Senioren Journaal van maandag 2 december

Gemeenten verkijken zich op kosten ouderenzorg

De gemeenten hebben zich verkeken op de kosten van de ouderenzorg, die ze van de regering hebben overgenomen. De vergrijzing gaat sneller dan gedacht, is te lezen inde Volkskrant, meer ouderen blijven door sluiting van tehuizen thuis wonen, en die hebben steeds meer dure voorzieningen nodig.  ‘Dit wordt een groter probleem dan de honderden miljoenen euro’s die we gezamenlijk tekortkomen op de jeugdzorg’, waarschuwt Sven de Langen, zorgwethouder in Rotterdam en woordvoerder van de gezamenlijke gemeenten over dit onderwerp.

‘Lastige’ families buitenspel gezet

Zorginstellingen als verpleeghuizen gebruiken een wetswijziging uit 2014 om van ‘lastige’ familieleden af te komen, terwijl die aanpassing dat niet beoogt, schrijft Trouw. Instellingen blijken de Wet wijziging curatele beschermingsbewind en mentorschap aan te grijpen om financiële conflicten of onenigheid over de kwaliteit van de zorg te beslechten.

Ondersteuningsteam Wonen en Zorg

Tijdens de bestuurdersbijeenkomst van de G40 hebben gemeenten het startsein gegeven voor het Ondersteuningsteam Wonen en Zorg (OWZ). Het OWZ helpt gemeenten en corporaties bij het in kaart brengen van lokale vraagstukken op het gebied van wonen en zorg voor ouderen die langer zelfstandig thuis willen wonen. Ook kan het team helpen bij het opstellen van een concreet plan van aanpak, aldus Binnenlands Bestuur.

‘Eenzaamheid schrijnend maatschappelijk probleem’

Nederland is zo gericht op ‘het vergaren en tonen van materiële welvaart en succes’ dat arme Nederlanders en ook ouderen ‘door de samenleving worden afgeschreven en naar de randen van het bestel verwezen’, zegt minister Sigrid Kaag van buitenlandse handel. Zij waarschuwt volgens Trouw dat ‘schrikbarend veel mensen in ons land alleen zijn’, vooral armen en ouderen. De D66-politica, zelf katholiek, roept daarbij in een ‘Preek van de Leek’ op om als land vanuit christelijke waarden te handelen.

Lector kortdurende zorg ouderen

Dr. Hans Drenth, geriatrie fysiotherapeut en Coördinator Wetenschap en Onderzoek bij ZuidOostZorg, is benoemd tot lector ‘Kortdurende Zorg en Interprofessionele Samenwerking bij Kwetsbare Ouderen’ in het lectoraat Healthy Ageing, Allied Health Care and Nursing (LAHC) van de Hanzehogeschool Groningen. ZuidOostZorg wil hiermee een brug slaan tussen wetenschap en zorgprofessionals, aldus de Drachtster Courant.

Ouderen op reis gestuurd met pgb-geld

Volgens de Inspectie SZW vertelde het Nederlands-Turkse stel Fatma (38) en Mehmet (42) uit Schiedam oudere Turken dat in Nederland recht bestaat op persoonsgebonden budget (pgb) waaruit gratis zorg is te financieren, die dan bij hun tweemansbureau kon worden verkregen. Als lokkertje boden ze er volgens een verslag in NRC ‘gratis vakanties naar Turkije’ bij aan, met instructie richting CIZ en naar de ING-bank waar dan een aparte pgb-rekening werd geopend. De rechtbank veroordeelt het stel tot achttien maanden cel.

‘Zorgverzekering onrechtvaardig’

Zorgverzekeraars snijden dekking en risico toe op gezonde, werkende mensen. 70-plussers die juist meer zorg nodig hebben, vallen buiten de boot, schrijft een lezer van Trouw.  De overheid moet volgens hem de zorgverzekeringen weer in handen nemen.

Eén bemiddelingspunt wijkverpleging Amsterdam

“We moeten voorkomen dat huisartsen uren moeten rondbellen om een plekje in de thuiszorg te vinden”, schrijft Olivier Gerrits (directeur Zorginkoop bij Zilveren Kruis) in het AD. “Daarom werken we actief samen met zorgverleners om innovatieve oplossingen te‎stimuleren. Zo hebben Amsterdamse wijkverplegers met huisartsen één bemiddelingspunt opgericht.”

Nederlandse gepensioneerde zit er warmpjes bij

Afgaande op mediaberichten lijkt het slecht te zijn gesteld met de gepensioneerden in Nederland. Internationaal gezien daarentegen zitten zij er gemiddeld onmiskenbaar warmpjes bij. De armoede onder gepensioneerden is bijna nergens zo laag als in Nederland, zo blijkt volgens Het Financieele Dagblad uit cijfers van de Oeso, de denktank van rijke landen. In Nederland heeft slechts 3% van de 65-plussers een laag inkomen.

Cliché over babyboomers klopt niet

Niet de babyboomers, maar mensen die zijn geboren tussen 1960 en 1990 profiteren relatief meer dan andere generaties van overheidsbeleid. Dat meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau volgens het AD. Vandaag spreekt SCP-onderzoeker Jos de Haan in de Tweede Kamer over de kansen van de hedendaagse jeugd.

Babyboomer en jongere generaties

Babyboomers zijn geen irrationele lieden die alleen maar goed voor zichzelf zorgen. Dit schrijft Ron Ritzen (filosoof en jurist en geen babyboomer) in Trouw naar aanleiding van opmerkingen van de schrijver Philip Huff in het tv-programma Buitenhof. “Ouderen zijn meer maatschappelijk betrokken dan jongeren.” Intussen schrijft Huff (1984) in NRC dat er harde keuzes aan komen met concrete gevolgen voor veel Nederlanders en dat daarbij het belang van jongere generaties zwaarder hoort te wegen dan dat van de babyboomers.

Hartelijk lachen om ‘Oké boomer’

“Voel ik me tekortgedaan door het ‘Oké boomer’ en het gebaar waarmee mijn inspanningen naar de vuilnisbak worden verwezen?” Welnee, schrijft Nelleke Noordervliet (1945) in haar column in Trouw.”Ik moest er eigenlijk hartelijk om lachen, en mag het zelf graag gebruiken als ik een generatiegenoot met overslaande stem hoor betogen hoe veel beter en creatiever en ludieker en politieker wij waren, hoe wij alle hete hangijzers van vandaag al hebben aangekaart. Het is een probaat middel om zelfvoldaanheid en opgeblazenheid te temperen.”

Welke bejaarde is straks president van de VS?

De Amerikaanse presidentsverkiezingen zijn pas over een jaar, maar ze beloven historisch te worden, aldus de NOS, want de belangrijkste kandidaten voor het ambt breken leeftijdsrecords: 71, 74, 78 of 79 jaar.