Lockdownleed helft geriatrische patiënten

Suboptimale zorg voor geriatrische patiënten tijdens de lockdown heeft dit voorjaar bij zeker de helft van de ouderen tot complicaties geleid en dan vaak tot meerdere tegelijk.

Dat stelt de Commissie Kwaliteitszaken van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie op basis van een rondgang langs alle vakgroepen Geriatrie in Nederland volgens Medisch Contact.

Achteruitgang op vele fronten

De geriaters onder aanvoering van Marleen Harkes, klinisch geriater in het Maasstad Ziekenhuis, veronderstelden dat het afschalen en uitstel van de reguliere zorg tijdens de eerste covidgolf voor ouderen leidde tot een ‘snelle achteruitgang op vele fronten’. Dit was aanleiding voor een enquête onder alle vakgroepen Geriatrie in Nederland.

Omvallend kaartenhuis

Kwetsbare patiënten redden het door hun dagelijkse routine aan juiste zorgmomenten en ondersteuning, beweging en sociale contacten, zegt Harkes tegen Medisch Contact. ‘Het behoud van kwaliteit van leven wordt gewaarborgd door tijdig in te grijpen en aandacht te geven aan wat voor de patiënt belangrijk is met als belangrijk doel achteruitgang te vertragen. Als deze interventies wegvallen, is dit vaak het zetje waardoor het kaartenhuis ineen valt. Het ene probleem volgt het andere op.’

Heel heftig

Volgens Harkes brengt deze inventarisatie slechts het topje van de ijsberg aan het licht. ‘We hadden de complicaties achteraf gezien veel beter moeten bijhouden. En nu we verder in de tijd zijn, zien we ook steeds meer complicaties ontstaan. Daarbij zijn vele complicaties niet in beeld bij de geriater. En wij vonden dit al heel heftig. We moeten een evenwicht bewaren tussen veiligheidsmaatregelen wegens covid en veiligheid op de langere termijn’, zegt Harkes tegen Medisch Contact.