Senioren Journaal van maandag 21 september

Nieuwe generatie ouderen met andere wensen

Ook in Leiden neemt de vergrijzing toe, maar Radius (organisatie voor ondersteuning van thuiswonende ouderen) krimpt. De directeur zegt in het Leidsch Dagblad: “Ik had gehoopt en gedacht dat de vraag naar dagbesteding zou toenemen toen vanaf 2015 de verzorgingstehuizen werden gesloten. Dat gebeurde niet. Er komt een nieuwe generatie ouderen aan, die andere wensen heeft. Veel oude mensen willen niet met andere oude mensen zitten en oude-mensendingen doen. Ook ouderen veranderen. Niet iedereen is een groepsmens.”

Gemeentelijke subsidie 90% omlaag

Seniorenplatform Altena luidt de noodklok, meldt AD Rivierenland: het ouderenwerk komt ‘ernstig’ onder druk te staan, nu er drastisch wordt gekort op de subsidies voor ouderenbonden. De seniorenclubs in Altena, waaronder Gouden Jaren, KBO Hank, de PCOB’s en De jeugd van vroeger, krijgen nu nog 1000 euro per jaar subsidie van de gemeente. Dat gaat terug naar 100 euro per jaar. Het platform wijst erop dat andere verenigingen en clubs juist extra subsidie krijgen voor seniorenleden.

Kas van gemeenten is leeg

Hoezo investeren? Hoezo belastingen verlagen? Dat was misschien de boodschap van Prinsjesdag, maar lokaal gebeurt exact het tegenovergestelde. Vijf wethouders vertellen in de Telegraaf over hun worsteling met de begroting. “Overal ligt de vraag op tafel: waar moeten we gaan snijden?” Een VVD-wethouder zegt: “Het raakt echt het minimum van wat we als gemeente moeten bieden.”

D66: Fijn wonen, goede zorg

Een goede woning op de goede plek kan het verschil maken tussen met hulp langer thuis wonen of opname in het verpleeghuis, aldus het concept-verkiezingsprogramma.van D66.^D66 wil meer seniorenwoningen en vindt dat alle overheden zich maximaal moeten inspannen voor meer woon/zorgcombinaties.

‘Geen muur tussen leeftijdsgroepen’

Ouderenbond Anbo waardeert het idee van Veiligheidsregio Haaglanden om venstertijden in te voeren in de bibliotheek, het zwembad en de supermarkten, maar voelt niets voor gescheiden sociale bubbels voor senioren, aldus AD Haagsche Courant. “Je zet mensen dan echt apart. We vinden het geen goed idee om generaties op die manier tegen elkaar op te zetten. Laten we geen groepen polariseren”, aldus de bond. Naar aanleiding van ‘speciale uurtjes’ voor ouderen in Amsterdam schrijft Frits Abrahams in zijn column in NRC: “Dergelijke voornemens hebben een vruchtbaar effect op mijn fantasie. De vraag is vooral: waar ligt de grens tussen deze speciale uurtjes en een volledige isolatie van de ouderen?”

Angst om naar sportclub te gaan

Nu de sportclubs na de zomer weer zijn begonnen, kiezen veel ouderen ervoor om thuis te blijven, meldt de NOS. Ondanks maatregelen die verenigingen hebben genomen, voelt het voor hen niet veilig genoeg om weer te gaan sporten. Volgens sportkoepel NOC*NSF blijft naar schatting zo’n twintig procent van de ouderen thuis. Het gaat dan vooral om sporten als bridgen, jeu de boules, bowls, biljarten en schaken.

Langer en gezonder leven, ook in coronatijd

Op aarde zijn vijf  gebieden waar mensen een aantoonbaar langere levensduur hebben en langer gezond blijven. Docent-onderzoeker Lowie van Doninck van lectoraat Active Ageing van Avans Hogeschool dook in het onderwerp Blue Zones en maakte er een digizine over: ‘Blue zones: een verhaal van immuniteit en vitaliteit in Covid-19 tijden’.

