Senioren Journaal van dinsdag 26 januari

Met ‘Britse variant’ meer sterfte?

Besmettelijker én dodelijker zegt premier Boris Johnson over de ‘Britse virusvariant’. Heel hard is het bewijs nog niet, schrijft NRC, maar er is een ‘reële mogelijkheid’. Het absolute risico van overlijden aan corona blijft laag. De voorlopige cijfers komen uit op gemiddeld dertig procent verhoogde kans op overlijden. Een Britse topadviseur rekende voor wat dat betekent in de praktijk: “Waar voorheen 10 op 1000 zestigplussers aan het virus overleden, zullen we met de komst van de nieuwe variant rekening moeten houden met ongeveer 13 à 14 doden op duizend coronageïnfecteerden.”

Geen aanwijzingen voor dodelijke bijwerkingen

De komende weken krijgen de oudste Nederlanders hun coronavaccinatie. Hoe veilig is dat, na de berichten over sterfgevallen in Noorwegen? Experts maken zich geen grote zorgen. Maar ze waarschuwen in het AD wel: vaccineren is niet voor elke oudere zonder risico. Bijwerkingencentrum Lareb heeft intussen bij de eerste aantallen meldingen geen aanwijzingen gevonden van bijwerkingen die dodelijk zouden zijn voor heel kwetsbare ouderen, aldus de Volkskrant.

Vragenuur over corona

KBO-Brabant organiseert in samenwerking met een groot aantal regionale dagbladen over corona weer een serie live uitzendingen met deskundigen. Evenals vorig jaar gebeurt dit in de vorm van een vragenuur. Vorige week ging het over vaccinaties, gisteravond over draaiboek code zwart en op maandag 1 februari over samen beslissen.

Betere, snellere en juiste zorg

Hoe ernstig is een oudere of coronapatiënt, die op de spoedeisende hulp komt, eraan toe? In het MUMC+ en het Zuyderland MC is een formule ontwikkeld die dit voorspelt. Kartrekker is arts Noortje Zelis. Uit een proef in de twee ziekenhuizen blijkt dat het overlijdensrisico onder deze mensen met behulp van de formule in 80 procent goed wordt ingeschat. Ook voorspelt de score wie een groot risico op ernstige complicaties loopt. Het gebruik van de formule is pure winst, want dit levert een betere, snellere en juiste zorg voor ernstige zieke ouderen én coronapatiënten op de spoedeisende hulp op, aldus de arts in dagblad De Limburger.

Een leven lang thuis in Lelystad

Uit de resultaten van het woonwensenonderzoek “Een leven lang thuis in Lelystad” blijkt dat er veel vraag is naar passende woningen voor senioren in Lelystad. Deze vraag neemt binnen nu en vier jaar flink toe, waardoor een groot tekort aan passende woningen dreigt. Het onderzoek laat ook zien dat veel 55-plussers nog niet voldoende nadenken over hun toekomst.

Trottoir vaak niet begaanbaar met rollator

De voetpaden en stoepen in Groningen zijn volgens PvdA-raadslid Jan Piet Loopstra slecht toegankelijk voor ouderen, zegt hij in het Dagblad van het Noorden. Losse tegels, plassen water, paaltjes die in de weg staan en slecht geparkeerde auto’s en fietsen: ‘Met een rollator kun je nauwelijks gebruik maken van onze voetpaden.’ De PvdA wil een leidraad voor de openbare ruimte.

Landkaart voor nieuwe zorgaanbieders

Honderden mensen in Nederland wagen jaarlijks de sprong en starten een eigen zorgonderneming. Velen raken al snel verstrikt in het woud van wetten, regels, instanties en websites. Om wegwijs te worden in het zorglandschap heeft Vilans daarom een landkaart voor nieuwe zorgaanbieders ontwikkeld.

Met een tasje bij ouderen langs

Een persoonlijk bezoekje aan huis, inclusief een tas met wat lekkere spulletjes, een spelletje, nuttige wijkinformatie en een handvol ideeën voor in deze tijd en de periode erna. Dat is wat ouderen in Amersfoort krijgen dankzij het project ‘Hart onder de riem’ van Wijknetwerk Binnenstad, aldus DeStadAmersfoort.

KBO-PCOB Tiel mooiste afdelingsblad

De redactie van het KBO-PCOB Magazine heeft in het najaar een wedstrijd uitgeschreven voor het mooiste afdelingsblad van Nederland. Er kwamen 118 inzendingen binnen. KBO-PCOB Tiel (Kruispunt) werd uitgeroepen tot winnaar.

Ouderenhangplek openbare plek

Bij het winkelcentrum op de Vliedberg in Vlijmen komt een nagelnieuwe ontmoetingsplek voor ouderen, meldt het Brabants Dagblad. Maar droog staan, dat vinden hangjongeren vast ook prettig. Kans dat jongeren de hangplek inpikken. “Dan is dat niet anders, het is een openbare plek. Misschien valt het mee”, zegt een 70-plusser.