Senioren Journaal van vrijdag 23 april

Pleidooi voor provinciaal noodpakket

Er zijn in coronatijd weinig activiteiten voor ouderen. En daarmee schiet aandacht voor eenzaamheid en ouderdomsziekten zoals alzheimer of dementie er ook bij in. Een provinciaal noodpakket moet daar tegen gaan helpen en ook de sociale cohesie versterken. Dat schrijven Jan Walrecht, Statenlid voor de PvdA in Friesland, en Jan Kloosterman voorzitter van Onafhankelijke Seniorenverenigingen in Fryslân (OSiF) in het Friesch Dagblad.

Miljarden extra nodig voor veiliger verkeer

Het kabinet moet meer doen om het aantal verkeersdoden omlaag te brengen, vindt een samenwerkingsverband van 36 organisaties, zoals de ANWB, TNO, Veilig Verkeer Nederland, de Bovag en de RAI Vereniging. Er moeten onder meer maatregelen worden genomen om het verkeer veiliger voor ouderen te maken, zeggen zij volgens de NOS. “We weten ook wat er nodig is om fietspaden veiliger te maken voor ouderen: voldoende breed, veilige randen en bermen, geen obstakels, geen scheuren, geen gladheid.”

Meerdere generaties onder 1 dak

Deze week vond op feestelijke én veilige wijze de onthulling van het bouwbord van Het Voorthuis plaats, een gloednieuwe woonzorglocatie aan de rand van de wijk Holzenbosch in Voorthuizen. “Hiermee wordt de symbolische start van de grootschalige nieuwbouw, op basis van een nieuw woonleefconcept voor meerdere generaties, aangegeven. Woningstichting Barneveld, Neboplus en Kindercentrum Bzzzonder hebben zich verbonden aan dit initiatief en geloven dat mensen – jong en oud – elkaar nodig hebben om tot bloei te komen.”

‘Snel perspectief bieden op hoger pensioen’

Een hoger pensioen raakt verder uit beeld nu er uitstel komt voor de invoer van het nieuwe stelsel. Miljoenen gepensioneerden dreigen daardoor financieel nog meer te moeten inleveren, zo waarschuwen de ouderenorganisaties ANBO, KBO-PCOB en Koepel Gepensioneerden. Minister Koolmees moet hun snel een beter perspectief bieden, omdat het draagvlak voor vernieuwing nu steeds verder onder druk komt te staan.

Hele wijk als bejaardenhuis van de toekomst

Het bejaardenhuis van de toekomst is geen ouderwets bejaardentehuis, maar een wijk waar oudere bewoners zelfstandig wonen en daar wel alle voorzieningen kunnen vinden die bij een bejaardenhuis horen. Paul Kagie van de stichting Bejaardenhuis van de Toekomst De Helftheuvel in Den Bosch zegt bij Omroep Brabant: “Het moet er prettig wonen zijn voor ouderen en jongeren.” Bejaardenhuis van de Toekomst werkt samen met de mensen van Alles voor Mekaar, die in Vlijmen al een een succesvol project hebben opgezet om de eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan.

Spectaculair minder infecties ouderen

Het aantal meldingen van corona is onder 80-plussers spectaculair gedaald. Bij verpleeghuisbewoners wordt het virus zelfs nog maar nauwelijks geconstateerd. Bij 85-plussers wordt inmiddels 75 procent minder corona vastgesteld dan voor de vaccinatiecampagne. Dat blijkt volgens de Volkskrant uit cijfers van het RIVM, die OMT-voorzitter Jaap van Dissel heeft gepresenteerd in de Tweede Kamer. Inmiddels begint het vaccinatie-effect ook zichtbaar te worden boven de 75 jaar:

Zo blijf je samen alleen

Pieter Maessen is 66 en heeft een latrelatie.Hij dacht dat de meeste leeftijdgenoten wel van plan zouden zijn op den duur te gaan samenwonen. Maar dat blijkt dus niet zo te zijn, schrijft hij in NRC. Uit cijfers van het CBS blijkt dat 80.000 à 90.000 mensen van 65 jaar en ouder in Nederland een latrelatie hebben. Hoe komt het eigenlijk, dat zoveel senioren liever een latrelatie aangaan? Tegelijk met emotionele steun hechten de partners zeer aan hun onafhankelijkheid. Ook allerlei andere factoren spelen een rol, zoals de woning, druk van de kinderen, AOW en erfbelasting, wel of niet mantelzorger willen zijn.

Minister bezoekt 75+ huisbezoekproject

Demissionair minister Hugo de Jonge was deze week op werkbezoek in Zeist om zich te laten informeren over het 75+ huisbezoekproject. In dit project gaan vrijwilligers bij ouderen op bezoek om eenzaamheid te voorkomen of te verminderen, iets wat juist in deze bijzondere tijd van belang is, schrijft de Zeister Nieuwsbode. De Jonge: “Het is duidelijk dat deze huisbezoeken verrijkend zijn. Voor alle partijen.”

‘Ouderen duur? Een sprookje’

Het is een ‘sprookje’ dat het stijgende aantal ouderen onbetaalbaar zou zijn, schrijft gepensioneerd FNV-bestuurder Anne van Dijk in Trouw. “Laten nu diezelfde gepensioneerden die worden weggezet als kostenpost, meer belasting opbrengen uit het aanvullende pensioen dan de kosten van de AOW stijgen. Toen de AOW werd ingesteld (na de Tweede Wereldoorlog) was er geen belastingopbrengst uit het aanvullende pensioen. Dankzij de gespaarde aanvullende pensioenen via cao-regelingen is die er nu wel.”

Onderzoek dagactiviteiten

Op verzoek van het ministerie van VWS doet Movisie onderzoek naar ontmoetingsmogelijkheden en zinvolle dagactiviteiten voor mensen met dementie in Nederland. Het onderzoek wordt uitgezet onder gemeenten in heel Nederland. In het onderzoek komt o.a. aan de orde: aard en omvang van aanwezige lokale voorzieningen op het vlak van dagactiviteiten voor mensen met dementie en hun mantelzorgers en mate waarin vraag en aanbod op elkaar aansluiten. En waar (door de gemeente) een eventuele mismatch ervaren wordt.

‘Bouwen voor mensen met dementie’

“Er zijn onvoldoende passende woonvormen tussen thuis en het verpleeghuis. Hierdoor blijven mensen met dementie langer in hun vaak ongeschikte woning wonen, met crisissituaties, hogere zorgkosten én een gebrek aan doorstroom op de woningmarkt tot gevolg.” Dat zegt difrecteur Gerjoke Wilmink van Alzheimer Nederland tegen het ANP.