Senioren Journaal van vrijdag 16 december

Aantal 80-plussers verdubbelt in 20 jaar

Het aandeel 65-plussers stijgt van 20 procent in dit jaar naar 25 procent rond 2040. Het aantal 80-plussers verdubbelt naar verwachting de komende twintig jaar: van 0,9 miljoen nu naar 1,7 miljoen in 2043. Daarna loopt het op naar 2,1 miljoen rond 2054. “Dit betekent iets voor de maatschappij’”, zegt de hoofdsocioloog bij het CBS in het AD.

Zoveel problemen rond ouderen

Frans Brinkman (77) uit Odijk werd voor zijn vele vrijwilligerswerk (o.a. KBO-voorzitter Leidsche Rijn) benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. “Het is min of meer toevallig zo gelopen dat ik voor ouderen aan de slag ben gegaan”, zegt hij in het Nederlands Dagblad. “Maar nu zie ik hoeveel problemen er rond ouderen zijn. Het is onverantwoord dat er 30.000 ouderen op een wachtlijst voor het verpleeghuis staan. Ouderen hebben problemen met wonen, openbaar vervoer, de zorg, digitalisering. Wat moeten ouderen als zo meteen de acceptgiro verdwijnt?”

Samen beslissen over behandeling en zorg

“KBO-Brabant vindt het belangrijk dat ondersteuning, zorg en behandeling voor 70-plussers beter aansluit bij wat zij en hun naasten zelf belangrijk vinden. Hiervoor is een goed gesprek met de zorgverlener noodzakelijk.” In maart 2023 organiseert KBO-Brabant daarom in de vier regio’s dialoogbijeenkomsten over ‘Samen beslissen’ in samenwerking met artsen en andere zorgverleners.

Al dat bewegen wél positief effect

Van al dat bewegen en mediteren wordt het geheugen van senioren niet beter, was de kop boven een NRC-artikel. Erik Scherder (lid Nederlandse Sportraad) merkt in een reactie op dat ‘al dat bewegen’ wél een positief effect op cognitie bij senioren (en junioren) die géén actieve leefstijl hebben. “En dat zijn er heel veel.” De titel van het artikel stuurt dus een geheel verkeerde boodschap uit, aldus Scherder. “Heel jammer in een tijd van een pandemie ‘bewegingsarmoede’. De Nederlandse Sportraad komt op verzoek van de Kamer met een advies over sport en bewegen voor ouderen.”

Groen licht voor nieuw pensioenstelsel

PvdA en GroenLinks hebben in het laatste grote pensioendebat in de Tweede Kamer uitgesproken dat zij het nieuwe pensioenstelsel beter vinden dan het huidige. Daarmee lijkt steun voor de Wet Toekomst Pensioenen van het kabinet verzekerd. De VVD stelde dat iedereen een beter pensioen krijgt, maar volgens GroenLinks zijn zijn er ook groepen die er wel degelijk op achteruitgaan. “Het is onverantwoord om te zeggen dat iedereen erop vooruit gaat, net als dat het onverantwoord is om te zeggen dat iedereen erop achteruitgaat.”

Kerk als huiskamer voor hele buurt

De gemeente Haarlem werkt sinds 2019 met Haarlemse kerkbesturen samen aan een Kerkenvisie. Daarbij ontstond het idee om van de kerk een huiskamer voor de hele buurt te maken en maatschappelijke organisaties een plek te geven in deze historische gebouwen. Er is al een voorbeeld waar dat goed gelukt is.

Verminderen van medicatielast

Veel zorgverleners vinden het minderen of stoppen van preventieve medicatie lastig, terwijl veel ouderen met polyfarmacie bereid zijn dit te overwegen. Volgens een artikel in het Pharmaceutisch Weekblad is het belangrijk met patiënten te praten over hun wensen en behandeldoelen en samen te beslissen over het tijdig verminderen van medicatielast. 88% is bereid te stoppen met medicatie als hun arts zegt dat het mogelijk is.

