Senioren Journaal van donderdag 15 december

Hoe een dorp zelf de zorg regelt

Met Austerlitz Zorgt hebben de bewoners van dit Utrechtse dorp zich onder de overheid uitgewurmd. Die overwinning spreekt tot de verbeelding. ‘We beschikten over de juiste mix van doe-potentieel en denkpotentieel, een mix van intelligentsia en niet-lullen-maar-poetsen.’ Deze week verscheen een boek: Austerlitz doet het zelf.

De onzorgvuldigheid van het CIZ

Medewerkers van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beslissen of hulpbehoevende mensen langdurige zorg krijgen. Ze gaan over miljarden, maar zijn niet altijd even nauwkeurig, werken onder hoge druk en hebben nauwelijks persoonlijk contact met de patiënten. Er is sprake van een haperende organisatie, blijkt uit onderzoek van Investico in samenwerking met Argos, Trouw en De Groene Amsterdammer .

Geef ouderen thuis waar ze recht op hebben

De opheffing van de verzorgingshuizen was een grove fout, analyseert Koos Dirkse (voorzitter Healthy Community Foundation) in de Telegraaf. “Het droeg bij aan de teloorgang van de verzorgingsstaat. Ouderen staan in de kou.” Dirkse hoopt dat men tot een menselijker inzicht komt en woonzorgcentrta in rap tempo herrijzen. “Graag in een vernieuwde vorm waar ouderen niet gescheiden worden, ook als de één meer zorg nodig heeft dan de partner en waar het eventuele huisdier ook welkom is.”

Aanvraag AOW- aanvulling moet makkelijker

Tienduizenden ouderen leven onder het bestaansminimum. Het gaat vooral om ouderen met een migratie-achtergrond, die geen volledige AOW hebben opgebouwd. De helft van de ouderen die recht hebben op aanvulling AOW vraagt die niet aan. De aanvraag moet makkelijker, vinden DENK en ChristenUnie. Daarom pleiten ze in de Tweede Kamer voor meer maatwerk, aldus De Nieuws BV.

Netwerken in Seniorvriendelijk Roermond

Op 19 januari organiseert Seniorvriendelijk Roermond een netwerkbijeenkomst voor professionals, vrijwilligers, organisaties en actieve inwoners die zich inzetten voor de ouderen in de gemeente Roermond. Het thema:  ‘Een klein gebaar maakt een groot verschil!’

Pensioenen hoger, maar ook riskanter

Een ‘free lunch’ bestaat niet, hield De Nederlandsche Bank woensdag de Tweede Kamer voor, schrijft het FD. Ook niet bij pensioenhervormingen. ‘Het eerlijke verhaal is dat pensioenen in het nieuwe stelsel niet zonder meer omhoog gaan, ze gaan meer meebewegen met financiële markten. Dat is riskanter.’ Vandaag debatteert de Tweede Kamer er weer de hele dag over.

Verhalen koesteren met hulp seniorencoach

In café Max in bibliotheek Forum Zoetermeer kunnen ouderen volgende week verhalen over vroeger met elkaar delen. De bijeenkomst ‘Koester uw verhaal’ wordt begeleid door gediplomeerd seniorencoach Mieke Schouten. In AD Haagsche Courant zegt zij: “Als seniorencoach merk ik regelmatig dat ouderen op zoek zijn naar meer contact. Het is alleen niet altijd even makkelijk om een gesprekspartner te vinden. Door een luisterend oor te bieden, kun je veel voor iemand betekenen.”

Huis vol opa’s en oma’s

De Telegraaf portretteert een huis vol oma’s en opa’s: Baby Véli uit Rosmalen heeft met haar negen maanden beide opa’s en oma’s én al haar acht overgrootouders nog. Allemaal zijn ze nog samen met hun eerste echtgenoot. “Aan aandacht heeft onze Véli geen tekort”, lacht de moeder.

Gerontofarmacologie

Veel van de medicatielijstjes die Marcel Levi bij 85-plussers voorbij ziet komen, bevatten geneesmiddelen waarvan hij durft te zeggen dat ze weinig tot niets gaan bijdragen aan de kwaliteit van de laatste levensjaren, zo schrijft hij in Medisch Contact. Terwijl het aantal serieuze bijwerkingen op hogere leeftijd alleen maar toeneemt.

Clusterwoning als alternatief

Wie op zoek is naar vernieuwingen in woonvormen kan het beste over de grens terecht. In Duitse en Zwitserse steden is er steeds meer belangstelling voor clusterwoningen. Bij deze woonvorm delen bewoners allerlei voorzieningen, maar heeft iedereen ook zijn eigen appartement met douche, toilet en eventueel kitchenette. Gebiedsontwikkeling.nu gaat na hoe clusterwoningen een alternatief kunnen zijn voor kleine en dure stadsappartementen.

Eisen Laatste Wil afgewezen

Het blijft verboden om iemand te helpen bij zelfdoding. De rechtbank in Den Haag heeft bezwaren die de Coöperatie Laatste Wil indiende tegen de huidige euthanasiewet afgewezen, aldus de NOS. De rechter verwijst coöperatie Laatste Wil naar de Tweede Kamer: een versoepeling van het verbod op hulp bij zelfdoding moet van de politiek komen. Of dat gebeurt, is volgens dagblad Trouw  zeer de vraag: Hulp bij zelfdoding is verder uit beeld.

Harry (69) haalt zwemdiploma

In het zwembad van Hoogezand heeft de 69-jarige Harry Brouwer gisteren zijn A-diploma gehaald. “Vroeger was het niet zo vanzelfsprekend om je zwemdiploma te halen, maar beter laat dan nooit.” Het was de wens om mee te doen aan een triatlon die hem op deze leeftijd toch nog het zwembad in dreef, aldus RTV Noord. Maar zijn grootste wens: “Ik kijk ernaar uit om samen met de kleinkinderen te gaan zwemmen.”

Leerlingen maken magazine met senioren

In het kader van de maatschappelijke diensttijd hebben havo/vwo-leerlingen uit leerjaar 4 van het Ichthus College Dronten een magazine gemaakt vol met verhalen van senioren uit de gemeente Dronten. Het thema van het magazine is ‘Geslaagde en minder geslaagde keuzes’. Een aantal verhalen uit het magazine wordt verfilmd en dinsdag getoond in De Meerpaal, aldus FlevoPost.

Cognitieve problemen voorspellen

Vaatschade aan de witte stof in de hersenen kan voor allerlei problemen zorgen, bijvoorbeeld in de taal of het geheugen van mensen. Onderzoekers van het UMC Utrecht hebben slimme software ontwikkeld die aan de hand van hersenscans van dit soort schade kan voorspellen met welke problemen patiënten te maken gaan krijgen. Het model is in eerste instantie vooral bruikbaar voor patiënten die op de geheugenpoli komen, en die dus vaak al klachten hebben. Later hopen de onderzoekers de software ook toe te kunnen passen op mensen die nog nergens last van hebben.

Mantelzorg het fundament van de zorg

Het woord ‘mantelzorg’ roept bij veel mensen verwarring op. Een groot deel van de Nederlanders voelt zich er niet door aangesproken’, zo schrijft lector Rick Kwekkeboom in Vakblad Sociaal Werk. ‘Toch vormt de mantelzorg, samen met andere vormen van informele hulpverlening, het fundament van het totale zorgaanbod in Nederland. De omvang van de in Nederland verleende mantelzorg is zo’n vijf keer groter als die van de professionele zorg.’