Senioren Journaal van maandag 20 januari

Steeds meer ouderen op sociale media

Het socialemediagebruik van ouderen heeft een vlucht genomen. Vooral 65- tot 75-jarigen maken steeds meer gebruik van sociale media. In 2019 zei 76 procent van de ondervraagden in deze leeftijdscategorie actief te zijn geweest op sociale media, vijf jaar eerder was dat nog 40 procent, meldt het CBS. Ook het socialemediagebruik onder 75-plussers is toegenomen. Het AD schrijft over de Senior Digi Club, en over ouderen die niet altijd het gevaar zien, in de Telegraaf vertelt een 74-jarige Rotterdamse: “Ik heb via Facebook oude vrienden teruggevonden en op Twitter nieuwe gemaakt.”

Collectieve zelfstandigheid in Thuishuis

En wéér rapporteerde een commissie over het gebrek aan woningen voor zelfstandige ouderen. Terwijl de oplossing er eigenlijk al is, schrijft de Volkskrant: het Thuishuis, een soort studentenhuis (zonder lawaai) voor senioren, ‘op pantoffelafstand van winkels en andere publieke voorzieningen’; de vijf of zes bewoners hebben elk een eigen kamer, en maken gezamenlijk gebruik van een keuken, een hobbykamer, een tuin, een washok en andere faciliteiten; in collectieve zelfstandigheid. Er zijn er intussen vijf.

Waarom geen echte burgerdienstplicht?

Waarom is het niet mogelijk een echte burgerdienstplicht in te voeren om jongeren in de zorg inzetbaar te maken? Die vraag stelt Sylvain Ephimenco in zijn column in Trouw. “Bijvoorbeeld bij je achttiende, wat ieder jaar 200.000 jongeren inzetbaar zou maken? Niet alleen verlicht dit het personeeltekort enigszins, maar het illustreert het verantwoordelijkheidsbesef van jongeren en hun verbondenheid met de samenleving op een prachtige manier. Jong helpt oud, kleinkinderen zorgen voor oma’s en opa’s.”

‘Nederland vergrijst razendsnel’

Nederland doet liever alsof de vergrijzing niet bestaat, schrijft Mathijs Bouman in Het Financieele Dagblad. Haal allemaal de kop uit het zand,is zijn oproep: “Nederland vergrijst de komende tien jaar razendsnel. Alle stokpaardjes van politiek en vakbond kunnen op de brandstapel. De vergrijzing gaat zorgen voor nijpende tekorten op de arbeidsmarkt, en de enige snelle oplossing daarvoor is meer arbeidsmigranten, niet minder.”

Terug naar de hofjes

Even door het jargon heenkijken en dan is het best een goed stuk, schrijft huisarts Joost Zaat in zijn column in de Volkskrant over het advies van de commissie-Bos over de ouderenzorg: niet alles is zorg, maak samenwerken makkelijker, beperk het uitdijende legertje zorgaanbieders, bouw snel (en beter) en financier doorzichtiger. “Als student wilde ik in een hofje wonen, misschien komt dat er over twintig jaar nog eens van. Dan rommelen we onze zorg onderling wel.”

Knieprothese vijf tot tien jaar uitstellen

Met ‘kniedistractie’ kunnen mensen met een versleten knie die eigenlijk nog te jong zijn voor plaatsing van een vervangende prothese, deze operatie minstens vijf tot tien jaar uitstellen, is te lezen in Het Financieele Dagblad. In Nederland zijn tot nu toe zestig KneeRevivers geproduceerd, waarmee in tien ziekenhuizen zo’n tweehonderd patiënten zijn behandeld.

Waar blijven die nieuwe, kleinere woningen?

Een mooi plan, waar velen mee zullen instemmen, schrijft dagblad Trouw over de toekomstvisie van de commissie-Bos. “Probleem is vooral de praktische uitvoering. Waar blijven die nieuwe, kleine woningen? Waar blijven die hofjes met huizen voor ouderen? Zijn er genoeg mensen in de bouw, hoe zit het met de stikstofregels? Hoe coulant zijn gemeenten met het verkopen van grond – waar ze ook flinke winst mee kunnen maken – aan dergelijke projecten?”

‘Betrek ouderen meer bij zorg, beleid en onderzoek’

“Ondanks alle goede bedoelingen, wordt er nog steeds vooral over ouderen gepraat in plaats van met ouderen”, zegt Tineke Abma., de nieuwe directeur-bestuurder van Leyden Academy. Het zit volgens haar  in het dna van Leyden Academy om in de onderzoeken en projecten echt de stem en het perspectief van oudere individuen als vertrekpunt te nemen. “Als het gaat om het betrekken van oudere burgers in zorg, beleid en onderzoek, is er nog een wereld te winnen.”

‘Ruim baan voor seniorencomplexen’

Er moeten meer woningen komen speciaal voor ouderen. Bijna 90 procent van de 4275 deelnemers aan de Stelling van de Dag in de Telegraaf is het eens met die conclusie van een onderzoekscommissie onder leiding van PvdA’er Wouter Bos. “Zeer snel beginnen met bouwen.”

‘Veel ouderen met veel koopkracht’

Rob Thielen, scheidend topman van Waterland, maakte zijn private-equitybedrijf groot en zichzelf schatrijk met investeren. Belangrijk is voor hem thema’s te kiezen die ‘de samenleving veranderen’, zegt hij in NRC. Vergrijzing is nu, evenals twintig jaar geleden, zo’n thema. “Onze samenleving heeft een groot percentage wat oudere mensen met veel koopkracht en vrije tijd.”

Het gat dat geslagen is in ouderenhuisvesting

De 77-jarige Lies Hutters zei in Trouw of de vraag hoe een bejaardenhuis eruit zou moeten zien om haar nog even door te willen laten leven: “Met veel zelfstandigheid, en dat je toch een beroep kan doen op zorg, als er iets is”. Vandaag schrijft Stevo Akkerman in zijn column in Trouw: “Daar benoemt ze dus, op de meest schrijnende wijze, het gevolg van het gat dat is geslagen in de ouderenhuisvesting; het berooft mensen van de wil om te leven.”

‘Discriminatie bij autoverzekeringen’

Discrimineren is in ons land verboden. Maar autoverzekeraars doen het op grote schaal, schrijft de directeur van de Consumentenbond in de Telegraaf.  Ruim 45% van de autoverzekeraars accepteert nieuwe klanten niet boven een bepaalde leeftijd. Hema doet dat pas vanaf 100 jaar, en FBTO vanaf 99, maar De Kilometerverzekering al bij 70 jaar en De Goudse en Klaverblad bij 74. Daarnaast hanteren veel verzekeraars een leeftijdstoeslag.

FNV: Gepensioneerden compenseren

Het zure voor gepensioneerden is dat hun koopkracht nu al tien jaar achterloopt, zegt FNV-bestuurder Tuur Elzinga in de Telegraaf. “Hun koopkracht is nog altijd niet op het niveau van 2010. Ik vind dat het kabinet iets moet doen om deze groep via de belastingen te compenseren.”

Seniorengetto

In de Volkskrant stond een voorstel om bejaardenwijken op te zetten. “Dat lijken mij meer seniorengetto’s in een poging de ouderen langzamerhand uit de maatschappij te verwijderen”, reageert een lezer. “Dan mogen ze zeker met een avatar als virtuele hulpverlener tegen de muren praten. Ook daarover stond een artikel in dezelfde Volkskrant.”