Senioren Journaal van donderdag 27 februari

Wij Ouderen Willen

Ouderen laten wonen in het leegstaande Hudson’s Bay-pand? Appartementen voor senioren in het vrijkomende Jeroen Bosch College? Waarom niet, zegt het comité Wij Ouderen Willen (WOW) in Den Bosch. Het roer moet om, vindt het comité volgens het Brabants Dagblad. Op 10 maart is er een debat en wordt een manifest gepresenteerd: Oud zijn is veel meer dan zorgbehoevend of eenzaam; bij ouderen zit nog veel energie, ervaring en kennis. Daar moet gebruik van worden gemaakt.

Kleine woonvorm kan angst verminderen

Ouderen die dementeren zijn vaak beter af in kleinschalige woonvormen binnen de zorg. Zij zijn beduidend minder angstig dan lotgenoten die in grootschalige huizen wonen. Dat blijkt volgens Trouw uit het promotieonderzoek van klinisch neuropsycholoog Jeroen Kok. Uit eerdere studies was al bekend dat wonen in grotere huizen leidt tot meer agitatie, agressie en depressie.

Wat betekent vergrijzing voor eetpatroon?

Het eten van groente, fruit en eiwitrijk voedsel spelen allemaal een sleutelrol in het dieet van ouderen, zo stelt een nieuwe studie. “We willen ouderen helpen een langer en beter leven te laten leiden,” zegt onderzoeker Luna Xu tegen Scientias.nl. “Een gezond dieet is hierbij essentieel.”

Nieuwe woonvorm in beeld

“Maak kennis met onze nieuwe woonvorm voor senioren”, zegt Woonzorg Nederland ter inleiding van een video. “In complex Brinkpark in Blokker bouwen bewoners, wijkverbinders, vrijwilligers en buurtbewoners samen aan een woongemeenschap waar ontmoeten en samenredzaamheid centraal staat. Woonzorg Nederland helpt alleen vanaf de zijlijn een handje mee.”

Anders werken in verpleeghuiszorg

Acht Friese zorgorganisaties voor verpleeghuiszorg gaan samenwerken op het gebied van zorgtechnologie met het programma ‘Anders werken in de zorg Fryslân’. Daarmee willen zij de kwaliteit van zorg vasthouden en zelfs verbeteren, ondanks een groeiend aantal kwetsbare ouderen en een toenemende krapte op de arbeidsmarkt, schrijft de Nieuwe Dockumer Courant.

Geld genoeg, maar te weinig locaties

Geld om geschikt zorgvastgoed te ontwikkelen is er voldoende, aldus een special zorgvastgoed van het Vastgoedjournaal: Er zijn genoeg institutionele beleggers met belangstelling voor nieuwe woon- en zorgcomplexen. Maar het vinden van beschikbare grond waarop dit gerealiseerd kan worden is een probleem. Herontwikkeling van oude klinieken en wooncomplexen liggen daarom het meest voor de hand.

Tips voor vernieuwende dagbesteding

De vernieuwing van dagbesteding voor ouderen staat bij tal van gemeenten en aanbieders hoog op de agenda. Maar hoe ziet die vernieuwing er uit? En wat is er nodig om nog beter aan te sluiten bij wat ouderen en hun naasten willen en kunnen? Movisie geeft 7 tips die zijn voortgekomen uit recent onderzoek.

Kunst en Ouderen in Amstelveen

In de wijkcentra in Amstelveen worden door vrijwilligers van Participe Amstelland koffieochtenden georganiseerd. Omdat mensen er vanwege leeftijd of vervoersproblemen niet meer toekomen naar het museum te gaan is nu een plan uitgewerkt om een aantal keren per jaar zo’n koffieochtend c.q. -middag te organiseren in Museum Jan en in het Museumhuis JAN..

Familiezorg in beeld

Op maandag 2 maart wordt dr. Marie Louise Luttik op de Hanzehogeschool in Groningen geïnstalleerd als lector Familiezorg. Op de website van de hogeschool is een korte film te zien over het thema Familiezorg. Voorafgaand aan de installatie is er een mini-symposium over Familiezorg.

Tweede Knarrenhof in Zwolle?

Het bijzondere aan de nieuwe Zwolse woonwijk De Tippe is dat een kwart van de huizen via ‘co-creatie’ kan ontstaan. Toekomstige kopers en/of huurders gaan dan sámen met ontwikkelaars om de tafel zitten, schrijft dagblad De Stentor. Ook Vereniging Knarrenhof, op zoek naar een tweede locatie, wil meedoen. “Wij hebben 507 leden die allen graag in een Knarrenhof willen wonen.” De vereniging heeft ervaring en een stevige organisatie met een grote achterban “en we zijn in staat dit in een paar jaar te realiseren.”