Senioren Journaal van woensdag 19 juli

60-plus artsen over ouderen in het verkeer

Een bijeenkomst voor 60-plus artsen over ouderen in het verkeer: heeft feitelijk gedrag in het verkeer niet meer voorspellende waarde dan criteria bij een medische keuring?

Hoe stimuleer je beleidsparticipatie ouderen

‘Senioren sterker maken: fysiek en sociaal’ is een project in de regio Rotterdam voor het versterken van het preventieve gezondheidsbeleid. “Er is absoluut draagvlak voor ouderenparticipatie, maar er blijken ook nog veel vragen en uitdagingen te zijn.”

Provincie geeft subsidie aan Het Juiste Thuis

De provincie Noord-Brabant geeft een subsidie van €100.000,- aan Project Het Juiste Thuis in Geldrop-Mierlo. Dat is een regionaal samenwerkingsverband voor het stimuleren van oplossingen waarmee ouderen fijn langer zelfstandig wonen.

Ouderen in staat stellen meer zelf te doen

‘Het lijkt iets kleins, maar het heeft echt een enorm effect op het zorglandschap.’ Tilburgse wijkverpleegkundigen proberen met steunkous-aantrek-machines en oogdruppelbrillen ouderen meer zelf te laten doen. ‘We moeten naar een gouden standaard toe.’

Met gehoorapparaat minder achteruitgang

Voor het eerst laat een gerandomiseerde studie zien dat het gebruik van gehoorapparaten bij ouderen met een verhoogd risico op dementie de achteruitgang van het denkvermogen kan verminderen. Dat stellen hoogleraar keel-, neus- en oorheelkunde.

Voor de mantelzorger is er niks

Het is mooi dat er vrijwillige hulp is rondom het sterven. Maar dat is een korte periode. “Verder is er niks. Ja, een opbeurend praatje met een mantelzorgondersteuner van de gemeente. Die heeft maar een doel: de mantelzorger aan het werk houden.”

Eenvoud in de uitvaart: lijkwade vervangt kist

Geen kist, maar gewikkeld in een doek op een plank. Uitvaartondernemers zien de vraag naar de ‘wade’ toenemen en spreken al van een trend. “Nabestaanden willen persoonlijker, zachter en duurzamer afscheid nemen.”

Discussie over nieuw systeem parkeerkorting

In Utrecht is discussie gaande over de invoering van een Parkeer betaalapp. (Oudere) bewoners die gebruikmaken van een korting voor bezoekers worden gedwongen over te stappen naar een app op de GSM.

Dans je fit op veen en zand

Stichting Danspaleis kan rekenen op € 10.000 van het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe voor het project ‘Dans je fit op veen en zand’.Het Danspaleis heeft formules ontwikkeld met als doel ouderen te raken, activeren en samen te brengen met dansen en muziek.

Oudere ziet apparaat meer als duurzaam goed

Uit onderzoek blijkt dat 65-plussers vaker dan jongeren hun oude telefoons inleveren voor recycling. ‘Ouderen zien apparaten meer als een duurzaam goed en maken er daarom langer gebruik van.’