Senioren Journaal van woensdag 26 februari

‘Tot mijn 100ste in een te grote woning’

Corina Mos uit Dordrecht wil graag naar een kleiner huis. Maar het is bijna onmogelijk, schrijft zij in Trouw. Volgens de woningbouwvereniging komt zij het meest in aanmerking voor een tweekamerwoning. “Dat voelt als een teruggang naar de eerste woning die je betrekt als je het huis van je ouders verlaat. Geen ruimte voor logés en hobby’s, en een keukenblokje in de woonkamer.” Gezien het tempo waarmee over bouwen en wonen wordt gepraat, “moet ik me er vast bij neerleggen dat ik tot mijn honderdste in te veel vierkante meters woon”.

‘Maatschappelijke verwachtingen bijstellen’

Voor goede zorg voor ouderen wordt vooral vertrouwd op anderen. In de eerste plaats op zorgorganisaties, de overheid en zorgverzekeraars. Dit blijkt uit een publieksonderzoek dat ActiZ (branchevereniging van zorgorganisaties) liet uitvoeren. Volgens ActiZ moeten de maatschappelijke verwachtingen over de oude dag worden bijgesteld, is er meer aandacht nodig voor de rol van mantelzorgers en zullen jong én oud nadrukkelijker met elkaar in gesprek moeten om tot nieuwe oplossingen te komen.

Levenslange liefde met Seniorweb

In de cursus ‘Een levenslange liefde’ neemt Seniorweb Westland senioren mee in de wereld van het online daten, door de cursusleiders zelf benoemd tot mijnenveld. “Met een cursus Excel kunnen wij anno 2020 echt niet meer aan komen zetten”, zeggen zij in AD Haagsche Courant. Wat wel aanslaat is de cursus ‘Bier, bitterballen en beeldscherm’, waar senioren leren whatsappen.

Hoe dans ouderen verandert

In Leiden wil Tineke Abma, de nieuwe directeur van Leyden Academy, ouderen betrekken bij onderzoek naar kunst en cultuur. Het is wonderlijk, zegt Abma in het Leidsch Dagblad, hoe dans mensen verandert die ogenschijnlijk weinig meer met hun lijf kunnen. “Ik ontmoet mensen die met dans bij iets kunnen komen dat ze kwijt waren.’’ Ze heeft contact met kunstenaars die graag maatschappelijk relevant willen zijn, en ze hoopt dat ze Leyden Academy kan laten bruisen van kunst en creativiteit.

Ouderen betrekken bij sportvereniging

‘Zo betrekt u ouderen bij uw vereniging.’ Dat is het onderwerp van het Sportcongres West-Friesland op 5 maart. “Deze vitale groep met vaak meer tijd en middelen kan een grote rol spelen binnen uw vereniging. Deze groep is breed inzetbaar en is vaak bereid om vrijwilligerswerk te doen.”

Speeltuin voor jong én oud

In Oud Gastel komt  een speeltuin voor jong én oud. Een grasweide tussen brede school en seniorencomplex leent er zich prima voor, aldus BN De Stem. De precieze invulling van het terrein gebeurt in overleg met vertegenwoordigers van de pas opgerichte Samenstichting, de Stichting Groen Ontmoet, Stichting Groenhuysen en de beide basisscholen.

Tilburg proef met ouderentablet

In Tilburg proef zijn welzijnsorganisatie ContourdeTwern en tabletleverancier Compaan een proef gestart met een ouderentablet. De proef loopt één jaar en heeft twintig deelnemers, aldus Tilburgers.nl. De ouderen hebben met één druk op de knop contact staan met familie, mantelzorgers, welzijnsorganisaties en zorgleveranciers. “De Compaan is speciaal ontwikkeld voor mensen die met een reguliere tablet of mobiele telefoon niet goed uit de voeten kunnen.”

Met dementie even op stoel van rechter

Ouderen met dementie die een zitting naspelen en daarbij zelf de rol van rechter, officier van justitie, griffier en verdachte op zich nemen. Dat kon bij de rechtbank Overijssel, locatie Zwolle, is te lezen op website Mr., waar drie rechters en enkele bodes met vijftien ouderen met dementie een rechtszaak nadeden. De ouderen bezochten de rechtbank in het kader van hun dagbesteding. De gespeelde rechtszaak betrof diefstal van een pak koekjes.

Ouderen kijken meer naar sport op tv

Ouderen keken volgens het Mulier Instituut in 2018 meer naar sport op televisie dan in 2010. Dat is een gecombineerd effect van meer kijktijd en een groter aandeel sport in de kijktijd.

Ovatie voor ‘Ramses Shaffy’

Natascha van Weezel beschrijft in haar column in Het Parool hoe zij zich via NL Cares aanmeldde om te assisteren bij een silent disco voor ouderen. “Stomme muziek”, zegt de man die zij begeleidt. Maar opeens begint hij te zingen, loepzuiver: ‘Ik ben misschien te laat geboren, Of in een land met ander licht…’ Ramses Shaffy. “De anderen laten de koptelefoons van hun hoofd glijden. Ze klappen. Sommigen staan voorzichtig op uit hun rolstoel.” De zanger neemt zijn staande ovatie in ontvangst. “Hij straalt.”

Grote uitruil rond pensioenen

De pensioenonderhandelingen krijgen een onverwachte wending. De onderhandelaars sturen aan op een grote uitruil waarbij minister Koolmees bereid is de rekenrente af te schaffen en vakbonden pensioenzekerheden opgeven. Dat zeggen directbetrokkenen bij de pensioenbesprekingen tegenover de Telegraaf.

Een ‘voltooid leven’ door geldzorgen

Onder deze kop constateert Erica Verdegaal in Het Financieel Dagblad dat uit een onderzoek in opdracht van het ministerie van VWS blijkt dat maar liefst een derde van de geïnterviewde 55-plussers financiële tekorten noemt als een van de redenen om te willen sterven. Zij bepleit maatregelen die helpen voorkomen dat een schuldenaar elke hoop verliest, waardoor hij ‘klaar is met leven’. “Want het is onacceptabel als iemand door geldproblemen het leven laat.”