Senioren Journaal van woensdag 22 april

Voor 70-plusser één of twee vaste bezoekers

Het advies om niet op bezoek te gaan bij 70-plussers wordt aangepast, aldus het kabinet. “Vanaf 29 april geldt: zelfstandig wonende ouderen van 70 jaar en ouder kunnen door één of twee vaste personen met enige regelmaat worden bezocht.”

Versoepeling bezoekverbod per 20 mei?

Het besluit om het bezoekverbod in de verpleeghuizen te verlengen gaat gepaard met ‘veel pijn en verdriet’, erkende premier Mark Rutte dinsdagavond op de persconferentie. Rutte noemde de verlenging van het bezoekverbod tot 20 mei volgens NRC  ‘noodzakelijk om onze kwetsbare ouderen zo goed mogelijk te beschermen’. Artsen in verpleeghuizen dat versoepeling per 20 mei kan. De komende weken worden in een aantal verpleeghuizen pilots gedaan.

Euthanasie bij vergevorderde dementie mag

Artsen mogen een euthanasieverzoek inwilligen van mensen die een verzoek om levensbeëindiging bij dementie indienden toen ze nog helder van geest waren en met wie overleg daarover inmiddels niet meer mogelijk is. Zo oordeelt de Hoge Raad, aldus o.a. het AD. In het arrest benadrukt de Hoge Raad dat een euthanasieverzoek alleen kan worden ingewilligd als is voldaan aan alle wettelijke eisen. Zo moet sprake zijn van “ondraaglijk en uitzichtloos lijden”. EenVandaag brengt in beeld hoe de meningen verdeeld zijn over dit onderwerp.

Versneld aan de slag met slimme bril

In navolging van vier zorgorganisaties in Zuid-Limburg, heeft ook De Zorggroep smartglasses aangeschaft waarmee artsen op afstand kunnen meekijken bij de verzorging en behandeling van ouderen, meldt dagblad De Limburger. Er liep al een experiment met de slimme bril; door de maatregelen rondom het coronavirus is invoering nu versneld opgepakt. De slimme bril heeft een kleine camera waarmee de zorgmedewerker contact kan leggen met een verpleegkundige of arts.

Graag gelijkvloers en meer comfort

Een grotere groep ouderen wil doorstromen naar woningen die meer bij ze passen. Dat zijn niet meer de ouderwetse aanleunwoningen, maar wel gelijkvloerse huizen met minder obstakels en meer comfort. Punt is dat ze vaak niet kúnnen verhuizen naar een geschikte woning in de buurt. Daardoor houden ze huizen voor jonge gezinnen bezet, aldus een overzichtsartikel van het AD naar aanleiding van de rapporten deze week van Rabobank en Van Bruggen Adviesgroep.

Meer cliënten zwaardere verpleeghuiszorg

De kosten voor de langdurige zorg lopen dit jaar verder op. Het tekort voor 2020 zal uitkomen op ongeveer 550 miljoen euro, verwacht de Nederlandse Zorgautoriteit. “Dat is hoger dan we in januari berekenden. Het verschil komt met name door de groei van het aantal cliënten dat in verpleeghuizen zwaardere zorg nodig heeft (zzp 5-7). Ook verwachten we dat er minimaal 78 miljoen euro extra nodig is om de wachtlijsten beheersbaar te houden.” De coronacrisis kan daarbij nog tot extra uitgaven leiden.

Goed zorg onder moeilijke omstandigheden

Hoe kijkt de Inspectie voor Volksgezondheidszorg en Jeugd aan tegen de zorgverlening thuis en in verpleeghuizen in deze coronacrisis? In een interview op de website van brancheorganisatie ActiZ licht Inspecteur-generaal Ronnie van Diemen dit toe: Een gesprek over goede zorg onder moeilijke omstandigheden.

Eenzame ouderen nog eenzamer

Het Nationaal Ouderenfonds is teleurgesteld dat er voorlopig niets verandert aan de bezoekregeling voor ouderen. “De maatregelen zijn een klap in het gezicht van ouderen die al weken wachten op bezoek van dierbaren. Gebrek aan dit contact begint een steeds groter probleem te worden”, zegt Corina Gielbert, directeur Nationaal Ouderenfonds tegen Hart van Nederland. Al voor de coronacrisis voelden ruim 2,5 miljoen ouderen zich eenzaam, aldus het Ouderenfonds. “Deze maatregelen zorgen ervoor dat hun situatie verder verslechtert.

Doneeractie voor ‘bezoekcabines’

Met zes bezoekcabines bij verpleeghuizen in Haarlem en omstreken, zou de eenzaamheid onder de bewoners een beetje opgelost kunnen worden. In deze containers kunnen familieleden, gescheiden door plexiglas, de ouderen wél bezoeken. De Haarlemse Sheila Willemse een doneeractie gestart om zes bezoekcabines te huren, meldt NH Nieuws.

Verpleeghuis ethisch dilemma van jewelste

Anderhalf jaar is zo’n beetje de gemiddelde verblijfsduur in verpleeghuis Hof van Nassau in Steenergen. Dan is het kaarsje uit bij de kwetsbare bewoners. Het roept de vraag op of je in die korte periode de mensen nog zo veel moet afnemen. Het is een ethisch dilemma van jewelste, erkent de locatiemanager in Trouw. Zij weet welk effect de maatregelen hebben, zowel emotioneel als cognitief; maar ze weet ook hoe ziek mensen van het virus kunnen worden. “Uit die kwaden kan ik niet kiezen. Ik neem maar aan dat het goed is om de adviezen van de professionals op te volgen.”

Straks ook mantelzorgers testen?

De testcapaciteit neemt toe. Straks kunnen behalve zorgmedewerkers en kwetsbaren met klachten ook leraren en medewerkers van de kinderdagverblijven door de ’teststraat’ van de GGD. En daarna misschien zelfs wel mantelzorgers. “Kunnen we dat waarmaken”, vraagt minister Hugo de Jonge in een reportage in de Telegraaf, die een dag met hem op stap was. Moet kunnen, en het ziet er goed uit, zegt een ambtenaar. Maar, zoals voor bijna alles, geldt ook hier dat feiten zijn omgeven door onzekerheden en straks alles weer anders kan zijn.

Geen beloftes meer over hoogte pensioen

Vorig jaar sloten kabinet, vakbonden en werkgevers een pensioenakkoord. Nu zijn er plannen om daarvan af te wijken, zegt FNV-vicevoorzitter Tuur Elzinga volgens NRC. De kern is: niks beloven en méér waarmaken. “Er zit genoeg geld in de kassen om een goed pensioen op te bouwen. Maar dat is een verwachting, geen harde zekerheid.”

Nu ook skypetestamenten mogelijk

De zogeheten skypetestamenten worden werkelijkheid, dankzij een spoedwet die dinsdag is aangenomen in de Eerste Kamer. De wet treedt waarschijnlijk al deze week in werking en blijft zeker tot september geldig, meldt de Telegraaf.

Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg thuis

ZonMw heeft van het ministerie van VWS de opdracht gekregen voor een vervolg op het programma Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg (GGH). “Om nog duidelijker te maken waar het programma om draait, hebben we aan de programmanaam het woord ’thuis’ toegevoegd.” Het doel is het stimuleren van kennisontwikkeling om de kwaliteit en specifiek de doelmatigheid van hulpmiddelenzorg in de thuissituatie te verbeteren. Dat is volgens ZonMw nodig, omdat er nog onvoldoende onderbouwing is voor de meerwaarde van de inzet van extramurale hulpmiddelenzorg.