Senioren Journaal van dinsdag 17 november

Heftig leed geriatrische patiënten

Suboptimale zorg voor geriatrische patiënten tijdens de lockdown heeft dit voorjaar bij zeker de helft van de ouderen tot complicaties geleid en dan vaak tot meerdere tegelijk. Dat stelt de Commissie Kwaliteitszaken van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie op basis van een rondgang langs alle vakgroepen Geriatrie in Nederland.

Wie krijgen vaccin het eerst

Als er een vaccin tegen het coronavirus beschikbaar komt, dan wil het kabinet dat zorgmedewerkers en kwetsbare groepen als eerste gevaccineerd worden. Bij een tweede partij vaccins worden ook mensen met vitale beroepen ingeënt tegen het virus. Pas daarna komt de rest van de bevolking aan de beurt, meldt NRC. Het gaat bij die eerste groep om naar schatting 3,5 miljoen mensen. Onder ‘kwetsbaren’ worden mensen geschaard die ouder zijn dan zeventig jaar én niet zelfredzaam zijn, volwassenen met risicovolle aandoeningen (zoals suikerziekte, hartpatiënten, longziekten) en mensen met ernstig overgewicht.

Elf procent dagelijks op e-bike

In 2018 zei 11 procent van de 55-plussers dat ze dagelijks de e-bike gebruikten, 23 procent reed (vrijwel) dagelijks op een gewone fiets. In 2019 zeiden 4 op de 10 mensen van 55 jaar of ouder minimaal één elektrische fiets in hun huishouden te hebben. Bijna 7 op de 10 55-plussers hadden één of meer gewone, niet-elektrische, fietsen thuis staan. Dat meldt het CBS op basis van nieuw onderzoek met cijfers uit 2018 en 2019.

Dagbesteding op de tocht

Het heeft er alle schijn van dat een groot deel van de dagbesteding voor Gooise ouderen met dementie volgend jaar verdwijnt. Gooise zorgorganisaties en gemeenten trekken aan de bel omdat ze zich zorgen maken over die ontwikkeling. Het probleem is volgens NH Nieuws onder meer dat de eisen voor onder meer begeleiding veel strenger zijn geworden en de vergoeding voor zorgorganisaties omlaag gaat.

Dorpswinkel 2.0 via dorpshuis

Rechtstreeks via een online platform je boodschappen doen bij de lokale boer en de biologische groothandel. Dat is de bedoeling van Dorpswinkel 2.0, schrijft het Bolswards Nieuwsblad. Nu het online systeem bijna af is, kan de winkel van start gaan. Distributie gebeurt via het dorpshuis. “Dorpswinkel 2.0 kan vooral voor de ouderen in een kern een uitkomst bieden.” Ouderen die problemen hebben online bestellen moeten kunnen rekenen op hulp van vrijwilligers en familie.

Hofjes met ouderen en starters?

“Met de Brabantse Week van het Wonen willen we het onderwerp onder de aandacht brengen en zorgen dat er meer wordt gekeken naar andere woonvormen”, zegt gedeputeerde Erik Ronnes in het Brabants Dagblad. Het gaat dan om “woonvormen anders dan de traditionele. Nieuwe woonvormen, geclusterde woonvormen, het flexwonen. Hofjes bijvoorbeeld waar ouderen en starters samen kunnen wonen”.

Amstelveense raad zet druk

Er moeten meer verpleeghuisbedden en levensbestendige woningen voor ouderen komen. Dat wordt volgens Amtelveenblog in de Amstelveense gemeenteraad bepleit in een motie, die kan rekenen op een ruime meerderheid, inclusief de coalitie. De indieners willen dat ook de corporaties hierop inspelen. Maar ook ontwikkelaars en investeerders in het middeldure woonsegment worden opgeroepen meer zorgwoningen te bouwen.

Vaccin voorkomt mogelijk pensioenkortingen

De dekkingsgraden van pensioenfondsen zijn de afgelopen twee weken fors gestegen dankzij het nieuws over coronavaccins, zeggen actuarissen in het FD. De stijging sinds eind oktober kan het verschil maken tussen wel of niet verlagen van de pensioenen volgend jaar. De berichten over de vaccins zorgen voor een stijging van de beurzen en van de rente. Daardoor stijgt het vermogen van de fondsen, terwijl tegelijkertijd de verplichtingen dalen.

‘Artrose geen slijtage, maar serieuze ziekte’

‘Dat artrose slijtage is, daar moeten we vanaf. Artrose is een serieuze gewrichtsziekte met grote gevolgen voor heel veel mensen.’ Dit zegt reumatoloog en artroseprofessor Margreet Kloppenburg van het LUMC in de nieuwsbrief van ReumaNederland. Uit onderzoek blijkt vooral dat er omstandigheden zijn waardoor je een grotere kans op artrose hebt. Eén daarvan is ouder worden. “Naarmate we ouder worden, wordt de kans op artrose gewoon groter.”

Coronatips van en voor mantelzorgers

Tijdens de eerste corona-lockdown had Freek Gillissen, verpleegkundig consulent dementie van Alzheimercentrum Amsterdam veel contact met mensen met dementie en hun naasten. ‘Meteen na de lockdown kwamen de mails en telefoontjes. Mensen vertelden over hun problemen én over de oplossingen.’ De belangrijkste tips op een rijtje.