Senioren Journaal van dinsdag 18 mei

Flexibele mengvorm wonen en zorg

Corporatie Wonen Limburg, zorgstichting Land van Horne en de gemeente Weert onderzoeken samen of er nieuw woonconcept kan komen voor kwetsbare ouderen in de wijk Moesel. De drie partijen zoeken naar een ‘flexibele mengvorm’ waarbij ‘dubbelgebruik’ van woningen mogelijk is: regulier wonen dat kan overgaan in het krijgen van intramurale zorg en omgekeerd. Het is volgens De Limburger de bedoeling zo flexibel mogelijk met elke zorgvraag te kunnen omgaan.

FNV-pensioenplan zware beroepen

Werknemers in ploegen- en nachtdiensten, die werken in weer en wind en fysiek zware arbeid verrichten, moeten eerder met pensioen kunnen gaan. Daarvoor kan per sector een lijst met zware beroepen worden gemaakt. Dat zegt Niek Stam, voorman van FNV Havens, die dit plan vandaag presenteert in de Sociaal-Economische Raad, in de Telegraaf. “Je ontkomt er niet aan om te kijken naar het vak dat mensen doen en naar de werkomstandigheden.”

‘Wonen doen we samen’

“Woningcorporaties vinden dat iedereen recht heeft op een huis. Dus ook mensen die hulp nodig hebben bij het vinden van een passende woning. En die soms extra begeleiding of zorg nodig hebben. Omdat ze uit de maatschappelijke opvang komen, op leeftijd zijn en niet meer alles zelfstandig kunnen, of – om wat voor reden dan ook – een nieuwe start verdienen.” Brancheorganisatie Aedes laat dit zien in de campagne ‘Wonen doen we samen’.

Dammen met dementie

Fitter Brein is al enige tijd actief in het organiseren van damactiviteiten voor de senioren onder ons en zet dammen in om de mentale gezondheid te trainen en fit te houden en sociale binding te creëren.” ‘Playful Mind’ is één van de zes activiteiten die is ontwikkeld onder de vlag van het Europese project Dementia in Cultural Mediation (DCUM). Fitter Brein is één van de noordelijke samenwerkingspartners binnen dit project. Bij ‘Playful Mind’ draait alles om dammen.

‘Haagse Knarrenhofjes moeten kans krijgen’

Stichting Knarrenhof wil heel graag ook in Den Haag een of meerdere hofjes creëren waar ouderen met kleine of smalle portemonnee samen kunnen leven. “We hebben 380 huishoudens die aangeven interesse te hebben, maar we krijgen geen voet tussen de deur bij de gemeente”, zegt Anneke van Rossum van Knarrenhof in de Telegraaf. “We zoeken bijvoorbeeld een oude school of stuk grond dichtbij voorzieningen. Maar het lijkt erop dat veel gemeenten toch vallen voor de projectontwikkelaar. Wie het meeste geld heeft, krijgt de grond.”

‘Generaties moeten elkaars kwaliteiten benutten’

‘Generaties laten elkaars kwaliteiten onbenut’, wordt gesteld bij het lectoraat Zorg rond het Levenseinde van hogeschool Avans. Ontmoetingen tussen generaties zorgen voor begrip en inzicht. “Door onze studenten en ouderen met elkaar in contact te brengen en door uitwisseling van persoonlijke verhalen, ontstaat verbinding.” De combinatie van de talenten van iedere generatie is de basis voor een leefbare samenleving, aldus Avans.

SamenStem methode

Per 1 juli 2020 is de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) ingevoerd. Een nieuw onderdeel van deze wet is het artikel over inspraak. Drie wetenschappers onderzochten de toepassingsmogelijkheden van een methode om inspraak en zeggenschap van cliënten/bewoners te versterken en vorm te geven: Werken met de SamenStem methode draagt bij aan het versterken van collectieve zeggenschap van cliënten, en van cliënten en medewerkers onderling.

Verkeerde keuze AOW terugdraaien

“Als uw partner in een verpleeghuis komt en u hebt per ongeluk een verkeerde keuze gemaakt over uw AOW, dan kan dat nu toch worden teruggedraaid.” ANBO heeft hiervoor gestreden en is blij met “dit succes voor alle gepensioneerde echtparen”.

‘Homoseksualiteit nog altijd een taboe’

Marjet Bos uit de Oostwolderpolder bezoekt samen met streektaalzanger Klaas Spekken al jarenlang zorgcentra, met als doel homoseksualiteit er bespreekbaar te maken. Dat doen ze op een ‘laagdrempelige manier’, middels hun Roze Tournee. Dat bespreekbaar maken is nodig, want homoseksualiteit is onder ouderen nog altijd een taboe, zegt Bos, tegen RTV Noord.

Woonvorm Pepijnhof 25 jaar

De Pepijnhof in Wijk bij Duurstede, een woonvorm (22 appartementen) voor ouderen die hebben gekozen om zelfstandig te wonen maar wel gezamenlijk dingen ondernemen en er voor elkaar zijn, bestaat 25 jaar. Vanaf het begin is de belangstelling voor deze woonvorm groot. Inmiddels staan er 32 kandidaten op de wachtlijst. De bewoners zijn goede buren van elkaar, wisselen vaardigheden uit en profiteren van elkaars talenten. Dit maakt het mogelijk langer zelfstandig te blijven wonen en voorkomt een gevoel van eenzaamheid, aldus ’t Groentje.

‘Zo hoog mogelijke rendementen svp’

“Pensioenfondsen moeten stoppen met het proberen om bedrijven in hun bedrijfsvoering te beïnvloeden aan de hand van maatschappelijke thema’s”, schrijft een Telegraaf-lezer. “Ze moeten alleen maar doen waarvoor ze betaald worden, namelijk het veilig stellen van onze pensioenen en het maken van zo hoog mogelijke rendementen voor de deelnemers.”