Senioren Journaal van woensdag 14 april

Meer zestigers en zeventigers in ziekenhuis

De derde coronagolf groeit door, blijkt uit cijfers van het RIVM. De ziekenhuispatiënten zijn relatief jong – onder tachtigplussers daalt het aantal opnames omdat een meerderheid van deze leeftijdsgroep is gevaccineerd. Onder zestigers en zeventigers, de groep die nu aan de beurt is voor een inenting, stijgt het aantal opnames juist hard. In de week van 1 februari werden 565 mensen van tussen de 60 en 80 jaar opgenomen in het ziekenhuis. Afgelopen week waren dat er 881 – ongeveer de helft van alle opnames, schrijft NRC.

Woonverhalen Zilveren Helden

Zilveren Helden is de titel van een boekje waarin elf ouderen uit Gouda beschrijven hoe hun woonverleden eruit ziet, waar ze nu wonen, waarom en hoe ze dit hebben geregeld. Het boekje is ontwikkeld om andere oudere Gouwenaars ook te laten nadenken over hun woonsituatie en te inspireren over welke woonmogelijkheden er zijn voor ouderen. Zilveren Helden is gratis beschikbaar voor iedereen in Gouda en is ook digitaal in te kijken via de website www.zilverenhelden.nl. Zilveren Helden is ontstaan vanuit de samenwerking tussen het landelijke programma Samen Ouder Worden en de gemeente Gouda.

Met minder mensen betere zorg leveren

“We staan voor de uitdaging om met minder mensen, betere en minder dure zorg te leveren”, zegt Katja Drost, Science Practitioner bij tante Louise. “Een sterkere focus op preventie, bij voorkeur in de vertrouwde omgeving van het eigen huis en met oog voor de gezondheid en het welzijn van de zorgvrager en zijn omgeving.” Het is volgens Drost nu belangrijk om ‘anders te kijken naar hetzelfde’.

Hofje in Heerenveen

In de nieuwe wijk Skoatterwâld in Heerenveen is een plan gemaakt voor een hofje met acht woningen voor senioren. Er zijn intussen zes van de acht woningen verkocht, meldt Omrop Fryslân. “We hopen dat we in mei kunnen beginnen met bouwen en dat het in negen maanden bouwtijd gerealiseerd kan zijn.” Het gaat om een particulier initiatief. “De architect was zo vriendelijk om pas betaald te willen worden als het verkocht is, de aannemer vertrouwt er ook op dat het goed komt en de gemeente hoeft het geld voor de grond ook pas als de kopers tekenen.”

Dementie afremmen met videospel en bewegen

Een videospel waarbij bewogen moet worden kan dementie sterk afremmen. Een videospel gekoppeld aan een fitnessapparaat, levert volgens een onderzoek van de KU Leuven en ETH Zürich zeer bemoedigende resultaten op voor dementerende ouderen. Het gaat volgens Innovation Origins om een relatief simpel videospel waarbij balletjes op een scherm aangeven waar je met je voeten moet trappen. De resultaten zijn zeer bemoedigend, blijkt uit een wetenschappelijke publicatie.

‘Nog meer afgepikt van pensioen’

“Met een aanvullend pensioen zou je gaan voor iets van 70% van je laatstgenoten bruto-inkomen”, schrijft een lezer van de Telegraaf. “Maar de aanvullende pensioenen zijn al 15 jaar niet geïndexeerd, wat een koopkrachtverlies betekent van ca. 20 tot 25%. En door de D66-plannen voor een voorgenomen fiscalisering van de AOW, waarbij een gepensioneerde straks AOW-premie moet gaan betalen, wordt nog meer afgepikt van het aanvullend pensioen. Op die manier is het volstrekt onmogelijk om uit te komen op 70% van je laatstgenoten brutosalaris.”

Knarrenhof landelijk 23.000 aanmeldingen

Een Knarrenhof kan eenzaamheid tegengaan, maar ook mantelzorgers ontlasten en de woningmarkt een klein beetje helpen, schrijft AD Rotterdams Dagblad naar aanleiding van een initiatief in Krimpen aan den IJssel. En de vraag is er: al 23.000 huishoudens – alleenstaanden of stellen – hebben zich al bij Stichting Knarrenhof aangemeld in meer dan 300 gemeentes. In Krimpen aan den IJssel zijn dat er zo’n dertig. De wethouders zijn enthousiast, het gaat nu om het vinden van een geschikte locatie

Daling verkeersdoden onder ouderen

In 2020 kwamen in Nederland 610 mensen om door een verkeersongeval. De helft van het aantal verkeersdoden was 60 jaar of ouder. Het aantal verkeersdoden in deze leeftijdsgroep nam af van 324 in 2019 naar 306 in 2020. De gestage daling van het aantal verkeersdoden onder ouderen is volgens het CBS al langer zichtbaar. Oudere dodelijke verkeersslachtoffers (60-plus) hebben relatief vaak een fietsongeval, terwijl verkeersslachtoffers jonger dan 60 jaar voornamelijk omkomen bij een auto-ongeluk.

Uitleg variabel pensioen veel te vaag

Gepensioneerden met een variabel pensioen lopen te veel risico op een lagere pensioenuitkering omdat pensioenfondsen en verzekeraars steken laten vallen. Ze geven deelnemers onduidelijke en soms zelfs verkeerde informatie over hoe zo’n variabel pensioen werkt en wat de risico’s zijn. Dat stelt de Autoriteit Financiële Markten volgens de Telegraaf. Met de komst het nieuwe pensioenstelsel meer mensen zullen kiezen voor een variabel pensioen, zo is de verwachting ook van pensioenfondsen.

Van Groot naar Beter in de regio Utrecht

De woningcorporaties in de regio Utrecht willen graag doorstroming bevorderen. “Door voorrang te geven via de voorrangsregeling Van Groot naar Beter aan huurders van een grote woning die kleiner willen gaan wonen hopen de woningcorporaties dat er meer woningen vrijkomen voor gezinnen en starters. Elke woningcorporatie en verhuurder die via WoningNet regio Utrecht zijn woningen verhuurt doet mee aan de regeling Van Groot naar Beter.” Na 1 juni 2021 kunnen huurders alleen nog gebruik maken van de voorrangsregeling als u zij dit hebben aangegeven bij hun woningcorporatie.