Senioren Journaal van donderdag 2 april

Corporaties bellen alle oudere huurders

Met een beetje hulp van familie en bekenden slaan zelfstandig wonende ouderen zich doorgaans prima door de coronacrisis heen. Woningcorporaties in de regio Eindhoven zeggen dat nadat ze vorige week zijn begonnen met het opbellen van alle oudere huurders. Medewerkers informeren volgens het Eindhovens Dagblad of de senioren gezond zijn en of ze hulp kunnen gebruiken. Als er extra hulp nodig is, worden instanties of vrijwilligers ingeschakeld.

Roep om versoepeling bezoekverbod

Minister Hugo de Jonge komt volgens Trouw steeds meer onder druk te staan om het algemeen bezoekverbod in verpleeghuizen te versoepelen, nu de beperkende maatregelen met zeker een maand zijn verlengd. Volgens de landelijke koepel van cliëntenraden (LOC) klinkt de vraag steeds luider wat erger is: een paar maanden langer leven in volstrekte eenzaamheid of mogelijk korter door een risico op corona?

Onrust over vermindering wijkverpleging

Organisaties die opkomen voor patiënten, ouderen en mantelzorgers krijgen over de wijkverpleging signalen “dat er eenzijdig, zonder goed overleg met de cliënt en betrokken mantelzorgers, besloten wordt om zorg te verminderen”, schrijven ze ongerust aan de Tweede Kamer. Patiëntenfederatie Nederland, KBO-PCOB, Alzheimer Nederland, Ieder(in) en MantelzorgNL willen dat ‘alles op alles’ wordt gezet om iedereen zo veel mogelijk zorg te blijven geven. De Volkskrant schrijft dat de thuiszorg flink is versoberd.

Zeer terughoudend met ziekenhuisopname

Artsen moeten “zeer terughoudend” zijn met het opnemen van zeer kwetsbare ouderen met een coronabesmetting in het ziekenhuis. Dat adviseren artsenverenigingen volgens de NOS in een leidraad aan hun collega’s. In alle gevallen moet wel eerst met de patiënt het gesprek worden aangegaan. “Het uitgangspunt is en blijft dat iedereen recht heeft op goede medische zorg, maar per individu verschilt wat we daaronder moeten verstaan.”

Hulp voor het beeldbellen

In zorgcentra zie je het nu steeds vaker: via laptop of tablet houden cliënten contact met hun familieleden. Ook voor ouderen thuis zijn er tal van mogelijkheden, schrijft AD Groene Hart. Vaak hebben ouderen wel een tablet maar weten ze niet hoe het werkt, is de ervaring bij SeniorWeb. Ze kunnen vaak wel WhatsAppen en ontdekken nu dat ze daar ook beeld bij kunnen krijgen. ActiZ heeft  hulpmiddelen en informatie verzameld over beeldbellen.

Rustige plek voor mensen die het niet redden

“Het is heel moeilijk om voor coronapatiënten goede palliatieve zorg waar te maken”, zegt de Coöperatie Palliatieve Zorg Nederland in Trouw. “Daarom is het zo mooi dat specialisten uit heel Nederland nu meerdere keren per week spreken over hoe dat wel kan.” Inmiddels zijn er al 25 initiatieven in voorbereiding. Uiteindelijk is het allerbelangrijkste dat mensen die het niet redden, een rustige plek hebben, of dat nu in een palliatieve unit, een hospice of in het ziekenhuis is, vindt de coöperatie. In het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde vertelt een huisarts hoe in Leersum een initiatief snel van de grond kwam.

HouRitmeTegenCorona

Omroep MAX gaat samenwerken met de hoogleraren Eric van Gorp, Erik Scherder, Andrea Maier en Leonard Hofstra om de problemen bij ouderen in tijden van het coronavirus en sociale afstand in kaart te brengen. Met de resultaten van het onderzoek zullen diverse MAX-programma’s content maken om senioren weerbaarder te maken tegen het virus en de effecten ervan. De aftrap van HouRitmeTegenCorona was gisteren te zien in het MAX Ouderenjournaal.

Bewegen op eigen balkon

Medewerkers van de fysiotherapiepraktijk FysioDynamiek in Arnhem doen ochtendgymnastiek met de bewoners van de ouderenflat aan het Cabaret, laat De Gelderlander zien. Een soort ‘Nederland in Beweging’, maar dan met de deelnemers op hun balkons en professionele bewegers beneden bij de flat, met bijpassende muziek. “Zo houden we binding met onze cliënten, van wie een aantal hier woont, en houden we ze lekker in beweging.”

Zorgrobot als steun mantelzorger

‘De zorgrobot helpt tegen eenzaamheid door het doorbreken van de stilte, kan mantelzorgers gerustheid bieden en tijd- en plaatsonafhankelijke ondersteuning bieden.’ Dit blijkt uit een verkennend onderzoek naar de effecten. Effecten die extra van belang zijn met de huidige coronamaatregelen, aldus Vilans.

Pakket maaltijden voor de hele week

Door heel Den Haag worden eenzame ouderen voorzien van diepvriesmaaltijden. En dat krijgt navolging in het hele land, aldus Den Haag Centraal. Het Haagse project ging afgelopen zaterdag officieel van start. Die dag werd bij zeshonderd ouderen een pakket maaltijden voor de hele week gebracht. “Op de website ‘gewoonmensendiemensenwillenhelpen’ hebben zich inmiddels veertigduizend studenten aangemeld. Zij gaan in hun eigen omgeving hetzelfde concept opzetten.”

‘Corona legt kwetsbaarheid alleenwonen bloot’

Nederland kent steeds meer ‘alleenwonenden’. Vooral deze groep blijkt eenzaam te zijn. Het advies om afstand te houden, kan hier harder aankomen dan menigeen denkt, schrijft hoogleraar sociale demografie Jan Latten op website Stadszaken. “Waarschijnlijk zijn nu al eenzame alleenwonende ouderen overleden zonder dat we te weten zijn gekomen of het door de corona kwam.”

Eerst afzetlint, nu bordjes

Bij de vrij landelijk gelegen woonzorglocatie Het Averbergen was ongezien naar binnen sluipen best mogelijk. Om dat te voorkomen werd besloten een afzetlint om het gebouw te spannen, maar dat is intussen weer verwijderd, meldt dagblad De Stentor. “Het riep toch wel de nodige emoties op. Daarop hebben we besloten iedereen nog een keer aan te schrijven en te wijzen op de regels. Het lint is vervangen door bordjes. Zwaaien mag, maar het is echt niet mogelijk om binnen te komen.”