Senioren Journaal van maandag 18 mei

‘Pensioenen zullen flink worden gekort’

‘De Nederlandse pensioenfondsen zullen zware klappen krijgen.’ Dat voorspelt voormalig minister Hans Hoogervorst in de Volkskrant.  ‘De Nederlandse pensioenen zullen flink worden gekort. Dat besluit zal waarschijnlijk over de verkiezingen heen getild worden, maar het zal moeten gebeuren omdat de Europese Centrale Bank de rente nog heel lang laag wil houden.’

Relatief veel oudere mannen met corona

Cijfers uit Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn laten zien dat de huisarts relatief veel oudere mannen met COVID-19 ziet, net als de zorgprofessionals in ziekenhuizen. Van alle mannen in Nederland is 18% 65 jaar of ouder,  terwijl van alle mannen die van de huisarts de diagnose COVID-19 krijgt,  twee keer zoveel  65 jaar of ouder zijn (39%). Bij de vrouwen is dit verschil kleiner: 20% van alle vrouwen  is 65 jaar of ouder, terwijl  25% van alle vrouwen met de diagnose COVID-19 65 jaar of ouder is.

‘Kwalijke kant van ouderenlobby’

Nietszeggender kun je je zaak haast niet bepleiten, schrijft filosoof Marjan Slob in haar column in de Volkskrant over het manifest van KBO-PCOB, Omroep Max en de ChristenUnie. “Aan de oneerlijke verdeling van kansen om te sterven aan het virus kunnen we niets doen. Aan de oneerlijke verdeling van kansen om je te kunnen ontplooien wel. Maar daar mogen we het van deze ouderenlobby niet over hebben. Zij smoort het streven naar een rechtvaardige samenleving liever onder een vaag beroep op solidariteit.”

Technologisch ondersteunen op buurtniveau

Zelfstandig wonende ouderen in Utrecht lopen vast in technologische veranderingen. Dat merkt Stijn Rombouts, werkzaam in de thuiszorg en voorzitter van DWARS in Utrecht, de GroenLinks-jongeren, schrijft hij in AD Utrechts Nieuwsblad. Hij pleit voor technologische ondersteuning op buurtniveau en ziet voor thuiszorgmedewerkers een kans om hier een rol in te spelen.

Schenken aan (klein)kinderen

Het is hem al langere tijd een doorn in het oog, zegt een financieel planner in het FD: ouderen die weinig schenken. ‘Ik zie veel zestigplussers met tonnen die op een spaarrekening staan te verpieteren, terwijl de kinderen het goed kunnen gebruiken. Tegen de tijd dat het geld via een erfenis hun kant op komt, hebben de kinderen het niet meer zo hard nodig.’ De crisis kan een goede aanleiding zijn om de kinderen te ondersteunen.

Corona, gezondheid en technologiegebruik

Hogeschool Fontys onderzoekt hoe mensen met een chronische aandoening en mensen ouder dan 70 jaar in deze periode omgaan met hun gezondheid en met het gebruik van digitale middelen ten behoeve van hun gezondheid. “Is dat veranderd door de coronacrisis?”

Kwaliteit van leven beter meten

Het Europese RISE-WELL consortium heeft ruim 2,5 miljoen euro ontvangen vanuit het Horizon 2020 Marie Skłodowska-Curie Actions. Het consortium wil de kwaliteit van leven van senioren beter meten. Het LUMC is coördinator van het consortium. De subsidie wordt gebruikt om nieuwe methodes te ontwikkelen die op een wetenschappelijke en objectieve manier de kwaliteit van leven bij ouderen kunnen meten.

Dagopvang kan weer

Schilderen, duofietsen en muziekmaken was er voor mensen met dementie de afgelopen tijd niet bij: ook dagbestedingen waren dicht vanwege de coronacrisis. Het Odensehuis in Wageningen laat in EenVandaag zien hoe het opnieuw de deuren opent.

‘Lobby van jeugd mag best wat sterker’

De politieke lobby van de jeugd mag best wat sterker en serieuzer, schrijft Nelleke Noordervliet in haar column in Trouw. “Niet zeuren over gemiste feestjes. Eis werk, goede contracten, huisvesting, toekomstperspectief. En wees buiten beleefd als je ouderen ziet: kijk even niet op je telefoon, let een beetje op en geef ze de ruimte.”

‘Ouderenzorg onder aan de zorghiërarchie’

In het coronaprotocol van begin maart stond geen woord over de plek waar veel kwetsbaren wonen: verpleeghuizen. Het is volgens de Volkskrant tekenend voor de positie van de ouderenzorg. ‘Als er iets duidelijk is geworden in deze crisis’, zegt Tineke Abma, hoogleraar en directeur van de Leyden Academy, ‘is het dat de ouderenzorg onder aan de zorghiërarchie staat.’

Zorginstellingen willen regie terug

Weglopende ouderen en familie die dierbaren ophalen uit de verzorgingstehuizen. De lockdown voor ouderen is volgens een aantal zorgorganisaties in IJsselland schrijnend. Zij zijn volgens dagblad De Stentor  uiterst kritisch op de pilot die nu loopt waarbij slechts 26 tehuizen open mogen voor bezoek en willen dat zelf kunnen bepalen. “We willen meer bewegingsruimte in de regio en zelf de regie nemen.”