Senioren Journaal van dinsdag 2 maart

Grote impact sociaal-economische verschillen

Sociaal-economische verschillen tussen huishoudens hebben grote impact op de (gezonde) levensverwachting en welvaart op latere leeftijd. Door ongelijkheid in levensverwachting en behoefte aan langdurige zorg, is er sprake van herverdeling van welvaart op latere leeftijd: hogere inkomens genieten langer pensioeninkomen én dragen minder lang de lasten van een eigen bijdrage voor langdurig zorggebruik. Jeroen van der Vaart (RUG) e.a. onderzochten wat dit betekent: “Ouderen met een hoge sociaaleconomische status genieten hierdoor tot wel een half jaar extra totale consumptie.”

‘Helft is minder gaan sporten en bewegen’

De helft van de ouderen is tijdens de coronapandemie minder gaan sporten en bewegen, vooral de mensen die toch al beperkingen hebben of alleen wonen. Omdat veel ouderen het lastig vinden om dagelijks voldoende beweging te krijgen, heeft Kenniscentrum Sport & Bewegen een aantal handige producten gebundeld. Zolang het sporten en bewegen in groepsverband niet mogelijk is, kunnen ouderen aan de hand van de beweegposter toch met concrete oefeningen aan de slag.

2,4 miljoen senioren mogen stemmen per post

Ruim 18 procent van het totaal aantal kiesgerechtigden in Nederland mag deze maand zijn stem uitbrengen per post, zo meldt het CBS, aldus de NOS. Het gaat om ruim 2,4 miljoen mensen van 70 jaar en ouder, die vanwege het risico op besmetting met corona niet naar een stembureau hoeven te komen. In Utrecht en Urk is het aandeel 70-plussers onder de kiesgerechtigden het kleinst, met bijna tien procent. Laren spant de kroon qua stemgerechtigde senioren: 32 procent van de inwoners is ouder dan 70 en mag dus per post stemmen.

Roermond: Nooit te oud?!

Op donderdag 11 maart vindt in Roermond de online slotmanifestatie van Nooit te Oud?! plaats. Tijdens deze manifestatie geeft Gerard Benthem (voorzitter Raad van Ouderen Roermond en voormalig huisarts) een lezing en wordt een talkshow georganiseerd voor en over 55-plussers in Roermond, afgewisseld met muziek. De presentatie is in handen van Petra Stienen. De manifestatie vanaf 14.00 uur op de website live te volgen.

Telefonische groepsgesprekken in Friesland

Meer dan dertig vrijwilligers zijn de afgelopen maanden opgeleid om telefonische groepsgesprekken tussen ouderen in coronatijd te begeleiden, meldt de Leeuwarder Courant. Deze groep, veelal 60-plus, gaat zich de komende tijd inzetten voor het project ‘In je uppie aan de lijn’ dat tot doel heeft het onderlinge contact tussen 65-plussers in deze provincie te bevorderen. Het project wordt mogelijk gemaakt door Stichting De Friesland in samenwerking met ouderenproject UP! en georganiseerd door verschillende Friese gemeenten, welzijns- en zorginstellingen.

Corporatie verbetert leesbaarheid

Er komt regelmatig veel informatie op huurders af. Via brieven, flyers of het bewonersblad blijft Wooncompagnie graag in nauw contact met haar bewoners. Het veranderen en vergroten van het lettertype moet eraan bijdragen dat alle bewoners goed bereikt worden. “Ook houdt Wooncompagnie rekening met bewoners op hoge leeftijd, die soms te maken krijgen met slechtziendheid. Tenslotte wordt ook de grote groep leesbrildragers niet vergeten.”

Kwaliteitsstandaard geriatrische revalidatie

De zorg voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken tussen thuis en het ziekenhuis in, de kortdurende herstelgerichte zorg, is gebaat bij een landelijke kwaliteitsstandaard. Dat blijkt uit een programmeringsstudie van het Consortium Geriatrische Revalidatie. Een landelijke kwaliteitsstandaard zal onder meer de huidige praktijkvariatie verminderen, verwacht dit samenwerkingsverband.

‘Gemeenten worden spookorganisaties’

Terwijl gemeenten voormalige rijkstaken moesten uitvoeren, beperkt regelgeving van het Rijk de mogelijkheden eigen beleidskeuzes te maken, zeggen lokale bestuurders in NRC. Een Zuid-Hollandse gedeputeerde: “Gemeenten kregen wel een boot, maar geen stuur en geen peddels. Succes ermee!” Een Friese gedeputeerde ziet dat de financiële problemen tot spanning leiden in colleges en gemeenteraden.” De wethouder moet uitleggen dat de belastingen omhooggaan, maar de voorzieningen worden teruggeschroefd. Wie wil dan nog wethouder worden?”Een wethouder in Hoogeveen: “Gemeenten worden spookorganisaties. Het wordt beheren en saneren.”

Pensioen en AOW in verkiezingsprogramma’s

Voor veel 50-plussers zijn pensioen en AOW belangrijke thema’s bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Wat schrijven de verschillende politieke partijen hierover in hun verkiezingsprogramma? Willen ze wel of niet korten, en wat vinden ze van de pensioenleeftijd? Omroep MAX maakte een overzicht van de standpunten rondom pensioen van alle politieke partijen die op dit moment in de Kamer zitten.

Verdienen aan de zaken om de zorg heen

Veel Nederlandse ouderen ontvangen (streng gereguleerde) intramurale zorg bij een instelling zonder winstoogmerk. Een kleinere groep stelt zelf zijn pakket samen, en daar liggen mogelijkheden voor private partijen, schrijft het FD in een vergelijking met Amerika. Een overeenkomst tussen de Amerikaanse en Nederlandse systemen is namelijk dat private aanbieders vooral geld verdienen aan de zaken om de zorg heen, zoals huisvesting en maaltijden. Dan nog zijn de marges vaak relatief beperkt. De meeste politieke partijen hier keren zich in hun verkiezingsprogramma’s tegen het winstoogmerk in de zorg.

Niet dertig meter lopen naar toilet

“Wil je de organisatie echt toekomstbestendig maken, dan moeten we de komende twee, drie jaar nog drie verouderde panden aan de eisen van deze tijd aanpassen”, zegt interim-bestuurder Jack Thiadens in NRC over Haagse Wijk- en Woonzorg. “Nu delen soms nog twaalf bewoners drie douches. Ik heb dat in mijn eigen familie gezien, met mijn moeder en schoonmoeder. Als je een ongelukje hebt, moet je gewoon sanitair en een douche op je kamer hebben. Dan moet je eigenlijk niet dertig meter hoeven lopen naar een toilet.”