Senioren Journaal van vrijdag 18 oktober

Kwart Zeeuwse 65-plussers kwetsbaar

Zorgverzekeraar CZ maakt zich volgens een ‘regiobeeld’ voor Zeeland ook grote zorgen over ouderen in deze provincie, schrijft de PZC. Een kwart van de 65-plussers is ‘kwetsbaar’, de helft wordt ernstig beperkt vanwege gezondheidsklachten en meer dan de helft zegt eenzaam te zijn. Een aanzienlijk deel van de Zeeuwse bevolking is afhankelijk van thuis- en mantelzorg, terwijl het aanbod daarvan juist lager ligt dan gemiddeld en er een tekort is aan verpleegkundigen.

Toekomstverkenning mantelzorg ouderen

Op 8 november verschijnt als samenwerkingsproject van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) een Toekomstverkenning mantelzorg aan ouderen in 2040. Het rapport schetst een beeld van de te verwachten ontwikkelingen op regionaal niveau van zowel het aantal zelfstandig wonende ouderen (75+) dat mantelzorg zal ontvangen in de toekomst (2018-2040) als de beschikbaarheid van gevers van deze mantelzorg.

Wat kunnen we leren van Japan?

In Japan loopt de vergrijzing van de bevolking sterk voor op die in Nederland, zegt minister Hugo de Jonge bij zijn werkbezoek in Japan tegenover NPO 1. “In Nederland zijn we over twintig jaar zover. Daarop zijn we niet voorbereid.”In de regio Kanagawa ziet hij hoe preventie een grote rol kan spelen. “Ouderen moeten zelf investeren om gezond te blijven. Veel bewegen en goed op het eten letten.”

‘Iedereen wil het beste voor de bewoners’

‘Start een innovatie van onderop, dus bottom-up. Iedereen wil het beste voor de bewoners. Als je kunt laten zien dat de innovatie goed is voor de bewoners, wil iedereen meedoen.’ Dat is volgens Zorgverzekeraars Nederland een van de tips van zorginstelling Evean, winnaar van de challenge ‘Verpleeghuizen van de Toekomst’ 2018-2019.

‘De oudere migrant bestaat niet’

Hoe ervaren ouderen met een niet-Nederlandse achtergrond het ouder worden in Nederland? Er blijken grote verschillen te zijn tussen én binnen groepen oudere migranten, en deze verschillen zijn niet alleen te begrijpen vanuit de etnische achtergrond. Dit concluderen onderzoekers van Leyden Academy on Vitality and Ageing op basis van kwalitatief onderzoek. Zij pleiten dan ook voor een persoonsgerichte, cultuursensitieve benadering.

65-plussers leren 3D-printen

Ouderen en moderne technologieën gaan prima samen, bewijzen de cursisten van de 3D-printcursus volgens Studio 040. Museum MU heeft de cursus georganiseerd in samenwerking met de Eindhovense Computer Associatie.  De deelnemers kunnen hierdoor kennis maken met de nieuwe technologie. Vijf woensdagen op rij zijn de 65-plussers bezig met de 3D-printers.

Hofje in Winsum

De gemeente Het Hogeland  stemt in met een plan van initiatiefgroep ’55+ Wonen Winsum’ voor 16 huur-  of koopwoningen in de vorm van een hofje. Het idee is volgens RTV Noord om het voor oudere bewoners, die omzien naar elkaar, mogelijk te maken om tot op hoge leeftijd zelfstandig te kunnen blijven wonen. De initiatiefgroep kan nu op korte termijn subsidie aanvragen uit de ‘Stimuleringsregeling Wonen en Zorg’ van het ministerie van VWS.

Betekent meer AOW ook meer koopkracht?

Hebben AOW’ers volgend jaar meer koopkracht nu de AOW-uitkering stijgt? Dat valt nog te bezien, schrijft de Telegraaf: Het Nibud rekende na Prinsjesdag op kleine koopkrachtplussen voor gepensioneerden in 2020, mits hun pensioenfondsen niet korten. De kans is echter groot dat de grootste pensioenfondsen volgend jaar moeten korten. Pas aan het einde van het jaar weten we wat er gaat gebeuren. De kans is reëel dat gepensioneerden een lager bedrag uitgekeerd krijgen. De hogere AOW verzacht die pijn dus een beetje.

Helemaal alleen de dood tegemoet

“Tijdens het weekend voor zijn dood trof ik hem alleen aan”, schrijft Bert Keizer in zijn column in Trouw over de euthanasie van een 97-jarige man (weduwnaar, geen kinderen). “Ik belde een van zijn vrienden om te vragen of die misschien wat bij hem kon zitten. Het antwoord was: ‘Ik heb ook mijn eigen leven, weet u’. De man had toen nog één dag te gaan. Een collega uit Dordrecht schreef mij eens dat hij, hoewel niet gelovig, tijdens het toedienen van de dodelijke medicatie altijd stilletjes psalm 138 prevelt: ‘Hij laat niet varen het werk zijner handen’.”

‘Nationaal gesprek toekomst ouderenzorg’

Brancheorganisatie ActiZ vindt dat een nationaal gesprek over de toekomst van de ouderenzorg urgent is. Volgens de vereniging gaat het om een vraagstuk waarvoor de hele samenleving nodig is en waarbij de krapte op de arbeidsmarkt een grote rol speelt.