Senioren Journaal van woensdag 22 juli

‘Hulplijnen corona in de lucht houden’

Hulplijnen voor Rotterdammers tijdens de coronacrisis moeten ook daarna in de lucht blijven. Dit idee van de SP wordt onderzocht, meldt AD Rotterdams Dagblad. De gemeente riep zelf de Sociale hulpdienst corona in het leven. Andere organisaties openden ook een eigen hulplijn. “Deze lijnen zijn een probaat middel gebleken tegen onder andere isolement en vereenzaming bij ouderen”, stelt de SP. “Daarom is het van belang om die in de lucht te houden.” Een wens die wordt gesteund door een meerderheid van de raad

Hoe help ik mijn ouders met hun geldzaken?

Financieel planner en executeur Iris Brik schrijft in het AD over ouders helpen met hun financiën. “Je kunt het wel graag willen, je ouders helpen, maar vaak vinden zij dat lastig. Ze vinden het moeilijk hun zelfstandigheid op te geven of ontkennen dat het niet meer lukt om het overzicht te bewaren. Ook heerst er een taboe op financiën. Bouw langzaam het vertrouwen op en laat, waar dat kan, de autonomie bij hen.”

Niet langer ‘leuren’ met zieke oudere

Wat te doen met een oudere die te ziek is om thuis te zijn maar niet ziek genoeg om opgenomen te worden in een ziekenhuis? Vanwege het coronavirus werd hiervoor het regionaal aanmeldcentrum opgericht. Huisartsen in ZO-Brabant pleiten er volgens het Eindhovens Dagblad voor dat dit centrum ook na afloop van de coronacrisis in de lucht blijft. De drie huisartsenorganisaties uit de regio maken zich hier hard voor. Het sluit aan bij het plan waar ze samen met zorgaanbieders en de zorgverzekeraars al voor corona mee bezig waren.

Coronaproof vertier aan huis

Met Het Balkon Danspaleis bezorgt Suna Duijf ouderen coronaproof vertier aan huis, in de vorm van (dans)muziek, schrijft Het Parool. “Onze draaitafel zetten we vlak bij complexen neer waar veel ouderen wonen, op binnentuinen en pleinen. Je ziet dan veel mensen op het balkon dansen. Sommigen komen met een stoeltje naar beneden. Met muziek brengen we wat troost en plezier. Met de plaatjes die we draaien gaan we vaak terug naar de jeugd van ouderen.”

Verhuizing ouderen Voorst uitgesteld

De verhuizing van zes dementerende ouderen in Voorst (naar Twello) is tot 1 oktober uitgesteld. Dat is volgens het AD de uitkomst van intensieve onderhandelingen bij de rechtbank in Zwolle dinsdag. Woonzorgcoöperatie Voorst, die de belangen van de bewoners behartigt, krijgt nu de tijd om deze week overleg te voeren met zorgresidentie de Zonneburg in Voorst om de zorg over te nemen.

Ouderenpartij: Hogere bankjes graag

De Partij van de Ouderen (PvdO) wil dat Amsterdam vaart maakt met het oudervriendelijk maken van de stad. De hoofdstad heeft ervoor gekozen om een oudervriendelijke stad te zijn, maar veel gebeurt er nog niet, aldus fractievoorzitter Wil van Soest (83) van de PvdO in de Telegraaf. “Hogere bankjes en vaker schoonmaken.”

Amper nog besmettingen in verpleeghuizen

Hoewel het aantal corona-besmettingen in Nederland weer stijgt, houdt het virus zich in de verpleeghuizen vooralsnog koest. Het aantal besmettingen in verpleeghuizen is nog maar een fractie van tijdens het hoogtepunt van de eerste golf, zo valt volgens NU.nl te concluderen uit een epidemiologische rapportage van het RIVM.

Waarom verdrinken er zo veel ouderen?

Het is niet bekend waarom er zo veel ouderen verdrinken, zegt verdrinkings-expert Joost Bierens (anesthesioloog) in het Nederlands Dagblad. “Het kan komen doordat ze minder zwemles hebben gehad, doordat hun conditie achteruitgaat of doordat ze struikelen; ouderen vallen makkelijker. Het is bijvoorbeeld niet bekend of het vooral sportieve, mobiele zestigplussers zijn die het slachtoffer worden van verdrinking of ouderen die met hun rollator of scootmobiel in het water vallen. Als dat goed uitgezocht zou zijn, kunnen bijvoorbeeld ouderenorganisaties hun achterban veel gerichter adviseren.”

Ongelijkheid door decentralisatie?

Wat opvalt in landen met een decentrale hulpmiddelenzorg is dat informatie over vergoedingen vaak moeilijk te vinden is en dat er zowel onder cliënten als onder betrokken zorgprofessionals verschillend wordt gedacht over hoe de zorg georganiseerd is. Dit zou ook in Nederland het geval kunnen zijn, aldus onderzoeksinstituut Nivel. In enkele landen wordt regionale ongelijkheid genoemd als gevolg van de decentrale organisatie. “Dit lijkt ook in Nederland het geval.”

Grote impact verhuizing verpleeghuisbewoner

Wat is de impact van een verhuizing op een verpleeghuisbewoner en hoe zou het beter kunnen? Wetenschappers van de Universiteit Maastricht gaan dit onderzoeken. Voor deze grootschalige studie krijgen ze een subsidie van 1,7 miljoen euro van het ministerie van Volksgezondheid. “Een verhuizing naar een andere omgeving is stressvol”, zegt onderzoeksleider in de Limburger.

Digitale vaardigheid in zorg loont

In januari 2019 startte het programma Digitale Vaardigheden bij 14 ouderenorganisaties in de regio Utrecht. Evaluatie van het programma na een jaar laat volgens brancheorganisatie ActiZ zien dat de aanpak werkt. Digitale starters die vaardiger worden, werken zelfstandiger, hebben meer zelfvertrouwen en voelen zich meer een onderdeel van hun team.