Senioren Journaal van dinsdag 23 maart

Week van het Geld voor ouderen?

Het lijkt financieel journalist en doe-het-zelf-belegger Janneke Willemse een goed idee als er (naast de Week van het Geld voor kinderen) nóg een Week van het Geld komt, schrijft zij in een Telegraaf-column naar aanleiding van recente fraudeberichten. Maar dan eentje voor mensen die bijna met pensioen gaan. “Laten we een speciale geldweek voor ouderen opzetten, met lessen over online betalen, verschillende beleggingsinstrumenten en het herkennen van fraude.”

Helpende hand voor huurders Purmerend

“Trots zijn we op onze nieuwe samenwerking met Stichting Present. Zij gaan kwetsbare huurders helpen om de thuissituatie weer ‘op de rit te krijgen’. Een helpende hand dus, voor bewoners met overwoekerde tuinen of vervuilde woningen”, meldt woningcorporatie Rochdale. In Purmerend wonen relatief veel oudere mensen. Hiertussen zitten soms mensen die niet meer goed voor zichzelf kunnen zorgen. “Dat uit zich in een verwaarloosde woning of overwoekerde tuin. Stichting Present gaat deze mensen helpen.”

Jongeren helpen ouderen in de cloud

Negenennegentig senioren uit Waalre hebben zich aangemeld om de komende drie maanden verder te worden ingewijd in de digitale wereld. Nog eens 119 andere 70 plussers starten daar na de zomervakantie mee. Eerstejaars MBO-studenten bieden de helpende hand. Andersom helpen de senioren de studenten bij het opdoen van de voor hen onmisbare ervaring, want het MBO gedijt bij de praktijk. Het project ‘Jong leert oud, oud leert jong; met digitale vaardigheden meer in contact met de omgeving’ is een samenwerking tussen de gemeente Waalre en het Summa College Eindhoven, aldus het Eindhovens Dagblad.

Dorpstaxi voor Wagenborgen

Even naar de supermarkt of gewoon een gezellig ritje maken. Zolang je geen haast hebt, kan het met de dorpstaxi van Wagenborgen, meldt RTV Noord. Het wagentje dat 30 tot 40 kilometer per uur rijdt, is aangeschaft door Vrijwilligers Netwerk Wagenborgen. ‘Er zijn bijvoorbeeld ouderen die niet meer zo vaak uit hun huis komen. Zij hebben misschien de nieuwe school nog niet gezien. Dan halen we ze op om met deze taxi een gezellig ritje te maken.’

Zorgketen, zorg voor eenheid van taal

Cliënten met een langdurige zorgvraag hebben groot belang bij eenheid van taal. Ga maar na, zegt Vilans: een arts noemt een beroerte een CVA, een huisarts heeft het over een herseninfarct en in het verpleeghuis spreken ze van een hersenbloeding. Voor de cliënt is het vaak onbegrijpelijk. Maar ook de zorgsector zelf heeft baat bij eenheid van taal. Als alle betrokkenen zorgverleners beschikken over eenduidige gezondheidsinformatie kan de kwaliteit van de gezamenlijke zorg vergroot worden.

Zonnehuis Penning voor bijzondere inzet

Een blijk van waardering voor mensen die zich belangeloos inzetten voor kwetsbare ouderen, dat is de Zonnehuis Penning. Deze wordt voor het eerst uitgereikt aan kandidaten uit Amstelveen, De Ronde Venen, Ouder-Amstel en Amsterdam, meldt het Amstelveens Nieuwsblad. “Zonnehuisgroep Amstelland wil deze toppers in de spotlights zetten en hun initiatieven onder de aandacht brengen, ter inspiratie, om deze mensen te waarderen en anderen te stimuleren.”

‘Overweeg maatschappelijke dienstplicht ‘

De invoering van een maatschappelijke dienstplicht in de zorg zou een optie kunnen zijn om in de toekomst crises het hoofd te bieden. Dat heeft Klaas Knot, president van de Nederlandsche Bank, gezegd in Nieuwsuur. Het gaat hierbij om capaciteit, “het kunnen opschalen in crises”.

NO-Brabant betere aansluiting ouderenzorg

Vergrijzing, oplopende arbeidstekorten en stijgende zorgkosten zetten de beschikbaarheid en kwaliteit van zorg onder druk. Daarom gaat zorgverzekeraar VGZ werken aan preventie, ouderenzorg en ggz in achttien gemeenten in Noordoost-Brabant, meldt Skipr. De gemeenten willen ouderen met dementie betere psychosociale ondersteuning bieden. Ook moet er een betere aansluiting komen tussen de zelfstandig wonen en verpleeghuiszorg.

Online opfriscursus verkeersregels

Veilig Verkeer Nederland is voor ouderen begonnen met online opfriscursussen over de verkeersregels, meldt dagblad De Stentor. “Hoe zit het bijvoorbeeld met de regels rond e-bikes, turbo-rotondes, spitsstroken en nieuwe soorten belijning. Toen de huidige 65-plussers op autorijles gingen en de theorie leerden, bestond dat allemaal nog niet.”

DUO-wonen in Sint-Michielsgestel?

Door ouderen hun grote woning ter laten opsplitsen in twee wooneenheden krijgen jongeren de kans om ook een woonplek te vinden. Het heet DUO-wonen. De politieke partij PPA wil nu dat Sint-Michielsgestel de voor- en nadelen van dit idee serieus bekijkt (zoals al in Son en Breugel gebeurt), meldt het Brabants Dagblad. De gemeente gaat nog dit jaar met een nieuwe woonvisie aan de slag. Thema’s als woningsplitsing, vergrijzing en wonen en zorg komen in die nieuwe visie aan bod. DUO-wonen wordt bij dat onderzoek betrokken.