Senioren Journaal van donderdag 15 april

‘Stop uitkleden van de Wmo’

De Wmo is een mooie en noodzakelijke wet, waarop meer dan een miljoen Nederlanders zijn aangewezen, maar die wet wordt momenteel in de praktijk uitgekleed. Dat zegt KBIO-Brabant. De seniorenvereniging heeft minisrer Hugo de Jonge in een brief gevraagd in te grijpen daar waar gemeenten zich buiten de wettelijke kaders begeven. KBO-Brabant signaleert vele vormen van grensoverschrijdend handelen door gemeenten:

‘Langer zelfstandig’ niet altijd ‘langer thuis’

Soms is thuis blijven wonen niet meer mogelijk, omdat het te complex en duur wordt, schrijft huisarts Guus Jaspar (bestuurslid Landelijke Huisartsen Vereniging) in Medisch Contact. Daar komen de gemeenten in beeld, vooral om een antwoord te vinden op de woonopgave voor kwetsbare en hulpbehoevende ouderen: een passend woningaanbod, gecombineerd met zorg en ondersteuning. “Zelfstandigheid tot op hoge leeftijd betekent niet altijd langer thuis blijven, wel verblijven op een plek waar dat het beste kan. Wel moet langer zelfstandig zijn het uitgangspunt zijn voor de manier waarop we de zorg voor ouderen inrichten.”

Nieuwe digitale mogelijkheden ontdekken

Veel babyboomers (1940-1955) hebben meer dan 30 jaar computerervaring. Onderzoek van Leef Je Pensioen en SeniorWeb laat zien hoe het pionieren van vroeger heeft plaatsgemaakt voor het volgen van de ontwikkelingen. “Anders dan vaak gedacht ontdekken babyboomers graag nieuwe digitale mogelijkheden.” Senioren zoeken elkaar actief op om kennis te delen. Ook de hulp van de vrijwilligers van SeniorWeb, veelal zelf ook babyboomer, wordt graag ingeroepen. “Men spreekt dezelfde taal en herkent de vraagstukken.”

Meer ruimte vervroegd uittreden?

Als er in sectoren echt moet worden gereorganiseerd, zouden ouderen plaats moeten maken om jongeren te behouden, zeggen de voorzitters van VNO-NCW en FNV in een gezamenlijk interview in het AD. “Het zou doodzonde zijn als een hele generatie aan de kant komt te staan.” Ouderen die plaatsmaken, dat klinkt als een nieuwe vut-regeling. “We moeten dit idee nog verder uitwerken, maar je zou de vrijstelling voor vervroegd uittreden kunnen verruimen.”

Vaccinatie ouderen werd vertraagd

De vaccinatie van ouderen en kwetsbaren is vertraagd door fouten bij het RIVM en de voorrang die is gegeven aan zorgverleners. Nieuwsuur deed onderzoek naar de vaccinatiecampagne in verpleeghuizen en zorginstellingen voor mensen met een verstandelijke beperking. Tot op heden is niet iedereen daar volledig gevaccineerd. De vaccinatie van een deel van de bewoners verliep traag. Kinderen van overleden bewoners noemen de dood van hun ouders onnodig – juist omdat “het beschermen van de meest kwetsbaren” een speerpunt is van de vaccinatiecampagne in Nederland.

‘Ouderen zijn verplicht internet zat’

Minister De Jonge schreef in een brief over e-Health aan de Kamer: ‘Een oudere kan door het benutten van communicatieplatforms direct een vraag aan betrokken professionals stellen of in contact blijven met buurtgenoten.’ Maar ouderen kunnen en willen dat niet, schrijft Martijn Jacobs (directeur bij communicatiebureau Loo van Eck) in het AD. “Uit onderzoek van seniorenorganisatie KBO-PCOB blijkt: ouderen zijn het zat dat ze verplicht worden om alles via het internet te doen.”

‘Groep 65-69 bij inenting benadeeld’

“Het is voor mij onbegrijpelijk dat niet eerder is opgemerkt dat een zeer grote groep wordt achtergesteld”, schrijft een lezer van de Telegraaf over het vaccinatiebeleid. “Dat is de groep 65-69 jaar. Ik ben zelf 66 jaar en ik vind het bijzonder pijnlijk dat de groep 60-64 jaar veel en veel eerder aan de beurt is voor een vaccinatie. Er zou toch van oud naar jong worden geprikt?”

‘Pensioendiscussie draait om verkeerde vragen’

Onze pensioenleeftijd, we houden niet op erover te bakkeleien, schrijft Aylin Bilic (ondernemers en publicist) in haar column in NRC. Arbeidsinclusiviteit, dat moet volgens Bilic de kern worden van onze discussie over werk en leeftijd. “Leuk en zingevend werk voor iedereen tot op zo hoog mogelijke leeftijd. Waarbij iemands drijfveren, gezondheid en vooral werkplezier het uitgangspunt vormen. Laten we op werkgebied gewoon niemand meer buitenspel zetten. Of die persoon nou 63 of 77 is.”

Erfgoed als middel

Behoud van erfgoed is een belangrijk doel op zichzelf, maar erfgoed kan ook een middel zijn om andere maatschappelijke doelen te bereiken, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheid, welzijn, scholing, werk, veiligheid, buurtgericht werken, burgerinitiatief, de verbonden samenleving en democratie. In het essay ‘Erfgoed als middel’ verkent socioloog Frans Soeterbroek de maatschappelijke rol van erfgoed en welke aanknopingspunten er zijn om erfgoed in te zetten voor sociaal-maatschappelijke doelen.

Oudere inhuren? Hmm.. toch maar niet

Vrouwen, migranten en ouderen: daar zal de arbeidsmarkt het de komende decennia van moeten hebben, aldus een toekomststudie naar de bevolkingsopbouw in Nederland. Er zit een rode draad in zo’n beetje elk denkbaar scenario, schrijft Maarten Schinkel in zijn column in NRC, en dat is de steeds ongunstiger verhouding tussen het aantal senioren en werkenden. Voorstellen zij mooi in theorie, maar wat wordt de praktijk? “De oudere werknemer is vooralsnog vooral op papier geliefd. Maar op de werkvloer of in het sollicitatiegesprek – als het daar al van komt?”

Een gecalculeerd risico

Een AD-lezer schrijft: Met al die 60-plussers die liever niet met het AstraZeneca-vaccin ingeënt willen worden, wordt het lekker rustig op de weg. Want met een kans van 1 op 8000 op een (ernstig) verkeersongeluk stappen die mensen van hun levensdagen niet meer in een auto.