Senioren Journaal van vrijdag 18 september

‘Meer aandacht voor derde levensfase’

Onze vergrijzende samenleving is niet ingericht op de grote hoeveelheid ouderen die er aankomt. Die nieuwe generatie verwacht anderen dingen. Dat concludeert Manon Vanderkaa bij haar vertrek directeur van seniorenorganisatie KBO-PCOB. Zij vraagt in een interview in Trouw meer aandacht voor de derde levensfase: de periode na de pensionering wanneer de kwetsbaarheid van het lichaam nog niet overheerst.

Impulsteam Wonen Drenthe

Het college van Gedeputeerde Staten presenteert de Drentse Woonagenda onder de noemer: ‘Toekomstbestendig wonen in Drenthe’. Het college koerst hierbij op de komst van een provinciaal Impulsteam Wonen. Gemeenten, corporaties en initiatiefnemers kunnen een beroep doen op dit Impulsteam. Dit kan bijvoorbeeld gaan om de planvoorbereiding van woningbouwprojecten of het ondersteunen van woonzorg initiatieven van inwoners of nieuwe vormen van collectief wonen.

Veiliger met paniekknop en rookmelders

92 procent van de ouderen in de Achterhoek is tevreden over het gebruik van slimme sensoren in huis, zoals rookmelders, een inbraakalarm en de paniekknop. Het veiligheidsgevoel is daardoor toegenomen bij de ouderen. Dat blijkt volgens Omroep Gelderland uit onderzoek vanuit de GGD en Wageningen University en Research waarover Omroep Gelderland bericht.

Nationale Strategie Dementie

Voorafgaand aan Wereld Alzheimer Dag op 21 september a.s. presenteert Alzheimer Nederland een aangescherpte Nationale Strategie Dementie, waarin de getrokken lessen uit de corona-crisis zijn verwerkt. “Veel verworvenheden van de afgelopen jaren lijken in een klap teruggedraaid. We zien in praktijk een terugval naar het medische model, naar de ziekte. Het welzijn van mensen met dementie en hun familieleden heeft een flinke deuk opgelopen en verdient de allerhoogste prioriteit.”

Passende voorlichting over Code Zwart

De Tweede Kamer heeft bij de afronding van de Algemene Politieke Beschouwingen een motie aangenomen waarin wordt uitgesproken dat er voor ouderen een passende voorlichting moet komen over de Code Zwart. Fractieleider Van Brenk van 50Plus constateerde volgens de NOS dat ouderen zich zorgen maken over het draaiboek, opgesteld door medici over wat er moet gebeuren als er door de coronacrisis onvoldoende IC-bedden zijn. 50Plus zegt dat ouderen de afweging van artsen vrezen en wil dat ouderenorganisaties hierover in gesprek gaan.

‘Laat ouderen niet vallen’

KBO-Brabant vindt de inhoudelijke keuzes van het kabinet, zoals inzet op preventie, de introductie van een voedselkeuze logo (Nutriscore), strijd tegen overgewicht en vaccinatie van kwetsbare groepen, positief. “In de gezondheidsbevordering zou de focus meer op senioren mogen liggen, want preventie bij ouderen loont! KBO-Brabant ziet graag meer investeringen in integrale valpreventieprogramma’s om (acute) zorgvraag te voorkomen. Dat geldt ook voor digizorg. Ouderen worden amper betrokken bij de opschaling van eHealth.”

Platform Pouwer

Platform Pouwer is ‘dé plek voor ouderenparticipatie in Noord-Nederland’. Het platform vervangt het voormalig Anders Oud 2030. Op 18 september staat een webinar gepland waarin de landelijke nota Gezondheidsbeleid centraal staat. ‘De focus ligt op vitaal ouder worden, wat betekent dat nu echt?’

Helft mantelzorgers zwaarder belast

De helft van de mantelzorgers in Nederland heeft volgens de NOS nog steeds een fors zwaardere taak omdat de professionele zorg is afgeschaald vanwege de coronacrisis. Dat meldt belangenvereniging MantelzorgNL op basis van een peiling onder 729 leden. In juni kon alle zorg weer worden opgestart, maar dat is lang niet overal gebeurd. Met name dagbesteding, dagactiviteiten of andere manieren waarop de zorg tijdelijk wordt overgenomen zijn nog niet of slechts deels opgestart. In iets mindere mate geldt dit voor begeleiding en thuiszorg.

Dwang en drang vanuit de apotheek

Gedurende de coronacrisis is voortdurend sprake van morele dilemma’s in de apotheek, aldus een artikel in het Pharmaceutisch Weekblad. Eén maatregel hield in dat alle 70-plussers hun medicatie thuisbezorgd kregen. Verplicht, ook al wilde niet iedereen dat. Een dilemma, want het streven naar zelfredzaamheid en eigen regie van patiënten kwam onder druk te staan, “terwijl we daar juist zo hard aan werken”. “Je overruled de zelfbeschikking van ouderen. Maar we deden het ook met het oog op hun eigen veiligheid.”

Handreiking verpleeghuiszorg bij corona

ActiZ, Alzheimer Nederland, LOC, NIP, Verenso, V&VN en Zorgthuisnl hebben begin mei een handreiking opgeleverd voor de bezoekregeling in de verpleeghuizen. “Inmiddels zijn we in een andere fase terecht gekomen waarin een volgende crisissituatie zich kan voordoen. Daarom hebben deze partijen besloten om een nieuwe handreiking te schrijven. Deze handreiking richt zich niet enkel op het bezoek, maar kijkt naar de bredere context van sociale contacten. Lokaal maatwerk staat hierbij centraal.”

Jan Slagter draagt verpleeghuis over

Jan Slagter doet zijn ‘kindje’, verpleeghuis Ben Oude NijHuis, van de hand. De Omroep Max-baas zocht een nieuwe ‘moeder’ en vond die volgens het AD in ouderenzorginstelling Aafje.. Uit ergernis over de in zijn ogen tekortschietende ouderenzorg in Nederland nam Slagter vijf jaar geleden het initiatief voor een nieuw, kleinschalig wooncomplex voor ouderen met dementie en een lichte zorgvraag. “Ben Oude NijHuis is geworden wat ik er ervan verwachtte. Ons doel dat  bewoners niet meer alleen mogen zitten, hebben we gehaald.”

Stamboomonderzoek Dag van de Ouderen

Op de Dag van de Ouderen (2 oktober) organiseert de FlevoMeer Bibliotheek in Dronten activiteiten rondom stamboomonderzoek. Er is een workshop ‘Stamboomonderzoek via internet, hoe doe je dat?’, met medewerking van van SeniorWeb. Vrijwilligers van de Nederlandse Genealogische Vereniging zijn aanwezig voor een persoonlijk gesprek.