Ongeschikt en soms onveilig huis

Door verlaging van de inkomensgrens voor eenpersoonshuishoudens komen 42.000 mensen in de AOW-leeftijd niet meer in aanmerking voor een sociale huurwoning, aldus Woonzorg Nederland. Gevolg zou zijn dat ze in een ongeschikt en soms onveilig huis blijven wonen. “Dat leidt tot meer eenzaamheid en hogere zorgkosten. Het remt bovendien de doorstroming uit eengezinswoningen die nodig zijn voor gezinnen.” Met Habion, SOR en ANBO bepleit Woonzorg Nederland voor deze groep een uitzondering te maken.

Stapeling van ouderdomsaandoeningen

Ouderen die om euthanasie vragen doen dit vanwege ondraaglijk lijden als gevolg van een stapeling van ouderdomsaandoeningen, zegt een arts van het Expertisecentrum Euthanasie in het FD. ‘Ik zie vaak de combinatie slechthorendheid, slechtziendheid en verminderde mobiliteit voorkomen. Die dingen samen leiden tot afhankelijkheid en verlies van zelfstandigheid. Voor de een is dit draagbaar, voor de ander, vaak degenen met een heftiger verleden, niet.’

‘Raadpleeg bewoners verpleeghuizen’

Met de sluiting van de verpleeghuizen zijn de bewoners tijdelijk geen onderdeel van de samenleving geweest, zegt Katrien Luijkx (bijzonder hoogleraar ouderenzorg) in Trouw. Zij constateert wel veranderingen. “Er wordt nu al meer lokaal geacteerd. Is er een besmetting op een afdeling, gaat niet direct het hele huis dicht. We benaderen de crisis kleinschaliger, dat is goed. Toch hebben we nog steeds weinig oog voor het perspectief van de bewoners. Het zou mooi zijn als we hen in de toekomst een stem geven. Ik denk dat ze de regels wat losser zouden willen.”

Ouderen maar één keer in VWS-begroting

Verenso-voorzitter Nienke Nieuwenhuizen is teleurgesteld over het feit dat de woorden ‘ouderen’ en ‘verpleeghuis’ elk maar één keer voorkomen in de VWS-begroting, aldus Medisch Contact. ‘Aandacht voor de sector die door een gebrek aan beschermende middelen en tests het hardst is geraakt, ontbreekt.’ Zo had Nieuwenhuizen verwacht dat er juist meer woorden zouden worden gewijd aan ouderenzorg in relatie tot covid-19, en dat bijvoorbeeld meer zou worden geïnvesteerd in infectiepreventie.

Shoppen met het pasje van oma

Donderdag dient het hoger beroep tegen een stel uit Ede dat met de bankpas van oma in Lunteren de eigen boodschappen betaalde, haar geld uitgaf in winkels, bij benzinestations en in restaurants die oma nooit van binnen zag. De Gelderlander schrijft hierover. De politie schat dat jaarlijks zeker 30.000 65-plussers het slachtoffer worden van ouderenuitbuiting. Tot een rechtszaak lijkt het niet vaak te komen. “De meeste mensen vertellen er niet over, omdat ze zich schamen dat het hen overkomt. Bovendien zijn ze vaak afhankelijk van degene die hen misbruikt”, zegt ANBO.

Noodkreet om pensioen

Het kabinet moet zo snel mogelijk met soepeler pensioenregels komen. Alleen zo kunnen grote tegenvallers voor gepensioneerden, werknemers en bedrijfsleven worden voorkomen. Deze boodschap geven vakbond FNV en werkgevers gezamenlijk af. “Door de crisis dreigen met de huidige regels onnodige kortingen en verhogingen van premies”, aldus FNV en werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland volgens de Telegraaf.

Hoe mondkapjesrichtlijn plots werd aangepast

Zorgmedewerkers werkten een half jaar lang met een regel die niet zonder risico is, geen concrete wetenschappelijke onderbouwing heeft, en deels is ingegeven door schaarste. Eind augustus ontdekt Nieuwsuur dat het advies dat mondkapjes ‘niet nodig’ zijn bij kort contact met coronapatienten uit de richtlijnen voor de ouderenzorg is geschrapt. Maandenlang hoorde personeel in de verpleeg- en thuiszorg dat dit advies veilig was. Maar het nieuwe RIVM-advies luidt dat mondkapjes juist noodzakelijk zijn bij kort contact. Nieuwsuur reconstrueert hoe het RIVM tot deze opvallende ommekeer kwam.