Senioren Journaal van donderdag 22 april

Pensioenpot beter gevuld

De pensioenfondsen staan er financieel een stuk beter voor staan dan vorig jaar. Er is geprofiteerd van de stijgende koersen op de aandelenmarkten, waarmee het vermogen van de pensioenfondsen toenam. Maar de vlag kan nog niet uit. Het risico dat er gekort moet worden op pensioenen blijft nog steeds aanwezig. Het grootste pensioenfonds ABP had zelfs precies genoeg in kas om aan alle pensioenverplichtingen te voldoen. Dat was sinds april 2019 niet meer voorgekomen. Ook bij de vier andere grote pensioenfondsen ziet het er financieel rooskleuriger uit, blijkt volgens de Telegraaf uit de cijfers over het eerste kwartaal van dit jaar

‘Grijze druk vereist blik vooruit’

Er moet verder worden gedacht dan vier jaar, schrijft Mark van Houdenhoven (ceo Maartenskliniek) in Medisch Contact naar aanleiding van een recent rapport over de ‘grijze druk’ in 2050. “Dat vereist een lange adem en minder snelle resultaten. De inhoud telt, er moet worden nagedacht over de arbeidsparticipatie van ouderen, de vereenvoudiging van zorgtaken, over meer preventie, betere scholing en bijvoorbeeld nieuwe vormen van huisvesting.”

Verpleeghuiszorg regelen via zorgkantoor

Zorgverleners kunnen contact opnemen met het zorgkantoor voor hulp bij het regelen van verpleeghuiszorg. Een minderheid van de zorgverleners doet dit ook. Een derde van de zorgverleners weet niet dat zij hiervoor de hulp kunnen inroepen van het zorgkantoor. Daarom verdient het volgens onderzoeksinstituut Nivel aanbeveling dat zorgkantoren meer bekendheid geven aan deze dienstverlening, zodat sneller de juiste zorg voor de cliënten geregeld kan worden.

Dementie.nl lotgenotencontact

Dementie.nl biedt informatie en tips over omgaan met dementie, passend bij de verschillende fases in het ziekteproces. Op basis van onderzoek is dit platform van Alzheimer Nederland geheel vernieuwd. “Het sluit nu nog beter aan bij de behoeften van mantelzorgers én mensen met dementie. Mensen kunnen hun verhalen delen en contact leggen met lotgenoten en experts.”

Barrières specialist in de eerste lijn

Het wordt gemotiveerde en enthousiaste specialisten ouderengeneeskunde door de huidige voorwaarden van zorgverzekeraars bijna onmogelijk gemaakt om in de eerste lijn aan de slag te gaan. Dat schrijft de voorzitter van de beroepsvereniging van deze specialisten (Verenso) in Medisch Contact. “Uiteindelijk gaat het erom dat de patiënt kwalitatief goede, passende zorg krijgt. Dat kan alleen door goede samenwerkingsafspraken met elkaar te maken binnen een raamwerk van passende randvoorwaarden.”

Leer- en innovatienetwerken ouderenzorg

“Met integrale zorg leveren we een bijdrage aan een goede kwaliteit van leven van cliënten”, zegt Inholland-lector Robbert Gobbens over leer- en innovatienetwerken. “Uiteindelijk is mijn stip op de horizon dat we allemaal interprofessionele LIN’s hebben waarin verpleegkundigen, specialisten oudergeneeskunde, fysiotherapeuten, ergotherapeuten en welzijnswerkers op een vanzelfsprekende manier met elkaar samenwerken. Hierdoor krijgen we meer inzicht in ieders deskundigheid en wordt de zorg beter afgestemd en gecoördineerd.”

Geheugen testen en haringhappen

In woonzorgcentrum De Thuishaven op Scheveningen werd voor de eerste keer de ‘visquiz’ gehouden. Met deze visquiz kunnen mensen praten over vroeger en zien ze ook beelden van hun dorp voorbij komen, zegt de bedenker tegenover Den Haag FM. .

‘Stel verpleeghuizen weer volledig open’

ANBO vindt het teleurstellend dat veel verpleeghuizen de coronaregels nog maar mondjesmaat hebben versoepeld, ondanks de hoge vaccinatiegraad. “De verpleeghuizen moeten weer open, om de eenzaamheid van bewoners te doorbreken na een jaar corona.” De regels verschillen nu sterk per verpleeghuis, aldus ANBO.

Dementie en eHealth

Hoe kunnen we mensen met dementie op een goede manier betrekken bij de ontwikkeling en inzet van technologie? Ruby Dollekamp richtte zich bij haar afstudeeronderzoek bij Vilans op het in gebruik nemen van bestaande technologie in de intramurale dementiezorg. Het verbaasde haar dat men de voordelen van technologie kent, maar er vaak simpelweg geen tijd voor heeft om het aan mensen uit te leggen of het samen te proberen. Als ontwerper zag zij daar kansen en ontwikkelde prototypes, die intussen zijn getest getest door twee mensen met dementie.

Brede investeringsagenda voor de zorg

Er moet door het komende kabinet flink worden geïnvesteerd in de zorg. Met name op preventie, in zorgprofessionals en op digitalisering. Dat is de oproep van de Agenda voor de Zorg aan de informateur. Flinke investeringen zijn hard nodig: door de vergrijzing, bevolkingsgroei en nieuwe behandelmethoden neemt het beroep op de zorg toe. Tegelijkertijd neemt de beroepsbevolking af. In de brief geeft de KBO-PCOB, samen met andere Agenda voor de Zorg-partijen, aan hoe deze investeringen vorm moeten krijgen.