Senioren Journaal van dinsdag 2o september

Energierekening hoger dan AOW

“De energierekening stijgt voor sommige ouderen tot boven de AOW die ze maandelijks krijgen”, zegt de voorzitter van de FNV. De AOW moet volgens hem zeker een derde omhoog. En de pensioenfondsen (die profiteren van de stijgende rente) moeten de ruimte die er is om de pensioenen te verhogen, maximaal inzetten.

Van ellende niet meer willen leven

Suïcidepreventie richt zich vaak op jongeren, maar er zijn ook ouderen die dood willen. Niet omdat ze hun leven voltooid achten, maar uit levenspijn waar misschien een oplossing voor is; de ene doodswens is de andere niet. Pleidooi van een psychiater voor een breed en overkoepelend gesprek over ouderen die dood willen.

Senioren veel vermogen op woningmarkt

Volgens WoningbouwersNL kan een betere doorstroom van senioren lucht geven op de woningmarkt. Daardoor kunnen woningen vrijkomen voor starters, voor wie het lastig is om de woningmarkt te betreden. “Juist senioren hebben gemiddeld genomen veel vermogen waardoor zij die stap kunnen maken”, aldus voorzitter Piet Adema volgens het ANP.

Hoe dorpszorg in stand houden

Ruim honderdtwintig zorgprojecten telt de site Zorgzamedorpengroningen.nl, opgezet door Groninger Dorpen. Ze organiseren bijvoorbeeld (ouderen)vervoer, gezamenlijke maaltijden, mantelzorg en complete woonzorghofjes. Maar hoe hou je dergelijke voorzieningen in stand, als de jaren klimmen, met een verouderend vrijwilligersbestand en de structurele financiering een zorg blijft?

Ziek door eenzaamheid

Eenzaamheid bij ouderen komt vaak voor, en er is alle reden om daar aandacht aan te besteden. Aldus een commentaar in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Er is sterk bewijs dat eenzaamheid ziekten en aandoeningen veroorzaakt, en dat het onderdeel is van een groter complex van mentale problemen, zoals depressie en angststoornissen. Eenzame ouderen een sterk verhoogd risico op vervroegd overlijden.

Elk stadsdeel minimaal één bankservicepunt

In alle vier de stadsdelen van Venlo zou minimaal één bankfiliaal of -servicepunt moeten zijn. Venlo gaat de banken vragen of deze minimumnorm gehanteerd kan worden. Dat schrijft het college van B&W volgens dagblad De Limburger in antwoord op vragen die de Venlose Senioren Partij stelde over het steeds verder afnemend aantal bankfilialen.

Rustiger oversteken met slimme stoplichten

Slimme technologie maakt steeds meer deel uit van het stedelijke weefsel. Onderzoekers van Fontys ontwikkelden het bordspel Moral Design om ethische besluitvorming hierover bespreekbaar te maken. Een van de voorbeelden waarover het gaat: ‘slimme’ stoplichten die ouderen langer de tijd geven om veilig te kunnen oversteken.

24-uurs luier mag geen regel worden

Een 24-uurs luier”?  “Dat beeld toont precies de urgentie”, zegt de voorzitter van de zorgverzekeraars over het akkoord van zorgpartijen. “We willen dat dit soort situaties niet de regel gaan worden.” Er komt een fonds met €75 miljoen voor de wijkverpleging. “Hiermee laten zorgverzekeraars echt zien dat het wel een wee van de wijk hen ook aangaat.”

Nu veertig Odensehuizen

In Nederland is het totaal aan Odensehuizen (waar mensen met – beginnende- dementie en hun naasten een plek hebben waar ze met waardering en respect altijd binnen kunnen lopen) inmiddels 40. “Dat zegt toch echt wel iets over de behoefte aan dit soort voorzieningen waarbij de mens en niet het systeem en/of de effectiviteit centraal staat”, aldus een impressie van het 10-jarig bestaan van Odensehuis Groningen.

Met Marko digitaal op weg

Voor het vergroten van de digitale vaardigheid kunnen senioren vanaf komend weekend de hulp inroepen van Marko, meldt OogTV. “Marko is een combinatie van een iPad, een smartphone en een beleeftafel. Het is heel laagdrempelig en heel erg geschikt om samen iets digitaals te ondernemen. Dat kan variëren van een potje dammen, een puzzel spelen of samen door het nieuws te bladeren.”

Festival Voor Mijn Dood

Op 24 september organiseert Netwerk Sterven & Rouw Zuid-Limburg een festival in de binnenstad van Maastricht. Het netwerk Palliatieve Zorg en het Expertisecentrum Palliatieve Zorg werken hier aan mee. “In dit Festival Voor Mijn Dood wordt een beladen thema als de dood bespreekbaar gemaakt. Er zijn interactieve workshops, lezingen, muziek, toneel en meer.”

Pensioenwet leidt tot menselijke drama’s

“Kijk om u heen naar de acute diep menselijke crisis als het gevolg van de verdrie- en verviervoudiging van de energierekening voor mensen”, schrijft de voorzitter van de ledenraad van de Bond voor Pensioenbelangen over de nieuwe Pensioenwet. “Wat dat nu al doet. Je bent je bestaanszekerheid kwijt met het verliezen van de grip op je uitgaven.”

Mijn vader, alzheimer en ik

Toen haar vader de diagnose alzheimer kreeg, bracht hen dat dichter bij elkaar dan ooit tevoren, schrijft Esmir van Wering in haar boek ‘Mijn vader, alzheimer en ik’.  Dagboekaantekeningen zijn het, aldus het AD: Indringende observaties over een ziekte en wat dat doet met degene die eraan lijdt, maar vooral ook met de mensen eromheen. Tragisch en schrijnend, maar gek genoeg vooral optimistisch.