Senioren Journaal van vrijdag 26 maart

Verloren jaar door corona

De gemiste tijd door corona telt voor veel ouderen zwaar, blijkt uit onderzoek van de Leyden Academy. “Een van de dames in ons onderzoek, in de negentig, vertelde dat het voor haar extra verdrietig voelt omdat ze nog maar zo weinig tijd voor de boeg heeft. Ze gaf zichzelf nog een paar jaar en daarvan heeft ze er nu eentje verloren, zo voelde het voor haar en waarschijnlijk voor veel van haar generatiegenoten. Toch leken de meeste ouderen in ons onderzoek nog steeds hoop te houden op een betere tijd waarin ze hun leven weer konden oppakken.”

Happy ageing

Ouderdom komt met gebreken, “maar desalniettemin worden veruit de meeste mensen gelukkig en vitaal oud”, zegt de Maastrichtse hoogleraar ouderenzorg Jan Hamers. “In de wetenschap heet dit active ageing, maar ik noem het happy ageing.” Er komt meer autonomie en zelfregie voor de cliënt, meer werkplezier voor de medewerker en een groeiende rol voor technologie, zegt Hamers in De Limburger. We hoeven er niet rouwig om te zijn dat de verzorgingshuizen wegbezuinigd zijn, vindt Hamers. “Er zijn nu zoveel mooiere alternatieven die meer recht doen aan wat mensen zelf willen.”

Contant geld blijft het populairst

Ook tijdens de coronacrisis blijkt contant geld van cruciaal belang voor ouderen. 66-plussers gingen in 2020 gemiddeld 11 keer naar de geldautomaat en namen dan € 167 per keer op. Die aantallen liggen veel hoger dan bij jongeren onder de 35 jaar. Dit en meer blijkt uit een analyse van Knab op basis van ruim 1,5 miljoen geanonimiseerde transacties.

Gevoel van veiligheid versterken

Na challenges voor brandveiligheid en digitale informatievoorziening, werkt Woonzorg Nederland aan een nieuwe challenge: “We zien namelijk dat ouderen steeds vaker slachtoffer worden van babbeltrucs en verkooppraatjes. We zijn erg benieuwd naar innovaties om het gevoel van veiligheid te versterken.”

Briefstemmers kiezen voor CDA en PvdA

Briefstemmers stemmen in verhouding vaker op PvdA, CDA en 50Plus. D66, GroenLinks en Forum voor Democratie hebben juist veel minder aanhang onder de 70-plussers die per brief hun voorkeur uitbrachten dan onder de rest van het electoraat. Bij de VVD, PVV en SP maakt het niet heel erg veel verschil. Dat blijkt uit de cijfers per stembureau die de Volkskrant samen met transparantieplatform Open State Foundation en Pointer van KRO-NCRV heeft verzameld.

Vijf miljoen mantelzorgers

Hoeveel mensen in Nederland zorgen voor een familielid, grootouder of andere naasten? Welke hulp bieden deze mantelzorgers? En in hoeverre wordt er gebruik gemaakt van ondersteuning? Movisie zet de feiten en cijfers op een rij met betrekking tot het ondersteuningsaanbod, samenwerking met professionals en de toekomst van informele zorg.

Gemeentelijke aanpak eenzaamheid

De gemeente Leidschendam-Voorburg zet de komende drie jaar extra in op het tegengaan van eenzaamheid. Dit gebeurt volgens Krantje online met een bewustwordingscampagne, het bereiken van ouderen die niet digitaal vaardig zijn, het trainen van professionals en vrijwilligers bij maatschappelijke organisaties en het vormen van een lokaal netwerk van organisaties die zich samen inzetten voor het tegengaan van eenzaamheid.

’Eenzame ouderen treurig’

“Iedereen heeft het steeds over jongeren die het in deze coronatijd zo moeilijk hebben. Ik hoor helaas niemand over de ouderen”, schrijft een lezer van de Telegraaf. “Deze mensen hebben niet heel veel toekomst meer voor zich, ze willen graag hun 90e verjaardag met (klein)kinderen vieren of nog een keer op vakantie. Zij zitten noodgedwongen thuis zonder aanloop van familie en vrienden, vaak omdat ze moeilijk ter been zijn komen ze ook de deur niet uit. De jongeren kunnen nog steeds naar buiten om hun vrienden te ontmoeten. Ouderen zitten hun tijd in eenzaamheid uit.”

Verpleeghuis snakt naar versoepeling

Dat er in verpleeghuizen nu weer twee bezoekers per persoon welkom zijn, is mooi, zegt ANBO in het Reformatorisch Dagblad. Maar gezien het dalende besmettingscijfer wordt gepleit voor meer versoepeling. “De eenzaamheid onder ouderen is het afgelopen jaar enorm gestegen. Bewoners van verpleeghuizen zitten vaak in de laatste fase van hun leven. Zij hebben grote behoefte aan contact met familie en dierbaren.” Specialisten ouderengeneeskunde pleiten voor maatwerk, bijvoorbeeld bij terminale en palliatieve zorg.

Als je het ons vraagt

Hoe stimuleer je zelfredzaamheid en eigen regie van zorgbehoevende thuiswonende ouderen? De Erasmus School of Health Policy & Management en zorgorganisaties Laurens en Pameijer ontwikkelden een nieuwe methode om de kwaliteit van de zorgrelatie in de langdurige zorg te verbeteren. Ze filmden hiervoor cliënten bij zorgorganisaties die ervaringsverhalen deelden.

Minder sterfgevallen dan verwacht

In week 11 (15 tot en met 21 maart 2021) overleden naar schatting 3 100 mensen. Dat zijn ongeveer 200 sterfgevallen minder dan verwacht voor deze periode en ruim 100 sterfgevallen minder dan in de week ervoor (3 211). De sterfte bij Wlz-zorggebruikers en 80-plussers lag onder het voor deze week verwachte niveau. Dat meldt het CBS op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.