Senioren Journaal van dinsdag 15 december

Seniorvriendelijk Den Haag 2020-2022

De gemeente Den Haag trekt alles uit de kast voor het actieprogramma Seniorvriendelijk Den Haag 2020-2022. Van studenten die college geven aan ouderen tot aan het schouwen van de openbare ruimte met senioren in vier stadsdelen. “Veel senioren vervullen nu en straks een belangrijke rol in onze stad, als bijvoorbeeld mantelzorger en vrijwilliger. Volwaardig meedoen en gezien worden als actieve en onmisbare stadsgenoot is de basis van prettig oud worden. Dat moet de standaard zijn in Den Haag”, zegt wethouder Kavita Parbhudayal in de Telegraaf. In het actieprogramma is extra aandacht voor wonen, toegang tot hulp en informatie en activiteiten voor deze doelgroep.

Almelo wil niet nóg meer ouderen in binnenstad

Nog meer ouderen huisvesten in de binnenstad van Almelo; wethouder Jan Martin van Rees vindt het volgens dagblad Tubantia geen goed idee. Daarom heeft hij een plan van drie samenwerkende ouderenbonden afgewezen. Het gaat om een plan dat de ouderenbonden zelf ontwikkelden met hulp van allerlei deskundigen. ‘Ideaal voor ouderen. Alles is hier bij de hand; van markt, winkels en bieb tot apotheek’ volgens de bonden. De wethouder zegt: ‘Meer dan 30 procent van de bewoners van de binnenstad is ouder dan 65 jaar. Als we de keuze hebben willen we er vooral voor jongeren en jonge gezinnen bouwen.’

Samen oud, voldoende draagvlak?

Burgerinitiatief Trynwâlderein onderzoekt hoeveel inwoners van de Trynwâlden bereid zijn zich vrijwillig in te zetten voor ouderenwelzijn, meldt de Leeuwarder Courant. Trynwâlderein wil dat ouderen, tot hun laatste dag, goed verzorgd binnen de eigen gemeenschap kunnen blijven wonen. Een ondersteuningsorganisatie voor en door vrijwilligers zou dit kunnen vergemakkelijken. Alle inwoners krijgen woensdag een kerstkaart met vier vragen. Eind januari wordt bekend gemaakt of er voldoende draagvlak is.

Steeds meer zorgzame gemeenschappen

Er zijn in de afgelopen jaren honderden nieuwe dorps- en wijkinitiatieven ontstaan die zich bezighouden met welzijn, zorg en wonen. Door een grote diversiteit aan verschijningsvormen en benamingen zou je de grotere beweging bijna niet herkennen. Maar vooral vanaf 2012 is de groei niet te stuiten, en inmiddels telt ons land er een kleine 1.500. Dit zijn de eerste conclusies uit een onderzoek dat wordt uitgevoerd door Nederland Zorgt Voor Elkaar (NLZVE), in samenwerking met de daarbij aangesloten regionale netwerken van bewonersinitiatieven en Vilans en Movisie.

Zorgbehoefte achter de voordeur

“Als gemeente Lingewaard zijn we altijd bezig om de ondersteuning van onze kwetsbare inwoners nog beter te organiseren”, zegt wethouder Aart Slob over deelname aan een groot Europees project voor de zorgregio van de toekomst. “Preventie speelt hierbij een belangrijke rol. Digitale oplossingen kunnen helpen bij preventie én zorg.” “Dit biedt een kans om de zorgbehoefte achter de voordeur van de meest kwetsbaren op maat in te richten”, zegt Marc Rinkes, manager Wetenschap en Kennis van ziekenhuis Rijnstate.

Peter Borgdorff voorzitter RvT ANBO

Peter Borgdorff wordt per 1 januari 2021 de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van seniorenorganisatie ANBO. Borgdorff was de afgelopen 13 jaar directeur van Pensioenfonds Zorg en Welzijn, waar hij gisteren afscheid nam. “Ik ga nu mijn derde levensfase in”, aldus Borgdorff (67). “Want nu ik zelf met pensioen ga en voorzitter van de Raad van Toezicht van ANBO word, ben ik weer terug in de wereld van de belangenbehartiging.”

Manifest Waardig Ouder Worden 2.0

ChristenUnie, Omroep Max en KBO-PCOB hebben samen met verschillende maatschappelijke organisaties het Manifest “Waardig Ouder Worden 2.0” ondertekend. In het manifest staan tien voorstellen “voor een samenleving waarin ouderen kunnen blijven meedoen en zich gezien en gewaardeerd voelen. Waarin jong en oud niet tegenover elkaar staan, maar naast elkaar. Waarin ruimte is om te wonen, elkaar te ontmoeten en voor elkaar te zorgen”. Het is een vervolg op het Manifest Waardig Ouder Worden uit 2017, dat overgenomen in het regeerakoord van het huidige kabinet.

Integrale eerstelijnszorg stap voorwaarts

Integrale eerstelijnszorg voor thuiswonende kwetsbare ouderen biedt een stap voorwaarts biedt bij het verbeteren van de (ervaren) kwaliteit van zorg. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Lotte Vestjens in huisartsenpraktijken in West-Brabant. Het onderzochte programma is inmiddels uitgebreid naar meer huisartsen in de regio en verbreed met extra aandacht voor bijvoorbeeld valpreventie en ondervoeding.

Fusie Habion en Onze Woning

De woningcorporaties Habion (landelijk actief op het gebied van huisvesting van ouderen)  en Onze Woning (actief in de wijk 110-Morgen in Rotterdam)  gaan op 1 januari 2021 fuseren onder de naam Habion. “Dankzij de fusie kunnen de leefbaarheid en de mogelijkheden voor het langer thuis wonen voor de ouderen worden vergroot.”

‘Mik niet op leeftijd, maar op kwetsbaarheid’

De ene oudere is de andere niet. Leeftijd is geen goed criterium om te bepalen wie als eerste het coronavaccin  moet krijgen, schrijft publicist Bert Ummelen in Trouw. De zogeheten Rockwood-schaal biedt ook een goede oriëntatie om te bepalen wie bij voorrang opgeroepen moeten worden voor een prik. Dat zijn dan niet de zeer fitte ouderen en evenmin de zeer kwetsbaren. “Het gaat dus om de middengroep van ouderen met, in de termen van de schaal, ‘risico van kwetsbaarheid’ en om de ‘licht kwetsbaren’.”