Senioren Journaal van maandag 15 februari

Coronaproof huisbezoeken

Het kabinet stelt 200 miljoen euro extra beschikbaar voor een maatschappelijk steunpakket gericht op sociaal en mentaal welzijn en leefstijl. Voor eenzame ouderen worden activiteiten versterkt die zorgen voor meer contact, meer helpende handen en een alternatieve dagbesteding. Zo worden in allerlei gemeenten – van Rotterdam tot Losser – vrijwilligers getraind om coronaproof huisbezoeken af te leggen bij ouderen. Als tijdens zo’n bezoek blijkt dat er meer hulp nodig is, wordt dat georganiseerd.

‘Ik wil mijn moeder niet met een luier zien’

Jarenlang ergerde columnist, schrijver en theatermaker Marcel van Roosmalen (52) zich mateloos aan zijn dementerende moeder. Nu ze in een verpleeghuis zit, heeft hij het contact verbroken, is te lezen in zijn nieuwe boek (Mijn legendarische moeder), waarin hij volgens AD Magazine met mededogen schrijft over zijn moeders aftakeling in coronatijd. “Ik wil mijn moeder niet zien met een luier, ik wil haar niet horen grommen in dat bed, ik wil desnoods de oeverloze herhalingen van voor corona terug, maar niet dit.”

Pleyadekwartier voor vitaler wonen

Ouderenzorgorganisatie Pleyade wil in Arnhem-Zuid een compleet nieuwe woonwijk realiseren (Pleyadekwartier) waar wonen, ondernemen en zorg samenkomen. Het gaat om een nieuw concept, dat volgens Pleyade uniek is voor Nederland, schrijft De Gelderlander. Pleyade hoopt met deze opzet ouderen meer te prikkelen en te stimuleren. “We hopen dat mensen zo vitaler worden.”

Eén aanspreekpunt woonzorginitiatieven

Een speciaal team moet binnen gemeente Het Hogeland ‘woonzorginitiatieven’ gaan stroomlijnen, meldt het Dagblad van het Noorden. De gemeente krijgt regelmatig verzoeken van mensen die willen starten met een woonzorginitiatief. Ouderen die samen in een hofje willen gaan wonen bijvoorbeeld. Het team wordt aanspreekpunt voor initiatiefnemers en moet gaan zorgen voor een eenduidige werkwijze en een snellere afhandeling van aanvragen.

Bredere blik vanuit de zorg

Zorgverleners in Helmond en de Peel geven de acute zorg opnieuw vorm, schrijft het Eindhovens Dagblad. Door met een bredere blik te kijken, worden patiënten beter geholpen en blijft het werk voor de geplaagde gezondheidszorg behapbaar. Huisartsen hebben inmiddels 80 procent van de kwetsbare ouderen in Helmond en de Peel in beeld. Het gaat vooral om mensen op hoge leeftijd. Behandelwensen worden opgenomen in OZOverbindzorg, zodat alle betrokkenen steeds op de hoogte zijn.

‘Willen de oudjes wel samenwonen?’

Een pleidooi om samenwonen te stimuleren door gunstiger financiële regelingen (met als winst: informele zorg, dus minder kosten op de formele, gezondheidszorg en minder eenzaamheid) leidt in Trouw tot deze reactie: “Maar willen de oudjes wel samenwonen? Alleenstaande word je meestal omdat de partner wegvalt, niet zelden na een langere of kortere tijd van mantelzorgen. Een zware tijd, dan ben je toch wel mal om weer met iemand in één huis te gaan zitten met zijn of haar eigenaardigheden en gebreken?”

Naar evenwicht generaties in pensioenen

Een onafhankelijke commissie moet onderzoek doen naar het ‘evenwicht’ tussen generaties bij de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Die oproep doen ouderenorganisaties ANBO, KBO-PCOB.en Koepel Gepensioneerden volgens Trouw in reactie op het wetsvoorstel voor pensioenhervormingen. De ouderen willen graag af van de onevenwichtigheden van het huidige pensioenstelsel, waarin veel pensioenuitkeringen al jaren niet zijn verhoogd en korting telkens in de lucht hangt.

Gat in pensioen

De koopkracht van het aanvullend pensioen loopt wel degelijk achteruit, aldus een commentaar van de Telegraaf. “Soms loopt dat koopkrachtgat op tot boven de 20 procent. Daar maken veel gepensioneerden zich boos over en dat is heel begrijpelijk.” De krant vindt dat minister en Tweede Kamer alles op alles moeten zetten om voor de invoering van nieuwe wetgeving 1 januari te halen, zodat indexatie eindelijk weer ietsje dichterbij kan komen.

‘Laat eenzaamheid geen markt worden’

Het demissionaire kabinet trekt veel geld uit om de eenzaamheid onder kwetsbaren en jongeren te bestrijden. Dat klinkt nobel en het lijkt noodzakelijk, reageert geestelijk verzorger Marinus van den Berg in Trouw. Maar: “Eenzaamheid is een containerbegrip en zonder onderscheid gaat het geld naar de niet-eenzamen en wordt de persoonlijke situatie over het hoofd gezien en de vraag wat ik gratis voor een ander kan betekenen. Laat eenzaamheid geen nieuwe markt worden.”

Israël merkt meteen effect vaccinatie ouderen

De vlaggen gaan nog niet uit maar er komt hoopgevend nieuws uit Israël, meldt het AD. Onder de 60-plussers, waar de vaccinatiegraad het hoogst is, lopen de infecties en ziekenhuisopnames nu zienderogen terug. Met andere woorden: het effect van de vaccinatie van ouderen wordt voelbaar.