Senioren Journaal van woensdag 22 januari

Leven Lang Leven

Maatschappelijke denktank Kennisland en Vandejong Creative Agency lanceren met subsidie van het ministerie van VWS het project Leven Lang Leven. Zij roepen het Nederlandse publiek op “om radicale ideeën in te sturen die bijdragen aan fijn oud worden en verandering in de verpleegzorg stimuleren”. Alle ideeën kunnen tot 20 maart 2020 ingezonden worden via www.levenlangleven.nu. De inzendingen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op nieuwe woonvormen, mobiliteit of fysieke ondersteuning, maar ook ideeën die bijdragen aan een meer autonoom, sociaal of betekenisvol leven.

Website voor kennisdeling en inspiratie

De Taskforce Wonen en Zorg, die vorig jaar werd opgericht, presenteerde dinsdag haar eerste actieplan. In het werkplan 2020 kondigt de taskforce onder meer aan dat er een ondersteuningsteam wordt opgezet waar gemeenten terecht kunnen voor concrete hulpvragen. Verder komt er een website voor ‘kennisdeling en inspiratie’ en zullen er in de loop van het jaar werksessies worden georganiseerd om hardnekkige vraagstukken te bespreken, meldt Binnenlands Bestuur.

Donkere luchten boven pensioen

De pensioenfondsen hebben een gouden jaar achter de rug met hun beleggingen maar de pensioenen gaan níet omhoog: Beleggingen top maar koopkracht nop, constateert de Telegraaf. Experts verwachten verdere versobering van het pensioenstelsel. Overigens is de verwachting niet dat de koopkracht van ouderen daadwerkelijk veel wordt aangetast, door de verhoging van de AOW. De Telegraaf publiceert een overzicht van de stand van zaken bij alle pensioenfondsen.

Licht is motor langetermijngeheugen

Om gebeurtenissen te onthouden, hebben we licht nodig, blijkt volgens Elsevier Weekblad uit een prachtig experiment met fruitvliegjes. Het belang van licht en een gezond bioritme voor ons welzijn is al op vele manieren vastgesteld. Naar nu blijkt, is daglicht ook van grote invloed op de werking van het geheugen.

Extra daglicht goed voor mensen met dementie

Als verpleeghuisbewoners met dementie regelmatig samen een gezellige, sociale omgeving met extra daglicht bezoeken, dan slapen zij beter en hebben zij minder depressieklachten. Dit blijkt uit een onderzoek van het Nivel en het VUmc, dat onlangs verscheen in het wetenschappelijke tijdschrift OBM Geriatrics.

‘Sukadelapje favoriet bij het wensmenu’

Soms leidt het schrappen van voorzieningen tot iets moois, schrijft dagblad Tubantia. Zoals de Maandag-groep Ouderen UIT in Haaksbergen die maandag haar tienjarig bestaan vierde.^De jongste deelnemer is 80 lentes, de oudste is 95 jaar. “Negen van hen zijn 90-plus”, laat Riet weten. “Rond hun verjaardag mogen ze een wensmenu doorgeven. Het sukadelapje is favoriet.”

‘Versobering verpleeghuiszorg onvermijdelijk’

Gezien de vergrijzing kan het haast niet anders of ook de vraag wat straks nog valt onder de dekking van de Wet langdurige zorg keert terug in het debat. Dat schrijft het Reformatorisch Dagblad in een commentaar.  “In de aanloop naar het verkiezingsjaar 2021 zullen veel partijen discussie daarover proberen te mijden. Maar wie het rapport-Bos leest, is alvast gewaarschuwd: Wees verstandig en bereid je voor op een verdergaande versobering. Ook van de verpleeghuiszorg.”

‘Er lijkt geen einde aan het bittere eind’

Geestelijk verzorger Margriet van der Kooi ziet in Trouw achter een vraag om stervenshulp een wereld van verdriet en kwetsbaarheid. Er lijkt geen einde te zijn aan het bittere einde. “De theoloog Harry Kuitert deed veertig jaar geleden al een belangrijke observatie: de medische wetenschap heeft ons in de hoogste boom gebracht, maar geen ladder meegeleverd om weer uit die boom te komen. Er wordt langer geleefd en ook langer geleden en langer gestorven. ‘De dood is mij vergeten’, hoor ik vaak verzuchten. Of zelfs: ‘Zou God mij vergeten zijn?'”

Kansen voor beleggers

Nederlanders worden ouder, hebben meer te besteden en blijven tot op hoge leeftijd actief. En dus stellen ze heel andere eisen aan hun woon- en zorgomgeving dan pakweg twintig jaar geleden. “Hier liggen kansen voor beleggers. Annexum Invest laat tijdens een middagseminar op 30 januari zien waar deze kansen liggen.”

Politiek weer greep op verpleeghuizen

De politiek krijgt weer meer te zeggen over de besteding van geld in de zorg. De Tweede Kamer heeft volgens de NOS een wetsvoorstel van minister De Jonge aangenomen, waarmee de macht van Zorginstituut Nederland kan worden beperkt. Staatssecretaris Van Rijn vroeg het Zorginstituut destijds kwaliteitseisen op te stellen voor goede verpleeghuiszorg. Nadat dat was gebeurd, bleek dat het kabinet verplicht was ruim twee miljard euro per jaar extra uit te trekken om aan die eisen te voldoen.

Jongeren niet te porren voor thuiszorg

Werkgevers in de thuiszorg blijven worstelen met een personeelstekort. Door een onvoordelig imago van het vak en een gebrek aan stageplaatsen blijven jongeren weg en wordt het huidige personeelsbestand steeds ouder. Investeringen vanuit de overheid zijn noodzakelijk, zegt branchevereniging Zorgthuisnl in het AD.

Senioren als calculerende burgers

Die boodschap van de commissie-Bos maakt wat los bij ’oudere’ Hummie van der Tonnekreek, schrijft zij in de Telegraaf. “Beschouw senioren gewoon als calculerende burgers. Kort single-senioren niet op hun AOW als ze – om wat voor reden dan ook – een woning willen delen zonder hun zelfstandigheid te verliezen. Gun ze dat ze dat financiële voordeeltje in ruil voor de maatschappelijke voordelen die eraan vast kunnen zitten: huizen die vrijkomen, minder auto’s op de weg, minder eenzaamheid, slechts één bezoekadres voor zorgverleners.”

Te oud voor een wachtlijst

De ‘wachtlijst’ is in ieders leven, bij de een wat meer dan bij de ander, schrijft columnist Marcel in NRC. “Mijn moeder wordt binnenkort met een klein deel van haar spullen verscheept naar een verzorgingstehuis in een andere provincie. De wachtlijst voor een plek in de buurt is te lang voor haar leeftijd, of zoals een zorgverlener het formuleerde: mevrouw komt op een wachtlijst voor mensen die te oud zijn voor een wachtlijst.”