‘KBO-PCOB krachtig netwerk’

Onze vergrijzende samenleving is niet ingericht op de grote hoeveelheid ouderen die er aankomt. Die nieuwe generatie verwacht anderen dingen. Dat concludeert Manon Vanderkaa bij haar vertrek directeur van seniorenorganisatie KBO-PCOB.

Zij vraagt in een interview in Trouw meer aandacht voor de derde levensfase: de periode na de pensionering wanneer de kwetsbaarheid van het lichaam nog niet overheerst.

Meer andere woonvormen

Wat ontbreekt er in het beleid? “Aandacht. Er moeten meer andere woonvormen komen, plus faciliteiten zoals openbare toiletten bij winkels en ontmoetingsplekken. Denk aan goede stoepen en verlichting. Maar ook aan tussenopvang na ziekenhuisopname en om mantelzorgers te ontlasten”, zegt Vanderkaa. Nu zijn er 3,3 miljoen 65-plussers, 19 procent van de bevolking. Tot 2040 loopt dat op naar een kwart, en dan zullen er 4,7 miljoen 65-plussers zijn op een bevolking van 19 miljoen inwoners.

Gevarieerde achterban

Waarom zou je lid worden van een seniorenorganisatie? Van der Kaa: “Het is leuk om samen iets te ondernemen als bridge of museumbezoek. Anderen willen na hun pensioen als vrijwilliger hun kennis en expertise inzetten. En dan hebben we nog de tak belangenbehartiging. De kracht van KBO-PCOB is dat wij van onderop werken. Elke afdeling bepaalt zelf de activiteiten.” We zijn een krachtig netwerk met een heel gevarieerde achterban, qua geloof en politieke voorkeuren.