Senioren Journaal van maandag 19 oktober

Ook ouderenzorg loopt vast

Het coronavirus raakt ook de medewerkers in de verpleeghuizen en de thuiszorg hard, blijkt onder meer uit een reportage van Nieuwsuur. ‘Het water staat tot aan onze lippen’ zegt Henk Kamp, voorzitter van branchevereniging ActiZ. ‘In een aantal regio’s lukt het niet meer om de personeelsroosters in de thuiszorg en verpleeghuiszorg rond te krijgen. Sommige ActiZ-leden melden zelfs ziekteverzuimpercentages van bijna 50 procent.’

Ouderen zijn zich gaan isoleren

In deze tweede coronagolf liggen er relatief minder mensen op de intensive care, en ze liggen er bovendien korter, schrijft Trouw. De ouderen, die destijds op grote schaal slachtoffer werden, zijn zichzelf nu meer gaan isoleren. RIVM-directeur Jaap van Dissel wijst op het risico van het grote aandeel jongeren dat nu besmet is. Zij zouden het virus toch, bijvoorbeeld via hun ouders, op hun grootouders kunnen overbrengen. “Dat kan een voorbode zijn van meer belasting in de ziekenhuizen en op de intensive cares.”

Niet te veel fixeren op vaccin

“We fixeren ons te veel op de komst van een vaccin. Het zal zeker helpen, maar dat betekent niet dat alles dan goed komt.” Dat zegt geriater Rudi Westendorp, die maandenlang lid was van het corona-adviesteam in Denemarken, in de Volkskrant. “Ik moet nog maar zien of dat vaccin de kwetsbare mensen wel genoeg beschermt. Van het griepvaccin weten we dat het bij jou en mij goed werkt, maar bij ouderen veel minder effectief is. Hun immuunsysteem is zwakker en reageert niet krachtig genoeg op de vaccinatie. Elk winterseizoen verliezen we tot wel vijf- à zevenduizend ouderen aan de griep. We kunnen vaccineren wat we willen, maar het blijft gebeuren.”

Wel of niet een stapje terug doen?

Als ouderen de openbare ruimte mijden, hebben jongeren meer ruimte om hun leven te leiden en de economie op gang te houden tijdens de pandemie. Goed idee?, is de vraag in Trouw. Discriminatie, vindt ethicus Frits de Lange: ‘Generaties worden tegen elkaar opgezet.’ Medisch ethica Heleen Dupuis vindt dat overtrokken. ‘Ouderen moeten gewoon een stapje terugdoen.’ Géén aparte behandeling is juist kwalijk, zegt zij. Trouw roept lezers op te reageren.

‘Speel jong en oud niet tegen elkaar uit’

Coronamaatregelen isoleren de jonge generatie, terwijl werk, studie en sociaal contact onontbeerlijk zijn, stelt Yoeri Albrecht (directeur De Balie) in een twistgesprek in NRC met PvdA-prominent  Hedy d’Ancona, die zegt: “Het is een rottige tijd voor iedereen, maar hij gaat voorbij. En sneller, als we niet tegen elkaar worden uitgespeeld.” D’Ancona heeft al heel veel leef-tijd achter zich liggen, een vaccin kan wat haar betreft eerst naar jonge mensen. “En ongevraagd ook liever geen wc-papier of maaltijd aan mijn voordeur.”

Hoe oversterfte Nederland te verklaren

Nederlandse 75-plussers behoorden tijdens de eerste coronagolf tot de meest kwetsbare groepen van Europa, berekent NRC. Carl Moons, hoogleraar epidemiologie in het UMC Utrecht, waarschuwt ervoor om harde oorzaken voor de verschillen tussen landen aan te wijzen. De cijfers laten volgens hem zien dat ouderen dé risicogroep zijn, maar of dat aan overheidsbeleid te wijten valt, is niet te zeggen. Een deel van de verklaring voor de hogere oversterfte in de oudste leeftijdsgroepen hier ligt vermoedelijk juist in het succes van de Nederlandse ouderenzorg, denkt Marcel Olde Rikkert, hoogleraar geriatrie aan het RadboudUMC. “In Nederland zijn er vergeleken met zuidelijker landen veel mensen die op hoge leeftijd nog een hoge leeftijdsverwachting hebben.”

‘Voorrang bij bezorgdienst supermarkten’

De bezorgdiensten van veel supermarkten zijn overbelast. En dat is een probleem voor mensen met een kwetsbare gezondheid, waaronder veel ouderen. Zij moeten nu weken op hun boodschappen wachten. ANBO roept supermarkten daarom op om mensen met een zwakke gezondheid voorrang te geven bij hun bezorgservice. “En we vragen mensen die gezond zijn, om daar voorlopig geen gebruik van te maken.”

Vergeten te eten in coronatijd

Doordat ouderen lusteloos worden, minder bezoek krijgen en soms zelf geen eten in huis kunnen halen, vallen ze in coronatijd soms tientallen kilo’s af. Ze raken daardoor ondervoed, wat soms vergaande gevolgen kan hebben, meldt Hart van Nederland. Verschillende zorginstanties trekken nu aan de bel. “We zien dat sommige ouderen niet eens weten hoe de magnetron werkt”,  aldus Zorgimpuls, één van de organisaties die hun zorgen uiten. “Door corona komt niemand bij hen thuis. Moet je je dan aansluiten bij een eetclub? Niet iedereen zit daarop te wachten.”

Activiteitenbegeleiding een-op-een

Elke dag werd er geschilderd, gekleurd en geknutseld, maar sinds de eerste golf staat het atelier van activiteitenbegeleider Jan Jacobs leeg. Corona heeft zijn werk bij een Zeeuwse ouderenzorgorganisatie flink veranderd, vertelt hij bij EenVandaag. “Tijdens de eerste golf hebben we geleerd dat een-op-een-begeleiding de meesten erg goed doet. Het zou mooi zijn als we dat structureel kunnen doen, maar daar heb je veel mensen voor nodig, veel vrijwilligers.” En dat is een probleem in coronatijd.

Antipsychotica veel gebruikt door 75-plussers

Als gekeken wordt naar het aantal antipsychoticagebruikers per hoofd van de bevolking, vallen de meeste gebruikers in de leeftijdsgroep 75 jaar of ouder. Dat blijkt uit cijfers van de Stichting Farmaceutisch Kengetallen. Gemiddeld gebruiken 22 mensen per 1000 inwoners een antipsychoticum. Voor 75-plussers is de verhouding 43 per 1000 inwoners.

Mobiliteitsonderzoek in Delftse wijk

Studenten van de Haagse Hogeschool in Delft doen komende maanden onderzoek naar de mobiliteit onder ouderen in de Delftse wijk Tanthof. De initiatiefnemers hopen volgens AD Haagsche Courant met dit onderzoek de behoeftes en knelpunten van de 65-plussers te achterhalen. De hbo’ers voeren dit onderzoek uit in opdracht van de gemeente Delft, het Odensehuis de Linde Delft en de organisatie Delft voor Elkaar.

‘High-end beleving voor betaalbare prijs’

‘Senioren willen een zelfstandig, actief en sociaal leven leiden. En als dat nodig is een beroep doen op zorg. Met Hamlet Living biedt LIFE Europe unieke woonprojecten die aan deze wens tegemoetkomen. Het mooie is: ze zijn zeker niet alleen voor de happy few weggelegd’, aldus een artikel in een commerciële bijlage ‘Bouwen aan een nieuwe Nederland’ bij dagblad Trouw.