Senioren Journaal van woensdag 16 december

Buur & Zo groot succes

Een buurtconciërge als vertrouwd gezicht voor kwetsbare wijkbewoners. Iemand die maaltijden bezorgt én een luisterend oor biedt. Dat is Buur & Zo in een notendop. De pilot startte in 2019 in Deventer. “De reacties waren lovend: het bleek een succes. En dus is het tijd voor uitbreiding vanaf februari 2021. Dat betekent: meer buurtconciërges, meer wijken, meer leveranciers.”

’Samenleving bulkt van levenservaring’

Nederland vergrijst rap. Voor miljoenen ouderen zijn voorzieningen nodig op het gebied van onder andere wonen en zorg. Maar de vergrijzing schept ook kansen, betoogt demograaf prof. dr. Jan Latten in de Telegraaf: Er is een groeiend stuwmeer aan waardevolle deskundigheid. “De 65-plussers zijn consumenten, collega’s, geliefden en kiesgerechtigden, maar dan met veel levenservaring. Laten we voortaan niet meer spreken van grijs of dor hout maar over participerende inwoners die Nederland het beste kennen en hun ervaringen en herinneringen aan hun opvolgers kunnen overbrengen.”

In 2040 kwart bevolking 65-plus

Het aandeel 65-plussers in de bevolking stijgt volgens het CBS van 20 procent eind 2020 naar 25 procent rond 2040. Dit is zowel het gevolg van de naoorlogse geboortegolf en het grote aantal geboorten in de jaren zestig, als van de stijgende levensduur. Het aantal ouderen stabiliseert naar verwachting tussen 2040 en 2050, als kleinere generaties de 65 jaar passeren en veel ouderen uit de grote naoorlogse generaties overlijden.

‘Verkeersveiligheid moet beter’

Vooral de verkeersveiligheid van fietsers, scootmobielgebruikers en ouderen moet worden verbeterd, aangezien de ontwikkeling van verkeersdoden in deze groepen de afgelopen 10 jaar een stijging laat zien. Fietsers en ouderen behoren daarnaast tot de grootste groepen ernstig verkeersgewonden. Dit staat in de jaarlijkse verkeersveiligheidsmonitor van Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid.

78 lokale netwerken ouderenzorg

ZonMw heeft een interactieve landkaart gepresenteerd van projecten lokale netwerken samenhangende ouderenzorg. Deze landkaart laat de 78 lokale netwerken zien die subsidie hebben gehad om hun netwerk verder te ontwikkelen.

Tiny house-dorp met interactie

In Leimuiden is een plan voor een ’tiny house-dorp’, dat meer wordt dan een verzameling huisjes, zo meldt AD Groene Hart. Zo komt er een gemeenschappelijke (moes)tuin, die gebruikt kan worden als ontmoetingsplek tussen jongeren en senioren. “Met ouderen willen we verbinding creëren, dat zorgt voor interactie; zo breng je wat teweeg in het dorp. Daarnaast willen we kinderen erbij betrekken en laten zien hoe wonen kan zijn; wat de toekomst van wonen zou moeten zijn. En we willen educatieve programma’s opzetten.” Op dinsdag 22 december is er een digitale informatieavond voor de 109 belangstellenden.

Voeding, beweging en ouderen

In 5 gemeenten binnen de Regio Foodvalley wordt het programma ‘Eiwitrijke voeding en krachttraining voor ouderen’ toepasbaar gemaakt voor zorginstellingen en in de wijk, meldt Universiteit Utrecht. Daarnaast zal er inzicht worden verkregen in een verantwoorde vervanging van dierlijke eiwitten met plantaardige eiwitten in de voeding voor ouderen.

Goedvoormekaarbox voor mantelzorgers

De een wil geen hulp, de ander weet de weg niet. Maar als mantelzorgers niet goed voor zichzelf zorgen, kunnen ze op een gegeven moment een ander ook niet meer helpen. De Goedvoormekaarbox  moet Helmonders die voor hun hulpbehoevende man, vriendin of moeder zorgen op tijd ondersteuning gaan bieden, aldus het Eindhovens Dagblad.

Samenwerking  wonen, zorg & welzijn

Wonen, zorg en welzijn hangen steeds meer met elkaar samen, wordt gemeld in een nieuwsbericht over de afspraken  van woningcorporaties, huurdersverenigingen en de gemeente Purmerend voor de periode 2021-2024. “Dit thema is dan ook een belangrijk onderdeel van deze afspraken. Zorg- en welzijnspartners hebben deelgenomen aan het gesprek, om op deze manier een breed gedragen pakket aan afspraken te realiseren, waar we gezamenlijk de schouders onder gaan zetten.”

Gemeente maakte er een potje van

Ouderen en andere kwetsbaren die bij de rechtbank moesten strijden voor wat extra hulp om niet te vervuilen in hun huis. Het had zover niet hoeven komen als de gemeente Eindhoven de nieuwe werkwijze rond het toewijzen van huishoudelijke hulp zorgvuldiger had ingevoerd, schrijft het Eindhovens Dagblad over de stevige conclusies van de Eindhovense rekenkamer: Het ging bij de voorbereiding al mis en pas toen de rechter ingreep keerde de rust terug.

Meer Gezonde Jaren Radio

“Meer Gezonde Jaren Radio had weer een goed gevulde en informatieve uitzending samen met St. Friese Ouderenbonden (SFO) voorbereid”, meldt het Friese ouderennetwerk. “We waren deze middag te gast bij dBieb Leeuwarden om met elkaar, maar ook met diverse gasten, te praten over een aantal actuele onderwerpen die de Friese ouderen bezighouden. Dit keer hadden we geen gasten op locatie (gezondheid en veiligheid voorop!) maar een scala aan interessante gasten werden ingebeld om op die manier mee in gesprek te gaan.”