Senioren Journaal van vrijdag 15 januari

Oproep om zorg niet te mijden

Internist en infectioloog Ouafae Karimi roept ouderen op om naar afspraken bij artsen te blijven komen. Als arts in het St Jansdal ziekenhuis ziet zij volgens Omroep Flevoland dat patiënten afspraken afzeggen uit angst voor het coronavirus. Die angst is volgens Karimi niet nodig. Karimi vindt het niet verstandig dat ouderen wachten met hun afspraak. Mensen komen nu pas als ze veel zieker zijn, terwijl ze vaak beter te behandelen zijn als de klachten nog niet zo erg zijn.

Wooncoach groot succes

In de regio Gooi en Vechtstreek zijn inmiddels in alle gemeenten wooncoaches actief. Bewoners van 65 jaar en ouder die in een sociale huurwoning wonen, kunnen bij hen terecht. Voor een gerichte vraag, meer informatie of een gezellig praatje. Het blijkt een groot succes. In een jaar tijd zijn al meer dan 300 gesprekken gevoerd. De wooncoach is een gezamenlijk initiatief van de regio, de woningcorporaties en de gemeenten met ondersteuning van de provincie.

Buurt als zorgzame gemeenschap

Twentse zorg- en welzijnsorganisaties,14 gemeenten, GGD, Menzis en burgercoöperatie Twentse Noabers hebben samen een visie op de toekomst van de zorg in Twente ontwikkeld. “De zorg voor kwetsbare ouderen kun je verbeteren door samen te werken aan een zorgzame gemeenschap zoals de buurt de Posten in Enschede. Hier is een gevarieerd woningaanbod ontwikkeld met levensloopbestendige woningen en hier zorgen mensen voor elkaar als dat nodig is.”

Crisisopnames dementie nemen toe

Een crisisopname van een oudere met dementie is vaak de ongewenste uitkomst van een proces dat al veel eerder is ingezet, aldus een artikel in Medisch Contact: Voor zorgverleners is het de uitdaging vroege signalen op te pikken en adequaat te handelen. Zo kan het expliciet bespreken van kleine crisissen een grotere crisis voorkomen. Crisisopnames van personen met dementie nemen in aantal toe. Deze trend was ook voor de corona-epidemie al enige jaren gaande.

‘Verpleegkundigen moeten voortouw nemen’

‘Als je een zorgmedewerker de ruimte geeft, de tijd om een gesprek met patiënten aan te gaan, kom je tot doelmatige zorg.’ Dat zegt Bianca Buurman, hoogleraar ouderenzorg aan het Amsterdam UMC en donderdagmiddag verkozen tot de nieuwe voorzitter van de beroepsvereniging van verpleegkundigen en verzorgenden (V&VN) in de Volkskrant.

Meer sterfte dan ooit sinds de oorlog

Het CBS maakt vandaag de laatste sterftecijfers over 2020 bekend. Daaruit blijkt, schrijft NRC: het was een historisch jaar. Sinds de Tweede Wereldoorlog overleden er niet zoveel Nederlanders per hoofd van de bevolking: 967 personen per 100.000 inwoners. Het vorige naoorlogse recordjaar komt daar niet eens in de buurt: dat was 1993, toen er een heftige influenza-epidemie was.

Silver Starters helpt op weg naar eigen bedrijf

Na een succesvolle eerste editie in 2019 zijn gisteren bijna honderd deelnemers van start gegaan met het gratis leerprogramma Silver Starters. De vijftigplussers zullen gedurende twaalf weken middels online leren en coaching de basis leggen om hun idee in een eigen bedrijf om te zetten.

Ouderen opzij bij bouwlocaties?

Bernheze wil ook voor jonge huizenzoekers CPO-projecten faciliteren, projecten voor gezamenlijke bouw (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap). Naast bouwlocaties is er dan óók instemming nodig van de ouderen die nu de wachtlijsten vullen, schrijft het Brabants Dagblad. “Als je op volgorde van aanmelding blijft werken, komen nieuwe inschrijvers nooit aan de beurt”, zegt de wethouder. Er wordt over gesproken de toewijzing aan te passen, bijvoorbeeld met een loterijsysteem.

Grote regionale verschillen euthanasie

De regionale verschillen rond euthanasie zijn groot. Het percentage sterfgevallen waar euthanasie aan voorafging, is in sommige gemeenten 25 keer zo groot als in andere. Dat is volgens Nieuwsuur de uitkomst van onderzoek van het Radboudumc in Nijmegen en de Protestantse Theologische Universiteit in Groningen.

‘De zorg verandert niet zomaar’

Jet Bussemaker zag in de afgelopen jaren vaak hartverwarmende initiatieven in de zorg waar de mens centraal werd gezet. Maar verkeerde financiering en aansturing vanuit de overheid verhinderde zulke zorg op grote schaal. Dat schrijft Bussemaker (oud-bewindsvrouw, nu hoogleraar in Leiden en voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving) in NRC bij verschijning van haar boek haar boek Ministerie van Verbeelding. “We hebben niet alleen de liniaal nodig, maar ook het hart.”