Senioren Journaal van dinsdag 26 mei

Regeling premantelzorgwoningen

Hardinxveld-Giessendam wil het volgens AD Rivierenland voor ouderen en hun kinderen gemakkelijker maken om bij elkaar te wonen. Voor het realiseren van deze zogenoemde premantelzorgwoningen is geen zorgindicatie nodig. Volgen de gemeente is er behoefte aan deze regeling. “Bovendien hebben veel mensen in het dorp de ruimte om bijvoorbeeld een extra woning op hun perceel te laten bouwen om daarin hun ouders min of meer zelfstandig te laten wonen. Mantelzorg hoeft dus ook niet meteen plaats te vinden.”

Liever mantelzorg dan verpleeghuis

Drie op de vijf Nederlanders sturen familieleden liever niet naar een verpleeghuis. Bijna de helft van de mensen is bereid in plaats daarvan zelf de zorg op zich te nemen, en een kwart is bereid om familie in huis te nemen. Dat blijkt volgens Binnenlands Bestuur uit een enquête van adviesbureau Companen, die de negatieve houding tegenover verpleeghuizen wijt aan de coronacrisis.

Brede inzet vitaal ouder worden

Vitaal ouder worden is een van de vier gezondheidsvraagstukken waar het Rijk en gemeenten mee aan de slag gaan de komende jaren. Staatssecretaris Paul Blokhuis en de Vereniging Nederlandse Gemeenten hebben daarover gezamenlijke afspraken gemaakt in de nieuwe Landelijke Nota Gezondheidsbeleid 2020-2024. De Rotterdamse wethouder Sven de Langen zegt dat gemeenten blij zijn met de brede inzet en aanpak van de staatssecretaris op gezondheid en vitaliteit voor alle inwoners van ons land.

Beweegmakelaar verbluffende resultaten

De gemeente Valkenburg aan de Geul krijgt een beweegmakelaar die mensen uit hun isolement moet halen. In Vaals, maar ook andere gemeenten die al langer met zo’n ‘motivator’ werken zijn de resultaten verbluffend, zo is in De Limburger te lezen. De beweegmakelaar legt contact met mensen die weinig aan sport doen en daardoor lichamelijke klachten krijgen, maar ook met eenzame ouderen.

PvdA: vervroeg pensioen

Stel het schrappen van de ontslagboete uit, verhoog de loonsteun voor zwaar getroffen sectoren en maak eerder geld vrij om mensen vroeger met pensioen te laten gaan. Met die inzet wil de PvdA  volgens de Telegraaf het nieuwe economische noodpakket wel steunen. Om mensen eerder met pensioen te sturen is al een pot geld van 800 miljoen euro beschikbaar, die nu is gekoppeld aan het pensioenakkoord. PvdA-leider Asscher wil dit geld de komende maanden al inzetten.

Digitale zorg stroomversnelling

De corona-uitbraak zorgt voor een enorme versnelling van digitale zorg in de huisartsenpraktijken. Maar liefst driekwart van deze praktijken is hier de afgelopen periode meer gebruik van gaan maken, meldt de Nederlandse Zorgautoriteit.

Financieel misbruik komt regelmatig voor

Ouderen hebben regelmatig te maken met financieel misbruik, zegt ANBO. De oplichters zijn vaak familie. De Telegraaf legt uit wat je kunt doen als je het vermoeden hebt dat iemand wordt bestolen. Zo kun je de huisbank bellen. Er is bij ABN Amro bijvoorbeeld een Seniorenlijn, waar iedereen naartoe kan bellen. Banken zijn gebonden aan privacyregels, maar kunnen wel andere hulporganisaties inschakelen.

Mensen met dementie in monumentale hoeve

In een voormalige boerderij in Goes, rijksmonument Elsa Hoeve,  wonen in de toekomst ruim dertig dementerende ouderen, meldt de PZC. In het woonzorgcomplex komt ook dagbesteding voor dementerenden met een hoge zorgvraag.

‘Geef ouderen ruimte om zelf risico te nemen’

Tegen de achtergrond van ervaringen rond haar vader pleit Joan Veldkamp er in Het Parool voor om ouderen hun zelfbeschikkingsrecht terug te geven en verzorgingshuizen in te richten met een afdeling voor risicomijders, die de isolatie bewust accepteren, en een afdeling voor cliënten die bereid zijn meer risico te lopen. “Laat bejaarden zelf een keuze maken. Dan pas zal er weer kwaliteit van leven zijn.”

Met innovatie blijven bewegen

Bij de afdeling Bewegingswetenschappen van het UMCG is Han Houdijk gestart als hoogleraar Klinische Bewegingswetenschappen. “Er wordt gestreefd naar een hogere kwaliteit van leven en het zo lang mogelijk actief kunnen blijven van mensen met een bewegingsbeperking door inzet van innovatieve methoden. Deze leerstoel sluit daarom goed aan bij het ‘Healthy Ageing’ speerpunt van het UMCG, en heeft een groot maatschappelijk belang.”

Digitaal zegels plakken probleem?

Na 65 jaar is het bij Albert Heijn gedaan met zegels op spaarkaarten plakken. Vanaf de jaarwisseling stromen de zegeltjes alleen nog digitaal naar de AH-app, volgens de Telegraaf tot verdriet van veel oudere spaarders die vaak niet zo goed overweg kunnen met internettoepassingen. “Juist ouderen maken gebruik van die spaarkaarten”, zegt ANBO. “Maar tussen de 10 en 11 procent van de ouderen boven zeventig jaar is niet zo digitaal vaardig.” Albert Heijn verwacht dat de meeste oudere spaarders zich wel zullen redden.

‘Belangen leeftijdsgroepen niet polariseren’

Jongeren maken zich niet alleen zorgen over zichzelf, maar ook over het welzijn van hun (oudere) naasten, betoogt de 22-jaerige rechtenstudent Mirte Miltenburg in de Volkskrant: Het lijnrecht tegenover elkaar plaatsen van de belangen van verschillende leeftijdsgroepen is onnodig polariserend.