Senioren Journaal van vrijdag 16 oktober

‘Samen zelfstandig’ in moderne hofjes

Syntrus Achmea Real Estate & Finance en Zilveren Kruis slaan de handen ineen om meer woningen te realiseren voor alleenstaande senioren, zodat zij langer gelukkig en gezond zelfstandig thuis kunnen wonen. Doel van de gezamenlijke aanpak is om gemeenten te overtuigen meer ruimte te creëren voor gemeenschappelijke woonvormen waarmee senioren langer zelfstandig thuis kunnen wonen. “Het zou mooi zijn als we 21ste-eeuwse hofjes kunnen realiseren, die aansluiten bij de huidige wensen van onze ouderen.”

Onder ouderen stijgen besmettingen het hardst

Het aantal coronabesmettingen loopt snel op, maar naar verhouding stijgt vooral het aantal ouderen. Van de patiënten die afgelopen week ziek werden en positief zijn getest, was 19 procent ouder dan zestig. Dat blijkt volgens RTL Nieuws uit cijfers van het RIVM, waarin de leeftijdscategorie van alle coronapatiënten wordt bijgehouden.

‘Ouderenzorg stevent af op wooncatastrofe’

De vraag naar woonzorgvormen voor ouderen explodeert en het aanbod blijft sterk achter, schrijft Zorgvisie magazine. Dus staan banken, beleggers en in beperkte mate ook woningbouwcorporaties klaar om te investeren. Geld is er genoeg. Toch blijft een versnelling uit. Een bankier vertelt dat het vaak spaak loopt op de overheid die enerzijds grond uitgeeft voor de hoofdprijs en tegelijk verantwoordelijk is voor een woonvisie die ouderen perspectief biedt.

Ouderenuur werkt niet

Supermarkten zijn verplicht om twee uur per dag exclusief open te zijn voor ouderen en mensen uit een kwetsbare groep. Maar er wordt nauwelijks gebruikgemaakt van die speciale ‘ouderenuurtjes’, zeggen de supermarkten. Zij willen er volgens Elsevier Weekblad weer vanaf. ‘Er is echt heel weinig behoefte aan een speciaal ouderenuur,’ zegt de supermarktbranche.

Geen nieuwe verpleeghuizen meer

Een grote ouderenzorginstelling in Brabant neemt geen initiatieven meer voor de bouw van traditionele verpleeghuizen, schrijft Zorgvisie magazine, maar zet in op tussenvormen van wonen samen met de woningcorporatie en de gemeente, bijvoorbeeld Oosterhout. Locaties waar veel ouderen bij elkaar wonen, worden zo ingericht dat bewoners met passende zorg en ondersteuning thuis kunnen blijven wonen. Ook blijkt er veel vraag naar residentiële woonzorg voor welgestelde ouderen.

Voor de derde week op rij iets meer sterfte

Sinds drie weken is de sterfte in Nederland weer iets hoger dan verwacht, schrijft de Volkskrant. Tijdens de eerste coronagolf overleden er twee maanden lang veel meer mensen dan gebruikelijk voor de tijd van het jaar, in sommige weken zelfs tweeduizend meer. In de zomer waren, op de hittegolf van medio augustus na, de sterftecijfers juist wat lager dan normaal, zoals vaak na een sterftepiek. Uit onderzoek van het CBS bleek dat er tienduizend mensen overleden aan vastgestelde of vermoedelijke corona, fors meer dan de officiële sterftecijfers vanuit het RIVM.

Persoonsgerichte en geïntegreerde zorg

Om een impuls te geven aan het toezicht op persoonsgerichte en geïntegreerde langdurige zorg heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd een leerstoel aan Erasmus School of Health Policy & Management opgericht. Anne Margriet Pot, strategisch adviseur langdurige zorg bij IGJ (met ook ervaring als hoogleraar Ouderenpsychologie), zal deze leerstoel bekleden. De inspectie wil ‘meer recht doen aan de ervaringen en kennis van patiënten en cliënten’.

Meer proefpersonen op leeftijd?

Bij meer dan de helft van onderzoeken naar een coronavaccin of –medicijn worden ouderen uitgesloten van deelname, is te lezen in Elsevier Weekblad. En dat terwijl vooral ouderen hard worden getroffen door het virus. Onder meer het Amerikaanse National Institute of Health probeert sinds 2019 door het verstrekken van subsidies te stimuleren dat meer ouderen aan onderzoek deelnemen. Maar in de praktijk lijkt er nog weinig veranderd.

‘Wat is ons gezamenlijk belang?’

‘De formulering: we moeten de ouderen beschermen tegen de virusverspreidende jongeren vind ik niet getuigen van gemeenschapszin’, zegt filosoof en voormalig arts Marli Huijer in de Volkskrant. ‘Alsof het belangen zijn die tegenover elkaar staan. Terwijl je zou moeten kijken wat ons gezamenlijk belang is. Wat vinden wij, met elkaar, dat een goed leven is?’ ‘Is 75 misschien óók een mooie leeftijd om te sterven, een leeftijd waarop we niet nog alles uit de kast moeten halen om het te verlengen? Dat Rutte jongeren uitnodigt om hun eigen belang te verdedigen, vind ik niet slim, de vraag die je hun moet stellen, is juist: hoe kunnen we ervoor zorgen dat we ouderen en andere mensen met een kwetsbare gezondheid niet besmetten? Neem een metapositie in, denk vanuit een gemeenschappelijk goed.’

Familie Italië probeert oudere thuis te houden

Bij de huidige, tweede coronagolf in Italië is er vooral zorg om de ouderen. Families proberen hun geliefden thuis te houden om een opname in een verzorgingshuis te vermijden. “Gemiddeld hebben we 20 procent minder bezetting in vergelijking met de periode van voor het coronavirus”, zegt de  koepelorganisatie van private verzorgingshuizen volgens het Reformatorisch Dagblad. “Dat is het gevolg van het feit dat veel mensen grote offers brengen om oudere familieleden thuis te houden. Ze zijn bang dat het gevaarlijk is om hen aan ons toe te vertrouwen.”