Senioren Journaal van donderdag 17 oktober

Hoe veilig is de scootmobiel?

Er is onvoldoende aandacht voor veiligheid bij het op de weg komen van nieuwe licht gemotoriseerde voertuigen, zoals elektrische (bak)fietsen en scootmobiels. Dit blijkt uit het rapport ‘Veilig toelaten op de weg – Lessen naar aanleiding van het ongeval met de Stint’ dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft gepubliceerd.

AOW-uitkering flink omhoog

De AOW-uitkering stijgt in 2019 en 2020 harder dan in twintig jaar het geval was. De stijging in deze twee jaar is volgens Trouw zo groot dat dreigende kortingen op aanvullende pensioenen veelal worden gecompenseerd. Concreet krijgen AOW’ers er in de eerste helft van volgend jaar 2,4 procent aan AOW bij, blijkt uit berekeningen die ABN Amro vandaag presenteert. In juli 2020 komt daar waarschijnlijk nog ruim 1 procent bij. Opgeteld is het maandbedrag dan, in vergelijking met januari van dit jaar, met 8,3 procent gestegen.

Eigen gewrichten blijven goud waard

Door overgewicht en de wens zo lang mogelijk actief te blijven, kampen meer mensen met versleten knieën en heupen. Een prothese verhelpt de klachten lang niet altijd. Elsevier Weekbblad beschrijft het zoeken naar zinvolle alternatieven. Het is volgens orthopeden niet een erg populaire boodschap, maar: voorkomen is nog altijd beter dan genezen. Dus afvallen als je overgewicht hebt en geen intensieve sporten als hardlopen langdurig beoefenen. De eigen gewrichten blijven goud waard.

Samen oud worden in Boxtel

De notitie ‘Samen ouder worden in Boxtel’ wordt volgens het Brabants Dagblad volgende week gepresenteerd. De visie voor toekomstgericht ouderenbeleid is gebaseerd op feiten (zoals de vergrijzing), maar ook op het toekomstige aantal mantelzorgers (dat door de vergrijzing onder druk komt te staan). Verder is rekening gehouden met de behoefte aan seniorenhuisvesting, woonkwaliteit en buurtopbouw. De gemeenteraad zal de notitie in november behandelen.

Eén op de drie droomt van eigen bedrijf

Uit een peiling van ANBO blijkt dat 32 procent van de deelnemers er van droomt om een eigen bedrijf te starten. 68 procent geeft aan dat een eigen bedrijf niets voor hen is. Dit sluit aan bij eerdere cijfers van Bureau Vijftig en CBS. Belangrijkste reden om te blijven werken na het pensioen is om betekenisvol bezig te blijven.

Start-up Plus

Deze week was de kick-off bijeenkomst van Start-up Plus, een persoonlijk (kosteloos) leertraject waar vijftigplussers in acht weken de basis leren om hun ondernemingsidee om te zetten in een eigen bedrijf. Leyden Academy en partners zien veel ambitie en passie bij vijftigplussers en introduceren daarom deze gratis cursus.

Aan de wandel met B & W

Burgemeester en wethouders van de gemeente Doetinchem gingen met de ouderen op pad in het kader van het 5-jarig bestaan van Present Doetinchem. Op deze manier wil het college volgen Doetinchems Vizier aandacht geven aan vrijwilligerswerk en laten zien hoe leuk dit kan zijn. Het college ging op pad met ouderen die normaal niet meedoen aan de activiteiten die vanuit het zorgcentrum worden georganiseerd.

Speeltuin start met seniorengym

Speeltuinvereniging Stadspolders is gestart met 50+ senioren gymnastiek, meldt AD De Dordtenaar. Elke donderdagochtend kunnen ouderen, onder leiding van een gediplomeerd gymlerares en fysiotherapeute, werken aan hun lenigheid en kracht. De gymles is toegankelijk voor alle ouderen, ongeacht leeftijd of beperking

Dementie?

De zuster overhandigt mij met een ernstig gezicht het rapport van de psycholoog, schrijft een lezer van NRC. Is mijn vader dement? De persoon in kwestie wil het rapport zelf ook wel even zien. Onder het lezen grinnikt hij een paar keer.

„Wat is façadegedrag?” vraagt hij.

„Dat is de schijn ophouden, het probleem ontkennen.”

„O ja, ja.” Hij is klaar en legt het rapport weg.

„Nou, daar maak ik me écht geen zorgen over.”

Ook ouderen gaan demonstreren

Na de boeren willen ouderen ook gaan demonstreren in Den Haag. Het is de bedoeling dat op vrijdag 1 november senioren uit het hele land naar het Malieveld komen om hun onvrede te uiten over het korten van hun pensioenen, meldt Omroep Zeeland.