Senioren Journaal van vrijdag 12 februari

Alarm om koopkracht ouderen

Vakbonden maken zich grote zorgen over de koopkracht van gepensioneerden. Jarenlang zijn de pensioenen bevroren en er is voorlopig nog geen zicht op reparatie van dat groeiende koopkrachtgat. Dat schrijven vakbonden FNV en CNV volgens de Telegraaf in een alarmerende brief aan minister Koolmees van Sociale Zaken en aan de zes Kamerfracties die het pensioenakkoord steunen.

Test stemmen per post: helft ongeldig

Er worden grote problemen verwacht als senioren van zeventig jaar en ouder massaal per post gaan stemmen bij de komende Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart. In Den Haag werd donderdag met een groep senioren dit zogenoemde poststemmen getest en wat bleek, zo meldt Omroep West: meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen was ongeldig. ‘Dit hadden we niet verwacht’, zeggen ze bij Leer Zelf Online, dat de proef leidde..

Veel ouderen durven nu niet naar buiten

Veel ouderen durven door de gladde stoepen niet naar buiten, meldt NRC uit Rotterdam. Het welzijnswerk biedt hen extra hulp aan, bijvoorbeeld door SOL in Rotterdam-Noord. Daar deden medewerkers een extra belrondje met ouderen die zij kennen. “Negen van de tien vertelden aan de telefoon dat zij niet naar buiten durven. Door de coronacrisis blijven veel ouderen al vaker thuis dan eerder. De eenzaamheid is groot. Vanwege het winterse weer bellen we nu weer meer mensen meerdere keren, om te vragen of het echt goed gaat.”

Ouderen bellen zelf niet

Senioren zitten door de coronabeperkingen en de onbegaanbare straten in een dubbele lockdown. Maar klagen of hulp zoeken, doen ze niet graag, schrijft De Gelderlander na een rondvraag bij welzijnsinstellingen en seniorenverenigingen. Jongeren hebben met veel enthousiasme ‘Knaak voor een taak’ opgezet, maar vragen blijven uit. “Onze ouderenadviseurs bellen onze leden, want zelf nemen die geen contact op.” Vaak gaat het over praktische zaken. “Zo is het regelen van vervoer naar een priklocatie een groot probleem.” Een 86-jarig bestuurslid belt een hele morgen en spreekt dan zes mensen. “Ze hebben moeite met de winter en corona, durven niet naar buiten, verpieteren. Leuk dat je eraan denkt om te bellen, hoor je dan.”

Hoe krijg je een brancardlift?

Bij Omroep Max, in het televisieprogramma Meldpunt, wordt vandaag een item uitgezonden over liften in bestaande seniorencomplexen. Vaak zijn die liften niet ruim genoeg voor brancards. De Botterhoek in Purmerend, een complex van Wooncompagnie, is als voorbeeld genomen. Bewoners hebben grote behoefte hebben aan een brancardlift.

Wie is de baas over zorg thuis

CZ had een plan “waarmee we mensen met lichte dementie-klachten langer konden laten thuiswonen. Door wat meer opvang thuis te regelen, iemand wat vaker langs te laten gaan. Dan kon een oudere ongeveer een half jaar later naar het verpleeghuis. Met een investering van 100 duizend euro konden we 700 duizend euro aan verpleeghuiskosten besparen”, vertelt CZ-topman Joep de Groot in de Volkskrant. “Maar als zorgkantoor mogen we geen uitgaven doen in de gemeentehoek. We kregen een behoorlijke tik op de vingers. Terwijl: het gaat er niet om wie de baas is. Probeer dit soort initiatieven nou eens mogelijk te maken over de wetten heen.”

‘Hogere AOW goed voor economisch herstel’

“Zodra de horeca en winkels weer opengaan, moeten we nog wel geld hebben om daar uit te geven”, zegt Piet Rietman (econoom bij ABN Amro) bij RTL Nieuws. “Zonder consumptie geen economisch herstel. En voor consumptie geldt: hoe lager het inkomen, hoe groter het gedeelte van het inkomen dat besteed wordt aan consumptie. Dat geldt voor werknemers en uitkeringsgerechtigden, maar zeker ook voor gepensioneerden.” De econoom van de bank rekent voor waarom een hogere AOW-uitkering goed is voor het herstel.

Met Total Cup minder verslikken

Bij een regionale voorronde van de Nationale Zorginnovatieprijs kwam de Groningse inzending Total Cup als winnaar uit de bus. Stéfanie Anisuzzaman, directeur bij Total Innovation B.V. en van huis uit ergotherapeut: “De Total Cup is een nieuwe drinkbeker en de oplossing voor minder verslikken en meer zelfstandigheid, bedoeld voor mensen die door een ziekte of handicap te maken krijgen met een stoornis in het slikvermogen (dysfagie)”.

Wachtstatussen langdurige zorg

Sinds 1 januari is er voor de langdurige zorg (Wlz) een nieuwe indeling die aangeeft hoe iemand op een wachtlijst staat: de wachtstatus. ZN heeft, samen met de zorgkantoren, een infographic over de nieuwe wachtstatussen ontwikkeld. Er zijn 4 wachtstatussen: 1 urgent plaatsen, 2 actief plaatsen, 3 wacht op voorkeur, 4 wacht uit voorzorg.

‘Stop met bevorderen solo-bestaan’

Laat politieke partijen bij de komende kabinetsformatie hun beloftes over strijd tegen eenzaamheid en woningtekort omzetten in daden. Het beleid stimuleert nu het alleenwonen, constateren Marianne van den Anker, ambassadeur ‘Een tegen eenzaamheid’ en Krijn van Beek van Policy Design Studio in Trouw. Zij noemen vijf voorbeelden: 1. De AOW, 2. De bijstand, 3. Kamerbewoning, 4. Huurtoeslag, 5. De regels voor sociale huurwoningen. “Deze vijf krachtige overheidsincentives – en we zijn zeker niet compleet ­– stuwen het woningtekort op en stuwen onze samenleving verder richting sociale fragmentatie en vereenzaming, ook na corona.”