Helft 80-plussers overlijdt in verpleeghuis

Bijna de helft van alle overleden tachtigplussers woonde op het moment van overlijden in een verpleeghuis. Twee jaar voor overlijden was dit nog maar 20 procent.

Dit blijkt uit onderzoek van het CBS naar de laatste levensjaren van in 2017 overleden tachtigplussers. In 2017 overleden ruim 82 duizend mensen van 80 jaar of ouder. Dat is ongeveer 10 procent van alle tachtigplussers die in dat jaar in Nederland woonden. Van de overledenen woonden relatief meer vrouwen dan mannen in het verpleeghuis, ongeacht de leeftijdsgroep.

Vrouwen vaker zonder partner

De meeste overleden tachtigplussers waren op het moment van overlijden verweduwd of hadden geen partner. Dit kwam het meest voor bij ouderen in het verpleeghuis; daar had 80 procent geen partner (meer) bij overlijden, bij ouderen die tot het eind toe thuis woonden was dat 62 procent. Vrouwen hadden bij overlijden vaker geen partner (meer) dan mannen.

Kind in de buurt

Op het moment van overlijden had 55 procent van de tachtigplussers die thuis woonden in 2017 een kind binnen 5 kilometer afstand wonen. 6 procent woonde zelfs op hetzelfde adres als een van de kinderen. Van de thuiswonende tachtigplussers had 21 procent geen kinderen (meer), of de kinderen stonden niet in Nederland geregistreerd.

Opgenomen in ziekenhuis

In het laatste jaar voor overlijden werden er meer tachtigplussers opgenomen in het ziekenhuis (51 procent) dan in het voorlaatste jaar voor overlijden (25 procent). Het sterkst steeg het aantal personen met een ziekenhuisopname onder de groep ouderen die deze beide jaren thuis woonden; van 27 naar 67 procent.