Senioren Journaal van dinsdag 19 mei

Wonenplus helpt nu met de boodschappen

Welzijnsorganisatie Wonenplus RSWP in Purmerend heeft zich snel omgevormd van thuisbezoekers en klussers tot boodschappendienst en telefoonbrigade, schrijft het Noordhollands Dagblad. “We hebben al onze 3500 abonnees gebeld met de vraag: wat kunnen we binnen de beperkte mogelijkheden voor u betekenen? De behoefte aan hulp bij boodschappen bleek enorm.” Wonenplus hoort tevreden mensen, “maar ook schrijnende verhalen van abonnees die verschrikkelijk eenzaam zijn en niemand spreken.”

Zorgpersoneel nog steeds onbeschermd

Zes op de tien medewerkers in verpleeghuizen en de thuiszorg werkt nog steeds zonder beschermingsmiddelen. Dat blijkt volgens het AD uit een steekproef van FNV Zorg & Welzijn onder 1357 zorgverleners.  De vakbond maant minister Martin van Rijn vandaag om met spoed met een duidelijke richtlijn voor zorgpersoneel te komen.

Flinke wachtlijst voor Het Polder Hofje

Geïnspireerd door de oude hofjes in Amsterdam en Alkmaar en vanuit het gedachtegoed dat zorg beter kan, heeft Jennifer Hofmeijer in Anna Paulowna Het Polder Hofje  gerealiseerd. In dit hofje wonen ouderen samen en zijn verbinding en sociaal contact leidende principes. Bij Platform 31 blikt zij terug op de totstandkoming vertelt zij hoe de ouderen in het hofje met koopwoningen wonen. Er zijn 27 bewoners, van 62 tot 88 jaar. Inmiddels is er een flinke wachtlijst voor de woningen.

Brief van de gemeente

Alle zelfstandig wonende 70-plussers in de gemeente Heusden krijgen volgende week een brief in de bus. Daarin wordt gevraagd hoe het met ze gaat. Met het verzoek te reageren als het niet goed gaat of als ze hulp nodig hebben. “Maar als het goed gaat, willen we dat op zich graag horen”, aldus de gemeente in het Brabants Dagblad. De partij Heudsen één zou liever een directe benadering willen zoals bellen of persoonlijk langs gaan.

‘Rijkere ouderen tonen al genoeg solidariteit’

Een hoogleraar betoogde dat rijkere gepensioneerden ook AOW-premie moeten betalen, om solidair te zijn met de jongere generatie. Die term ‘rijkere gepensioneerden’ is net zo’n karikatuur als die van de ‘kwetsbare ouderen, die ontzien moeten worden’, reageert de Koepel voor Gepensioneerden in het FD. “Voor een goed debat over de financiële positie van senioren en de solidariteit tussen generaties is een meer integrale kijk nodig, waarbij behalve fiscaliteit ook onderwerpen als pensioen, wonen en zorg overwogen moeten worden.”

Nieuwe start Tafeltje Dekje

In Bunnik is door een goede samenwerking tussen Maaltijdservice Kromme Rijnstreek en een pas opgerichte Chauffeursdienst de formule van Tafeltje Dekje weer opgepakt, meldt ‘t Groentje:  dagelijks een warme maaltijd klaar voor gebruik, dagelijks even een sociaal contactmoment tussen de mensen en de bezorgers, zonder dat er subsidie aan te pas komt.

Het DNA van de oudere consument

Edgar Keehnen, gespecialiseerd in seniorenmarketing, schrijft in Marketing Tribune, over het DNA van de oudere consument. Hij legt uit waarom je in een campagne een oudere consument bij voorkeur niet in zijn eentje moet laten zien. Toon hem of haar samen met anderen en dan bij voorkeur samen met andere generaties. “Dat geeft een beeld dat ouderen dat belangrijk vinden: door anderen te ontmoeten nog midden in de maatschappij te staan.”

Zicht op de samenleving in coronatijd

Onder deze titel beschrijft het Sociaal en Cultureel Planbureau vanuit bestaand onderzoek welke maatschappelijke gevolgen zij ziet en verwacht naar aanleiding van maatregelen en de routekaart die de overheid heeft afgekondigd. “Bij het langer aanhouden van deze situatie wordt het steeds duidelijker dat het beschermen van de volksgezondheid voor veel groepen ten koste gaat van de algehele kwaliteit van leven en de kwaliteit van de samenleving. Dit geldt niet alleen voor kwetsbare groepen (zoals hulpbehoevende ouderen), maar eigenlijk voor bijna iedereen in de samenleving.”

Levensloopgeschikte huurwoningen

“Aan de Sportleane in Berltsum realiseert Wonen Noordwest Friesland drie prachtige energiezuinige levensloopgeschikte huurwoningen”, meldt de corporatie. De woningen beschikken over een slaapkamer en badkamer op de begane grond en een extra slaapkamer op de verdieping.

Vivent Het Andere Wonen

Ouderen met dementie kunnen mét hun partner wonen en zorg ontvangen in het woonproject dat aan de Molenstraat in Waalre wordt gebouwd, aldus het Eindhovens Dagblad. Het echtpaar Kusters neemt op franchisebasis het beheer op zich van dit kleinschalige woonproject,  derde locatie van Vivent Het Andere Wonen.

Drents Archief helpt verpleeghuis

Twee medewerkers van verpleeghuis De Weegbree in Klazienaveen maakten fotoboeken met foto’s uit de collectie van het Drents Archief, foto’s van het Klazienaveen uit de jeugdjaren van de bewoners. “De fotoboeken worden ingezet als middel om contact te maken. Ouderen vertellen over hun herinneringen aan het Klazienaveen van vroeger en dat geeft ze zelfvertrouwen”, is te lezen in het Dagblad van het Noorden.

Coach en helpdesk voor beeldbellen?

Ouderen willen meer gebruik maken van videobellen met meerdere personen, maar behoeven hierbij wel enige vorm van voorlichting of informatievoorziening. Dat blijkt uit een in april gehouden enquête van Zorg Innovatie Forum, ingevuld door 165 ouderen uit de noordelijke provincies. “Ook financiën spelen een rol. Coaches op afstand en één centrale helpdesk worden door de ouderen zelf geopperd als goede opties.”