Senioren Journaal van woensdag 21 september

Ouderenzorg straks niet meer vanzelfsprekend

Als het om ouderenzorg gaat, zullen Nederlanders meer zelf moeten gaan doen en betalen, waarschuwt het kabinet in de Miljoenennota. Het schrijft volgens NRC zelfs dat de toekomstige oudere “zich zal moeten beraden op een bestaan in een samenleving waarin collectief georganiseerde ouderenzorg niet vanzelfsprekend is”. In de nieuwe begroting van VWS gaat veel geld en aandacht naar ouderen constateert Binnenlands Bestuur.

Tevreden over koopkrachtmaatregelen

De Seniorencoalitie is tevreden over het uitgebreide pakket aan koopkrachtmaatregelen dat het kabinet heeft bekendgemaakt. “De focus moet nu vooral liggen op de uitvoering van het pakket maatregelen, zodat de ondersteuning ook echt terechtkomt bij de groepen die deze het meest nodig hebben.”

Veel animo Nieuw Talent Orkest

Voor een Nieuw Talent Orkest meldden zich in Roerdalen veel meer muzikanten dan verwacht. Het project is bedoeld voor ouderen in die nog nooit een instrument hebben bespeeld, of voor mensen die het lang geleden hebben gedaan. Er kwamen bijna dubbel zo veel mensen voor een eerste kennismaking opdagen dan verwacht: zo’n zestig, bericht dagblad De Limburger.  De gemeente verstrekt subsidie voor een goede start.

Vroeg opstaan is aanrader

Voor je mentale gezondheid is het goed om lekker vroeg op te staan. Als je dan ook nog eens de hele dag actief blijft, ben je helemaal goed bezig. Dat zeggen onderzoekers van de Universiteit van Pittsburgh, aldus het Leidsch Dagblad. Vooral ouderen zouden volgens het onderzoek de gezondheidsvoordelen merken van vroeg opstaan in combinatie met actief bezig blijven.

Hoe om te gaan met dementie in de kerk

Ouderen met dementie raken te snel uit zicht in de kerk, signaleert verpleeghuisdominee Tim van Iersel. Daarom geeft hij in het Nederlands Dagblad zeven tips voor kerken vandaag op Wereld Alzheimer Dag: 1 ga op bezoek, 2 bid samen, 3 blijf talent benutten,  4 geef ruimte, 5 bied een buddy, 6 zing een gouwe ouwe, 7 zoek contact zonder verwachting.

Wmo verbeteren en vernieuwen

Rijksoverheid en gemeenten trekken samen op om inwoners te kunnen ondersteunen in hun zelfredzaamheid en participatie, zegt het kabinet over de ouderenzorg. “Daarvoor is het nodig om de uitvoeringspraktijk van de Wmo 2015 te verbeteren en te vernieuwen.

Zonnebloem ook digitaliseringslessen

Anno 2022 biedt de Zonnebloem meer dan de huisbezoeken, waar ze ooit mee begon. “We organiseren nu ook digitaliseringslessen”,  meldt de Zonnenbloem regio Maastricht in dagblad De Limburger. “Zodat ouderen met hun kleinkinderen kunnen videobellen, langer zelfstandig blijven of later niet schrikken als ze via een tablet hun eten moeten bestellen in het verzorgingshuis.”

Thuiszorg als struikelblok

Zorggroep Noorderboog stopt deels met het aanbieden van thuiszorg. De thuiszorgtak in de buitengebieden is te klein om rendabel te zijn. De directeur zegt bij RTV Drenthe steeds meer zorgondernemingen te zien worstelen om thuiszorg overeind te houden. “Het is voor veel ondernemingen een struikelblok, terwijl het zó belangrijk is, ook met het oog op de toekomst.”

Hofjes niet blij met spoedzoekers

Bewoners van enkele seniorenhofjes maken zich zorgen over de komst van nieuwe buren (o.a. Syriërs en arbeidsmigranten) die ‘niet bij hun doelgroep passen’. Dat meldt dagblad BN De Stem uit Breda. “Het zijn mensen met een heel andere leefstijl”. Een aantal seniorenwoningen heeft geen leeftijdlabel meer. Er was ‘onvoldoende interesse vanuit de doelgroep’, aldus corporatie Laurentius.“En dan laten wij een woning niet onnodig leeg staan.”

Pijnherkenning bij mensen met dementie

Een internationaal multidisciplinair team van 60 wetenschappers uit zestien Europese landen heeft een nieuwe methode ontwikkeld om pijn te herkennen bij mensen met cognitieve problemen, in het bijzonder dementie. Dat meldt IDé, Innovatiekring Dementie.

Eerste ‘knarrenhofje’ Enschede nu héél snel

Ruim twee jaar zijn ze al op zoek naar geschikte locaties in Enschede voor hofjes, waar 55-plussers samen oud kunnen worden en naar elkaar omkijken. En nu gaat het volgens dagblad Tubantia ineens snel. De kans is groot dat het allereerste ‘knarrenhofje’ er volgend jaar al is. In Enschede-West is een miniwijkje van18 seniorenwoningen ingetekend en daarvoor is de vereniging Hof Enschede (140 inschrijvingen) benaderd.

Met pensioen gaan maakt onzeker

“Bereid je in elk geval voor”, drukt pensioencoach Hanneke van Harten van bijnametpensioen.nl in het Haarlems Dagblad mensen op het hart voor wie het pensioen in zicht komt. “Laat het je niet overspoelen en houd de regie.” Ze begeleidt mensen op mentaal vlak ‘in die overgangsfase’ richting hun pensioen. “Mensen weten niet goed wat op hen afkomt en dat maakt onzeker.”

Recht om over armoede te klagen

Een deel van de Nederlanders heeft het recht om over armoede te klagen,schrijft Volkskrant-redacteur Peter de Waard: Een gemiddeld huishouden met twee inkomens en een goed geïsoleerd huis hoeft niet zoveel last te hebben van de inflatie, maar dat geldt niet voor bijvoorbeeld mensen die het moeten doen met een klein pensioentje of alleen AOW.

Nieuwe pensioenstelsel wordt een ramp

Het nieuwe pensioenstelsel wordt een ramp. Het huidige stelsel kan beter gemoderniseerd worden, aldus Luc Meuwese, Lid Sectorraad Senioren FNV, in Trouw: Verzet je tegen het pensioenstelsel voor het te laat is.