Senioren Journaal van donderdag 2 juli

‘Heel veel mantelzorg stilgevallen’

‘Het is allemaal prachtig: online contacten onderhouden, bij de buurvrouw vragen hoe het ermee is’, zegt directeur Kim Putters van het Sociaal en Cultureel Planbureau in de Volkskrant. ‘Maar we moeten niet vergeten dat vóór corona meer dan 4 miljoen mensen mantelzorg verleenden. Heel veel van die mantelhulp is nu stilgevallen. Het zou al heel mooi zijn als deze groep de mantelzorg zou kunnen hervatten.’

Seniorenflat nieuwe stijl

Dit is ouder worden in Amsterdam nieuwe stijl, schrijft Het Parool over de Akropolistoren op het Zeeburgereiland in Amsterdam. Een voorbeeld van hoe Amsterdam de komende vijf jaar 2000 woningen wil bouwen volgens het concept geclusterd wonen. ‘Het is een gemeenschap, al is het niet op zo’n manier dat je elke dag samen moet eten.’ Woningen die én geschikt  zijn gemaakt voor ouderen én meer contact bieden met leeftijdsgenoten. ‘Dat je elkaar helpt, en net iets meer bent dan alleen maar buren.’

Onderzoek naar woonwensen

Vivium Zorggroep inventariseert momenteel onder 65-plussers wat hun woonbehoeften zijn. Hiervoor wordt het Leids Universitair Medisch Centrum ingeschakeld, aldus Weesper Nieuws. Vivium Zorggroep roept ouderen op om mee te doen aan het onderzoek aangezien de organisatie verlegen zit om informatie waarop beleid kan worden gestoeld. Op dit moment is namelijk onvoldoende duidelijk waar de woonbehoeften van toekomstige oudere bewoners precies uit bestaan.

Koppelbed in het ziekenhuis

Twee teams van Roparun haalden sponsorgeld binnen voor twee koppelbedden (een voor volwassenen en een voor kinderen) in het UMCG. Een koppelbed is een logeerbed dat aan het ziekenhuisbed gekoppeld kan worden zodat je een volwaardig tweepersoonsbed krijgt. “Het is de ideale oplossing voor mensen die samen willen zijn in een zorgomgeving, zoals een hospice of een ziekenhuis.”

Dagelijkse dilemma’s in verpleeghuis

Een specialist ouderengeneeskunde beschrijft in het Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde hoe er nu dagelijks dilemma’s zijn. “Het zijn er veel en ze zijn anders dan anders. Wat het anders maakt, is dat ik niet meer kan denken vanuit een enkel individu, maar vooral ook rekening moet houden met zoveel anderen. Wat goed is voor de een, mag geen gevaar zijn voor de ander. Waarbij je eerst alle partijen een stem geeft, beslis je nu voor anderen zonder overleg, wetende dat dat die ander pijn doet.”

Meer plaatsen, ook meer wachtenden

Zorginstituut Nederland meldt dat in de periode tussen 9 maart en 18 mei 2020 het aantal mensen in een verpleeg- of verzorgingshuis met ruim 5000 is gedaald. Deze daling wordt vooral veroorzaakt door de (hogere) sterfte, maar er kunnen ook ouderen bij zitten die uit het verpleeghuis zijn gehaald door de familie, aldus een Telegraaf-reportage over voorbeelden hiervan. Ondanks de daling steeg het totaal aantal wachtenden. Aangenomen wordt dat wachtenden afzien van een plekje, omdat ze huiverig zijn voor besmetting.

‘Willekeur bezoek verpleeghuizen’

Bij KBO-Brabant blijven meldingen binnenkomen over de beperkingen die mantelzorgers ervaren bij het bezoeken van hun naaste in het verpleeghuis. “KBO-Brabant vindt dat maatwerk nodig is! Diverse organisaties vinden dat ook en strijden enerzijds tegen de willekeur die sinds de versoepeling aan de orde is en anderzijds tegen het bezoekverbod vanaf 1 juli als één of meer bewoners besmet zijn met corona.” Stichting Stop Onnodige Vrijheidsbeperking in de Zorg (SOVIDZ) spant een kort geding tegen de Staat aan.

Gezamenlijke oproep aanpak wooncrisis

“Veel huurders zien hun huur weer stijgen, terwijl hun inkomen gelijk blijft of daalt. Dit geldt zeker voor veel senioren. KBO-PCOB, de Woonbond, DeGoedeZaak, de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en de Landelijke Cliëntenraad slaan daarom de handen ineen voor een aanpak van de wooncrisis.” Er is al een brief naar de minister. “Doe ook mee en teken de petitie!” Voor senioren zijn er volgens KBO-PCOB veel te weinig betaalbare woningen om prettig oud te worden.

Businesscase voor wooninitiatief

Wooninitiatieven voor en door senioren zijn in opkomst. Soms gesteund door woningbouwcorporaties, maar vaak zijn ouderen ook zelf aan de slag om hun woondroom te realiseren. Financiering van het initiatief en de weg ernaar toe, blijken vaak grote drempels te zijn. Jasper Klapwijk, adviseur vastgoedfinanciering, legt op Platform 31 uit hoe je een sluitende businesscase opstelt waarmee banken en andere financiers bereid zijn in te stappen.