Senioren Journaal van donderdag 15 oktober

Zorgen lokale partijen grote steden

Lokale partijen uit Amsterdam, Rotterdam en Den Haag maken zich grote zorgen dat, als gevolg van de tweede coronagolf, kwetsbare ouderen nog verder vereenzamen. Partij van de Ouderen Amsterdam, Leefbaar Rotterdam en Hart voor Den Haag willen van hun stadsbesturen weten welke extra maatregelen genomen worden om de toenemende eenzaamheid het hoofd te bieden.“Het gaat erom dat ouderen niet vergeten worden.”

Goede uitleg ic-draaiboek cruciaal

Het kabinet is fel gekant tegen leeftijd als selectiecriterium voor ic-tekorten in de coronapandemie. Maar ouderenorganisaties staan daar genuanceerder in – mits het draaiboek goed wordt toegelicht aan hun achterban, aldus een artikel in Medisch Contact. ‘Als je het ouderen goed uitlegt, en de tijd neemt om alles toe te lichten, en je staat de vragen erover toe, zie je het begrip ontstaan en de overtuiging groeien dat het zo goed geregeld is’, zegt voorzitter Leo Bisschops van KBO-Brabant. ‘Er ontstond begrip voor dat artsen ook ruggensteun nodig hebben, dat het niet alleen om ons gaat.’

De ochtend voor de ouderen?

Met een opdeling van het dagelijks leven in leeftijdscohorten kunnen jongeren in coronatijd weer gaan leven, betogen Menno Hartman en Peter Henk Steenhuis in de Volkskrant. Zij denken aan vier cohorten: 1) kinderen tot 15; 2) Jongeren van 15 tot 30; 3) volwassenen van 30-60; 4) ouderen van 60 tot de dood. “Ouderen, vaak vroeg wakker, krijgen de morgenstond tot 12 uur. Daarna hoeven ze niet op te houden met leven, vrees niet, maar kunnen ze beter binnenblijven.”

Geschikt wonen voor iedereen

“Geschikt wonen voor iedereen mogelijk maken lukt alleen als we dat samen doen”, zegt wethouder Miriam Haagh in Breda. Zij is blij met de in een pact vastgelegde “fantastische samenwerking van woningcorporaties, zorgaanbieders, het zorgkantoor, zorgverzekeraars en de gemeente Breda”. Zij denken samen na over vraagstukken en oplossingen ten behoeve van kwetsbare Bredanaars, zoals senioren met een zorg- en ondersteuningsvraag.

In 2019 lichte stijging griepvaccinaties

Van de groep mensen die verhoogd risico lopen op complicaties bij griep, ontving in 2019 bijna 53% een griepvaccinatie. In 2018 was dit ruim 51%, in 2017 nog 50%, aldus onderzoekinstituut Nivel. De hoogste vaccinatiegraad (71%) werd gezien bij mensen van 65 jaar of ouder die naast hun leeftijd ook een medische indicatie voor vaccinatie hadden. Bij mensen tussen 60 en 64 jaar zonder medische indicatie was de vaccinatiegraad het laagst (29,5%).

Zelf thuis oefenen na een knieprothese

Gerichte fysiotherapeutische begeleiding levert geen betere resultaten op dan een voorgeschreven oefenprogramma bij mensen die het risico lopen op een slecht resultaat van een totale knieprothese. Dat meldt Medisch Contact uit internationaal onderzoek. De aanleiding voor het onderzoek was de onduidelijkheid die er bestaat over wat de beste revalidatie na een ‘nieuwe knie’ eigenlijk is.

Noabershof Oldenzaal komt er

Na ruim vijf jaar ‘duwen, trekken en ploeteren’ lijkt de Noabershof Olzl (op basis van het Knarrenhof-concept) er volgens dagblad Tubantia te gaan komen.  Het plan voorziet in de bouw van 22 woningen, een Hofhuis en een binnentuin. Na de zomer van 2021 gaat de eerste schop de grond in. De oorspronkelijke ambities moesten worden bijgesteld. Volgens de voorzitter is dat te wijten aan de sterk gestegen bouwkosten, maar ook aan de ‘exorbitante’ grondprijs (300 euro per m2) die de gemeente vraagt.

Seniorenschool komt terug

De Seniorenschool Enkhuizen komt terug. In welke vorm, dat is nog niet duidelijk, meldt het Noordhollands Dagblad. Corporatie Welwonen besloot begin dit jaar de Seniorenschool af te stoten vanwege de noodzaak te bezuinigen. Dat was weer ingegeven door een korting van de gemeente op welzijnssubsidies. De gedachte hierachter was dat deelnemers aan de Seniorenschool niet tot de ‘meest kwetsbare’ doelgroep hoort. Inmiddels is, in deze coronatijd, ook duidelijk dat veel ouderen worstelen met eenzaamheid en heeft de Stichting Westfriese Bibliotheken de handschoen opgenomen.

Dongen vergrijst harder dan gemiddeld

Het aantal 75-plussers in de gemeente Dongen stijgt hard, schrijft het Brabants Dagblad. Nu is 9 procent van de bevolking 70 jaar of ouder. In 2050 zal dat 17 procent zijn. Deze stijging ligt ruim boven het landelijk gemiddelde. De toenemende druk van de vergrijzing zal volgens de gemeente zwaar gaan wegen op toekomstige begrotingen. Bijkomend probleem: de beschikbaarheid van mantelzorgers zal sterk afnemen.

Slimotheek: van aaibare kat tot robotstofzuiger

In Hoofddorp is een ‘slimotheek’ geopend. Ouderen, dementerenden en hun mantelzorgers kunnen er terecht voor technologische hulpmiddelen. Digitale klokken, afstandsbediening voor de televisie met hooguit zes knoppen, een videodeurbel, bloeddrukmeter, radio’s, tablets voor videobellen, een robotstofzuiger, radio’s, een aaibare robotkat: de vitrine in de bibliotheek van Het Cultuurgebouw heeft een brede selectie hulpmiddelen om te bekijken, aldus het Haarlems Dagblad.