Senioren Journaal van vrijdag 16 juni

Preventief woning aanpassen

In Rijswijk wil het CDA van het college weten hoe zij staan tegenover het idee dat ouderen langer thuis blijven wonen en te kijken naar het preventief aanpassen van woningen om dit op de lange termijn mogelijk te maken.

Dorp aan de slag voor 24 uur per dag zorg

Inwoners van Maashees werken aan een bouwplan voor ouderen die 24 uur per dag zorg nodig hebben, zodat deze niet langer uit het dorp weg moeten. Een naam is er al: Bej ons Thuus.

Extra hulp via de buurtregisseur

Mantelzorgers moeten op de gekste manieren aantonen dat hulp nodig is. In Den Helder is de buurtregisseur een netwerker die ouderen weet te vinden die behoefte hebben aan extra hulp.

Eén op de twintig ouderen mishandeld

“Ouderenmishandeling kan bij iedereen voorkomen en overal ontstaan, al dan niet met kwade opzet.” Gisteren was het de Internationale Dag tegen Ouderenmishandeling. Volgens Movisie wordt 1 op de 20 ouderen mishandeld.

Duurzame ouderengeneeskunde

Met een grote opkomst congresseerde de beroepsvereniging van de specialisten ouderengeneeskunde over het thema ‘Duurzame ouderengeneeskunde’. “De meest duurzame zorg is de zorg die niet geleverd is en ook niet geleverd had hoeven worden.”

Voorkeur kleinschalig en grondgebonden

Ouderen in Flevoland hebben een duidelijke voorkeur voor kleinschalige woonvormen en grondgebonden woningen. Velen willen pas verhuizen als de nood aan de man is.

Samenwerken voor meer leefkracht

In Groningen hebben Huis voor de Sport en zorgverzekeraar Menzis officieel hun samenwerking bekrachtigd voor het versterken van leefkracht. Dat gebeurde bij een seniorenbeweeggroep in de Oosterparkwijk.

Voorrang voor dorpsbewoners

De Friese woningcorporatie Elkien start in 36 dorpen een proef met het gericht toewijzen van de helft van de vrijkomende woningen aan woningzoekenden die een binding met het dorp hebben.

Pensioen, heel wat om over mee te praten

Hoe weet ik of het nieuwe pensioenstelsel mij niet benadeelt? Ook als we ervan uitgaan dat beleggen gemiddeld gezien winstgevend blijft, is het goed alert te zijn: Kijk hoe je ervoor staat, bezoek informatiebijeenkomst en leun niet achterover tot 2028.

Graag tweelaags levensloopbestendig

“Wij zouden dolgraag verhuizen naar een levensloopbestendige tweelaagse nieuwbouwwoning.” Maar die worden weinig gebouwd en zijn voor de meeste senioren vrijwel niet betalen.

Gemeente geen aandacht palliatieve zorg

Gemeenten hebben nagenoeg altijd een rol in het leven van ongeneeslijk zieke mensen, maar zijn zich daar onvoldoende van bewust en maken er vrijwel nooit beleid over, blijkt uit een onderzoeksrapport.

Met fietsen langer leven, sneller denken

Pak dagelijks de fiets, adviseren deskundigen. Je wordt fitter, gezonder en gelukkiger. Sterker: je verlengt er zelfs de duur van je leven mee. Fietsen doet ook iets ’tussen de oren’.

Doorstroming begint bij nieuwe bejaardenhuizen

De samenleving heeft het nodig dat ouderencentra terugkeren, in een vernieuwde vorm, schrijft een AD-lezer: Voor de bewoners is er weer gezelligheid, warme zorg en goede sociale controle. Voor de jongeren – en anderen – ontstaat er doorstroming op de woningmarkt.