KlantServicePunt Zorggroep Almere

Zorggroep Almere biedt voortaan vanuit het KlantServicePunt extra ondersteuning om ouderen en hun familie bij te staan om hun weg te vinden in de wirwar van mogelijkheden en regels.

De adviseurs van het KlantServicePunt van Zorggroep Almere begeleiden ouderen of mantelzorgers bij hun vraag naar ondersteuning. Soms is verhuizing naar een woonzorgcentrum noodzakelijk maar kan dit niet meteen. Zorggroep Almere biedt tal van mogelijkheden om deze periode te overbruggen.

Zorg Plus Thuis

Ouderen en hun mantelzorgers kunnen ontlast worden door bijvoorbeeld Zorg Plus Thuis. Iemand bepaalt met Zorg Plus Thuis zelf welke zorg in de eigen omgeving wordt afgenomen. Dit varieert van hulp bij schoonmaken of koken tot verpleging en verzorging. Op de website van Zorggroep Almere staat wat er allemaal mogelijk is vanuit de wijkverpleging. Ook vanuit de Dagactiviteiten worden tal van mogelijkheden geboden.

Tijdelijk verblijf

Daarnaast heeft het KlantServicePunt alle tijdelijke verblijfplaatsen in zicht waar gebruik van kan worden gemaakt als bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname gedurende 24 uur zorg nodig is en dit niet kan in de thuissituatie. Naast de zorg thuis en tijdelijk verblijf hebben de adviseurs van het KlantServicePunt ook zicht op de beschikbaarheid van de woonzorgappartementen met 24- uurs zorg van Zorggroep Almere. De zorggroep heeft inmiddels acht woonzorgcentra en de bouw van het negende woonzorgcentrum start na de zomervakantie op het Floriadeterrein.