Senioren Journaal van donderdag 17 december

Wie gaat er straks voor opa en oma zorgen?

“Ga tijdens het komende (virtuele) kerstdiner het gesprek aan”, schrijft huisars Danka Stuijver in haar column in de Volkskrant: “wie gaat er straks voor opa en oma zorgen? Anticipeer waar mogelijk. Want hoewel niemand het wil, vrees ik dat de komende jaren steeds vaker gaat gelden: Wie zich op de zorg verlaat, wordt verlaten.” Steeds vaker komt het thuis wonen neer op kwetsbare ouderen die balanceren op een slap koord bij windkracht 10, beschrijft de huisarts aan de hand van voorbeelden uit de praktijk. “Dat is wachten tot de bom valt. Of de patiënt.”

Voor deze ouderen is geen plek meer

Onder deze kop beschrijft NRC het probleem dat de corona-uitbraak het probleem versterkt waar ziekenhuizen al jaren mee kampen: ‘verkeerde bedden’. Te goed voor het ziekenhuis, maar geen thuiszorg beschikbaar door personeelstekort. Wat moet je dan? Er was al een oproep om ouders weer in huis te nemen na een ziekenhuisopname. In het ziekenhuis in Delft hebben ze voor de ‘langliggers’ een oplossing bedacht in een gebouw dat vrijwel leeg stond. Alle ouderen vallen hier onder de geriater en worden gezien door waarnemend huisartsen uit de regio.

Ouderenzorg in kaart

Voor het eerst is er een compleet beeld van de huidige en benodigde capaciteit van de verpleegzorg voor ouderen in Nederland. Zorgkantoren, verantwoordelijk voor de uitvoering van de langdurige zorg, hebben dit voor alle regio’s in kaart gebracht. Hieruit blijkt dat in 2040 ruim 120.000 meer ouderen zorg nodig hebben dan het huidige aantal ouderen dat deze zorg nu krijgt.

‘Ouderen, wacht niet op Den Haag’

Den Haag is de afgelopen jaren Brabant tegemoetgekomen met regiodeals voor de economie en technologie. Het is nu de hoogste tijd in Den Haag te pleiten voor een regiodeal voor wonen én zorg, schrijven drie Brabantse bestuurders. “Met voldoende budget en regelvrijheid kan Brabant in de komende kabinetsperiode tonen hoe het met geclusterd wonen, zorgzame gemeenschappen en toepassing van moderne Brainport-technologie anders kan.”

Leefstijl en dementie

Van alle dementiegevallen is 35-40%  toe te schrijven aan bepaalde leefstijlfactoren. Komende zomer start het MOCIA project, waarbij wordt onderzocht wat de invloed is van een uitgebreide leefstijl interventie, onder begeleiding van een leefstijlcoach op het cognitief functioneren van volwassenen van 60 tot 80 jaar. De leefstijlinterventie is gericht op beweging, voeding, stress, slaap, controle van bloeddruk en cholesterol , sociale en cognitieve activiteiten.

Heerlen in gesprek over zorgbuurthuizen

De gemeente Heerlen is met twee zorgorganisaties in gesprek over zorgbuurthuizen (opgenomen in het coalitieprogramma), meldt dagblad De Limburger. Het gaat om.een alternatief voor ouderen die nog te goed zijn voor een verpleeghuis, maar wel hulp nodig hebben;  senioren die nog zelfstandig wonen en tussen wal en schip vallen.

Observatiebedden Twente

Regelmatig is het voor huisartsen en spoedeisende hulp-artsen lastig om de juiste vervolgzorg in te schatten voor kwetsbare ouderen in een crisissituatie. Hierdoor komen zij onnodig in het ziekenhuis of op een verkeerde plek terecht. In Twente brengen de observatiebedden daarin verandering, aldus zorgverzekeraar Menzis.

Gunstige regels pensioenfondsen

De komende jaren, tot het nieuwe pensioenstelsel in 2026 is doorgevoerd, blijven gunstige regels gelden voor de zogenoemde dekkingsgraad van pensioenfondsen. Daardoor blijft de kans groot dat de pensioenen niet verlaagd hoeven te worden. Dat valt volgens de NOS op te maken uit de nieuwe pensioenwet, die officieel door minister Koolmees is gepresenteerd. Eerder was al duidelijk geworden dat de kans op verlaging klein is door de aangepaste regels.

Communicatie bij dementie

Hoe communiceer je als zorgprofessional met mensen met dementie en hun mantelzorgers? In de nieuwe handreiking Communicatie met mensen met dementie, hun mantelzorgers en betrokken zorgprofessionals staan praktische tips en concrete voorbeelden voor verzorgenden en verpleegkundigen. De handreiking sluit aan bij de nieuwe Zorgstandaard Dementie 2020.

Johan Derksen wil geen blokfluitles

Als Johan Derksen (71) zou stoppen, dan is hij in één klap een oude man zegt hij in Elsevier Weekblad.  “Dan zit vader hier, met zijn plaatjes. Neem de gepensioneerde mannen hier in het dorp. Die hebben tegenwoordig samen blokfluitles. Serieus: blokfluitles. Zie ik mijn buurman met een fluit onder zijn snelbinder naar het dorpshuis fietsen. Laat mij dan lekker met een bluesband door het land trekken in plaats van Vader Jacob te spelen met de bejaarden in Grolloo.”