Senioren Journaal van donderdag 18 februari

Hoe artsen sociale isolatie herkennen

In de afgelopen decennia is steeds duidelijker geworden dat eenzaamheid en sociale isolatie bij ouderen veel voorkomen. Deze omstandigheden kunnen ongunstige effecten hebben op zowel de lichamelijke als de geestelijke gezondheid. Hoe zijn die te herkennen? En wat kun je eraan doen? Drie artsen gaan in op deze vragen in een klinische les, gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. “De simpele vraag ‘voelt u zich eenzaam?’ kan een goed begin zijn.”

‘Kwetsbaren en niet-kwetsbaren scheiden’

De Nederlandse samenleving moet op 1 maart weer worden opengegooid. Als voor alle kwetsbare mensen veilige zones worden ingericht, kunnen alle andere mensen het gewone leven weer oppakken. Dit is volgens de Telgraaf de boodschap van een campagne die woensdag is gelanceerd door Herstel NL en Artsen Covid Collectief. De kern van dat plan is: scheid kwetsbaren en niet-kwetsbaren. “Wij pleiten ervoor ouderen zo goed mogelijk te beschermen en jongeren zo veel mogelijk vrijheid te geven”, zegt hoogleraar Coen Teulings in het AD.

Banken ruilen kantoren in voor servicepunten

Nu de grootbanken aan de lopende band kantoren sluiten, blijven meer klanten onthand achter. Met uitgeklede servicepunten en thuiscoaches hopen de banken de klant voldoende ondersteuning te bieden, schrijft het AD. KBO-PCOB riep de banken op om klanten de mogelijkheid te geven in de eigen buurt bankzaken te kunnen blijven doen. ING doet dat met de servicepunten. Bij ABN Amro zetten ze in op ouderencoaches die de mensen thuis helpen, of per telefoon. De Rabobank heeft een mix van contactpunten, mobiele servicepunten en coaches die de mensen thuis helpen, aldus het AD.

Mag ik nog autorijden, is een lastige vraag

Voor zowel patiënt als arts kan het al dan niet aan de orde stellen van de rijgeschiktheid een dilemma zijn, schrijven twee specialisten in Medisch Contact. Voor de patiënt kan het lastig zijn om een klacht aan de orde te stellen, omdat het mogelijk consequenties heeft voor autorijden. Voor de arts is het lastig autorijden consequent aan de orde te stellen; het kan soms je relatie met de patiënt beïnvloeden. “Autorijden en met name de rijgeschiktheid moet meer aandacht krijgen, zowel in de eerste als in de tweede lijn.”

Samenwerken rond vervuilde woning

Verpleegkundigen en verzorgenden in de wijkverpleging ervaren knelpunten bij het bieden van zorg aan cliënten in vervuilde woningen. Betere ondersteuning van deze professionals en samenwerkingsafspraken tussen organisaties in de zorg en het sociale domein kunnen deze knelpunten verminderen. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel in opdracht van ZonMw.

Studenten onderzoeken huisvesting Ameland

Het afgelopen half jaar hebben vier studenten vanuit verschillende opleidingen van de Hanzehogeschool stage gelopen op Ameland. De gemeente gaf ze de opdracht om te bekijken hoe daar in de toekomst de ouderenzorg kan worden opgezet. Moeten er seniorenwoningen worden gebouwd of is een ‘Knarrenhof’-achtig concept misschien beter? Of is er nog een andere oplossing mogelijk?​

‘Geen 70-plussers op stembureau’

Burgemeester Hanne van Aart van Loon op Zand blijft bij haar besluit dat 70-plussers dit jaar geen zitting mogen nemen op een van de stembureaus in de gemeente tijdens de landelijke verkiezingen, zo meldt het Brabants Dagblad Ze realiseert zich dat inwoners dit kunnen zien als leeftijdsdiscriminatie, maar haar zorgplicht naar ouderen, vindt ze belangrijker, zo laat ze weten in antwoord op vragen van raadsleden van Gemeentebelangen.

‘Geef prioriteit aan vaccineren ouderen’

De Raad van Ouderen adviseert de minister met klem ouderen en risicogroepen voorrang te blijven geven bij de covid-19 vaccinatie. “De Raad verwijst daarbij naar de Gezondheidsraad, die aanraadt het AstraZeneca-vaccin nu in te zetten voor medische risicogroepen en ouderen van 60-64 jaar, omdat met vaccinatie van die beide groepen de meeste gezondheidswinst kan worden geboekt.”

Inspiratiedag wooninitiatieven

Op de woningmarkt verschijnen steeds meer nieuwe woonvarianten voor senioren waarin een combinatie van wonen, welzijn en zorg is vormgegeven. Op basis van praktijkervaring, opgehaald bij koplopers die al woonvarianten hebben ontwikkeld, heeft Platform31 businesscases opgesteld voor drie woonvarianten. Deze voorbeelden staan centraal op een online Inspiratiedag Wooninitiatieven op 18 maart.

Digitale hulp op afstand

Online bankieren, videobellen met vrienden en familie, het maken van een digitale afspraak bij de huisarts … Espria Ledenvereniging biedt digitale hulp op afstand, oftewel: DigiHulp. “Zodat iedereen in de samenleving digitaal kan meedoen.” Iedereen kan via de ledenvereniging digitale hulp op afstand aanvragen. Digihulp is voor leden van de ledenvereniging gratis (1 uur) en wordt verzorgd door Bram en Danny van Stichting JOW!., die senioren verbindt met junioren.