Senioren Journaal van woensdag 15 juli

Virus lijkt geluwd, angst woekert voort

Het is coronaleed dat vaak verborgen blijft, schrijft AD Haagsche Courant: angst en eenzaamheid onder ouderen. In de Haagse wijk Bouwlust gaan de dokters op visite. Ze zijn geschrokken van hoe ernstig de gevolgen van de lockdown zijn. “Nog steeds is er enorm veel angst en dat terwijl mensen nóg eenzamer zijn geworden.”

‘Overheid waarschuwde te laat voor Covid-19’

Experts en overheidsbestuurders hadden kwetsbare ouderen eerder moeten en kunnen waarschuwen voor het gevaar van Covid-19. Tot die conclusie komen volgens Trouw de Leidse hoogleraar en crisisexpert Arjen Boin en vier mede-auteurs in hun ‘analyse van de nationale crisisrespons’, die volgende week verschijnt. “Pas half maart werden ouderen opgeroepen om zichzelf te beschermen. Dat had eerder gekund”, vindt Boin.

Senioren stellen vakantieplannen flink bij

Senioren in ons land stellen hun plannen voor de vakantie deze zomer flink bij. Had voor de coronacrisis nog 75 procent van de 65-plussers plannen gemaakt om op reis te gaan, inmiddels geeft 36 procent van alle ouderen aan thuis te blijven. Dat blijkt volgens de Telegraaf uit een peiling van ouderenorganisatie Anbo onder bijna 3000 senioren. Een belangrijke reden is de angst om besmet te raken met het Covid-19-virus.

‘Geef mantelzorgers geen contract, maar steun’

Met mantelzorgers in loondienst begeven we ons op een glijdende schaal, die de relatie tussen mensen verandert, schrijft Liesbeth Hoogendijk (bestuurder MantelzorgNL) in Trouw. “Als wij als samenleving bereid zijn publieke middelen in te zetten om mantelzorgers in staat te stellen om te zorgen, laten we dat dan doen zonder arbeidsovereenkomsten of andere contracten. Maar met voldoende hulp en ondersteuning, ook financieel.”

‘Mantelzorg in loondienst slecht plan’

Mantelzorgers die ’in dienst’ worden genomen door zorgorganisaties om voor hun naasten te zorgen. Het merendeel van de 2979 deelnemers aan de Stelling van de Dag (59%) in de Telegraaf vindt het een slecht plan. “Mantelzorg geven doe je uit liefde en niet voor de centen.”

Mantelzorg zwaarder door corona

Mantelzorgers in de regio IJsselland ervaren meer zorgzwaarte dan voor de coronacrisis. Dit blijkt uit onderzoek van GGD IJsselland naar de impact van de coronacrisis op het welbevinden van mantelzorgers.

Mantelzorg en mogelijke tweede coronagolf

Houd bij een mogelijke tweede coronagolf rekening met mantelzorgers. Als bijvoorbeeld de thuiszorg of dagbesteding wordt afgeschaald of stopgezet neemt de kans op overbelasting van mantelzorgers toe. Dit adviseert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in haar publicatie Beleidssignalement maatschappelijke gevolgen coronamaatregelen Mantelzorgers.

Meerderheid pensioenplan, nog veel vragen

Een meerderheid in de Tweede Kamer staat in principe achter de invoering van een nieuw pensioenstelsel. Wel zijn er volgens de NOS nog allerlei vragen over de exacte uitwerking van het systeem dat vanaf 2022 ingevoerd moet worden. Het CDA wil hiervoor hoorzittingen met pensioenexperts. 50Plus denkt dat vooral gepensioneerden die al jaren niet geïndexeerd zijn, opnieuw gedupeerd worden.

Ontwerpen voor demente ouderen

Een ‘belevingskamer’, een ‘geluidskussen’, een speciale ‘aankleedkast’. Onderzoeker Rens Brankaert en zijn promovenda Myrthe Thoolen ontwikkelen bij TU/e systemen waardoor ouderen met dementie worden geprikkeld. De Telegraaf schrijft hierover. “In de techniek ontbreekt de individuele benadering. Ontwerpers zouden eerst moeten bedenken hoe het leven is van bijvoorbeeld een oudere met dementie en daar de techniek op aanpassen.”

Zoetermeer ten strijde tegen kabinet

De gemeenteraad van Zoetermeer komt in actie tegen het kabinet. Alle 13 partijen vinden volgens de NOS dat de rijksoverheid te weinig geld ter beschikking stelt voor gemeentelijke taken. Daarom gingen alle fracties akkoord met de oprichting van een actiecomité, dat andere gemeenteraden moet aansporen ook in actie te komen. De partijen zeggen dat ze vooral door de forse zorgkosten in financiële problemen komen.

Helft 80-plussers overlijdt in verpleeghuis

Bijna de helft van alle overleden tachtigplussers woonde op het moment van overlijden in een verpleeghuis. Twee jaar voor overlijden was dit nog maar 20 procent. Dit blijkt uit onderzoek van het CBS naar de laatste levensjaren van in 2017 overleden tachtigplussers.

Kleinschalige voorzieningen in eigen kern

Steeds meer ontwikkelen corporaties en zorgaanbieders kleinschalige woonzorginitiatieven die passen bij de schaal van een dorp en onderdeel zijn van het gemeenschapsleven. Voor twee initiatieven is onderzocht wat de maatschappelijke baten zijn en welke partij het meeste profijt had van de kleinschaligheid. De analyse laat volgens Platform31 zien dat inderdaad de gemeenschap en de inwoner profiteert, maar de zorginstelling een hogere prijs betaalt.

Helpende gedachten in angstige tijden

Nu de eerste coronacrisis en het bezoekverbod in woonzorgcentra voorbij is, kunnen huizen weer zelf nadenken over veilige bezoekregelingen. Ouderenpsycholoog Marja Vink ziet om zich heen dat veel mensen dit nog lastig vinden en angstig zijn voor verruiming, meldt IDé. Om de angst te helpen verlichten stelde ze samen met collega Maritza Allewijn ‘Vijf  helpende gedachten’ op.

Duurzame en gezonde voeding in de Zorg

Green Deal Duurzame Zorg initieert een Online Dialoog ‘Duurzame en gezonde voeding in de Zorg’. Tot en met augustus kunnen deelnemers inzichten delen over het duurzamer en gezonder maken van eten en drinken in de zorg, aldus ActiZ.

Veilig en gezond doortrappen

“Je zult moeten doortrappen, anders val je om.” Dat zei volgens Den Helder Actueel de sportwethouder bij de start van het door de provincie gesteunde project Doortrappen: een programma voor ouderen waarin ze leren hoe ze fijn, vrolijk en gezond kunnen fietsen. En vooral hoe ze dat zo veilig mogelijk kunnen doen. De buurtsportcoaches van Team Sportservice gaan er in Den Helder mee aan de slag.