Senioren Journaal van donderdag 23 april

Beeldwandelen door het park

Met ‘beeldwandelen’ kunnen bewoners van verpleeghuizen virtueel toch de deur uit, schrijft Het Parool over een initiatief van Amsta. Met hulp van vrijwilligersorganisatie Serve the City hebben we dit snel op poten kunnen zetten. We hebben inmiddels twintig bewoners die er graag aan mee willen doen en er staan al zestig vrijwilligers klaar.” Er zijn ook tablets voor thuiswonende dementerenden.

Experiment bezoek verpleeghuis

Twee of drie verpleeghuizen gaan bij wijze van experiment binnenkort toch bezoek toelaten. Afhankelijk van het succes van deze proef beslist het kabinet de komende weken of bezoek ook in andere verpleeghuizen weer mogelijk is. Dat schrijft de minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge volgens Het Financieele Dagblad in een Kamerbrief.

Verpleeghuiszorg naar gemeenten?

De Tweede Kamer vroeg in 2018 het kabinet om in kaart te brengen waarop Nederland kan bezuinigen ter voorbereiding van een economische neergang. Dat rapport (opgesteld voor de coronacrisis) is er nu, o.a. de Volkskrant schrijft erover. Vooral op de zorg zou een volgend kabinet flink kunnen bezuinigen. Het gaat onder meer over het schrappen van de aanspraak op dagbesteding in de langdurige zorg zijn. De ouderenzorg in verpleeghuizen die nu via de Wlz wordt betaald, kan ook worden overgedragen aan gemeenten, aldus het advies. De zorg wordt dan een ‘voorziening’. Is het beschikbare geld op, dan is er geen zorg meer.

Voorlopig nog geen oppasdag

Hoewel duizenden grootouders staan te popelen om hun wekelijkse oppasdag weer te hervatten, adviseert het OMT volgens de Volkskrant kinderen uit de buurt te houden van opa of oma: Zeker wanneer zij boven de zeventig zijn. De kans is klein dat kinderen het virus overdragen, maar niet geheel uitgesloten. Omdat de consequenties van het coronavirus desastreus kunnen zijn voor ouderen of mensen met onderliggende klachten, is het advies dus nog altijd om afstand te bewaren.

Aafje zeven ontmoetingshuisjes

Zorginstelling Aafje realiseert voor de diverse locaties in totaal zeven ontmoetingshuisjes. Het ontmoetingshuis is een ruimte van drie bij vijf meter. In het midden is de ruimte afgescheiden door een plexiglaswand. De ruimte is  voorzien van een spreekluisterverbinding en twee ingangen. Vrijwilligers zorgen dat alles goed verloopt. Zij plannen afspraken, ontvangen het bezoek, schenken koffie en maken het ontmoetingshuisje na ieder bezoek schoon.

Ouderen worden de dood ingejaagd

Onder deze kop schrijft Fidan Ekiz in AD Rotterdams Dagblad over wat een familie vertelde: ‘Wat daar in die verpleeghuizen gebeurt, is horror. Ondanks de bezoekverboden. Personeel en bewoners besmetten elkaar.’  Ouderen en zorgpersoneel zijn aan onacceptabele risico’s blootgesteld, constateert Ekiz. “Mensen die beweren dat de dood nu eenmaal bij het leven hoort en dat het hier om ouderen gaat die toch al niet zo lang meer zouden leven, hebben geen idee. Deze coronapatiënten sterven niet van ouderdom, ze stikken, na een lange lijdensweg. Ze sterven alleen en krijgen geen volwaardige begrafenis. Eigenlijk verdwijnen ze.”

Herziene Zorgstandaard Dementie

De Zorgstandaard Dementie beschrijft hoe goede zorg aan patiënten en hun mantelzorgers eruit moet zien. De standaard voldoet aan alle criteria die het Zorginstituut in zijn toetsingskader hanteert en is sinds gisteren beschikbaar op de website Zorginzicht. Alle relevante partijen – zorgaanbieders, verzekeraars en cliëntenvertegenwoordigers – zijn betrokken geweest bij het tot stand komen van de herziene zorgstandaard, die een adequate beschrijving bevat van de inhoud van zorg en de organisatie van het zorgproces.

‘Ouderen zijn nu erg eenzaam’

“De eenzaamheid onder ouderen is heel groot nu”, zegt Yvette Ros, coördinator bij een thuishulporganisatie in de regio Maastricht, bij de NOS. “Dat merk je in alle gesprekken die je met ze voert. De kinderen komen minder langs en kleinkinderen blijven ook weg.” “Het is een tijd waarin ons werk heel erg dankbaar wordt. We zijn dan belangrijker ooit.”

Branche ouderenzorg verbijsterd

ActiZ branchevereniging van zorgorganisaties is ‘verbijsterd over het gebrek aan duidelijkheid en perspectief voor de ouderenzorg’ tijdens de persconferentie van het kabinet van dinsdagavond. ActiZ laakt met name de voortdurende onduidelijkheid en de gebrekkige communicatie over beschikbaarheid en gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen voor zorgmedewerkers buiten de ziekenhuizen, waaronder de 400 duizend medewerkers van de leden van ActiZ.

‘Zorginstelling is toch geen gevangenis?’

Inmiddels is duidelijk dat wie noodgedwongen in een verpleeg- of verzorgingshuis moet wonen alle zeggenschap over het eigen leven kwijt is, schrijft een medisch-ethica/filosoof/hovenier in NRC. “Onze zorginstellingen zijn toch geen gevangenissen? Hoe zei onze koning het ook al weer: het coronavirus kunnen we niet stoppen, het eenzaamheidsvirus wel. Het gaat er niet om koste wat kost de laagste sterftecijfers te behalen, maar om het leefbaar te houden, ook voor onze ouderen en gehandicapten.”