Health Impact Bond in Noord-Limburg

Omdat in Noord-Limburg bovengemiddeld veel 65-plussers wonen, zijn daar twee tot drie keer meer ziekenhuisopnames dan landelijk. In deze regio is de zogenoemde Health Impact Bond gestart, schrijft het AD. Zorgverzekeraars gemeenten, fysiotherapeuten en wijkverpleegkundigen hebben de handen ineengeslagen om meer ouderen op hun valrisico te screenen en naar valpreventie- en beweegcursussen te leiden.

Revalidatie voor ouderen met obesitas

Het Rotterdamse Aafje ontwikkelt, met steun van zorgverzekeraar Zilveren Kruis, een speciale revalidatieafdeling voor ouderen met ernstig overgewicht (morbide obesitas). Deze afdeling richt zich op ouderen met morbide obesitas die moeten revalideren of herstellen van een operatie of ziekenhuisopname. Aafje verwacht dat er jaarlijks tussen de 70 en 100 klanten met obesitas komen revalideren.

Ouderen en wetenschap

Zorg Innovatie Forum en Zorgbelang Groningen krijgen regelmatig de vraag hoe ouderen structureel betrokken kunnen worden bij onderzoeken. “Er komen mooie rapporten uit, maar hoe kunnen we gezamenlijk de handen ineen slaan en er iets mee doen?” ZIF gaat met Zorgbelang kijken hoe bijvoorbeeld bestaande panels aan elkaar verbonden kunnen worden.

Altijd afvragen: wie raakt dit

Bij De Twentse Zorgcentra hoopt de coördinator van Bureau Zeggenschap dat de adviesrol van dit bureau formeel vastgelegd gaat worden, zegt hij in een Vilans-artikel. “Een rol waarbij we over groepoverstijgende thema’s advies uitbrengen richting de organisatie, bijvoorbeeld door klankbord-, gebruikers- of werkgroep in te richten met cliënten. En verder moet de gewoonte inslijten om bij elke beslissing stil te staan bij de vraag: ‘wie raakt dit’? Daar blijven we op inzetten.”

Snel groeiend tekort acute verpleeghuisbedden

Het aantal ouderen dat op een wachtlijst staat voor een acute opname in een verpleeghuis is tussen januari en november van dit jaar gestegen van 2762 naar 4737 mensen: een toename van ruim 70 procent. Honderden van hen wachten zelfs al langer dan een halfjaar op een bed. Dat blijkt uit een analyse door Nieuwsuur.  Minister Helder wil in de regio’s met het grootste tekort aan plekken snel met de zorg in gesprek over betere oplossingen bij ouderen thuis.

Politiek besluit nodig over vrijwillig levenseinde

De behoefte aan meer regie over de laatste levensfase krijgt in de Kamer al jaren een welwillende ontvangst, maar tot concrete daden leidt het niet, constateert de Volkskrant in een commentaar. Hulp bij zelfdoding blijft strafbaar. De poging van de Coöperatie Laatste Wil om het verbod van tafel te krijgen, liep deze week stuk bij de rechter. “Daarmee legt de rechter de bal in feite terug bij de politiek. En dat is ook precies waar die hoort te liggen. Maar of dat snel tot besluiten leidt, is de vraag.”

Familie mag geld niet wegsluizen

“Een artikel naar mijn hart van Koos Dirkse, die pleit voor terugkeer van de woonzorgcentra”, reageert een Telegraaf-lezer. Zij mist echter het financiële aspect. “Vroeger werd de AOW ingehouden bij wijze van woonbijdrage en kreeg de bewoner een bedrag aan zakgeld. De rest werd uit de bijstand betaald of uit pensioen. De familie kon het aanwezige kapitaal wegsluizen door er onroerend goed voor te kopen. Dat mag natuurlijk nooit meer gebeuren. Of je nu kapitaal hebt, pensioen of uitsluitend AOW: besteding ten behoeve van het wonen is een vereiste!”