Senioren Journaal van woensdag 14 oktober

Inzet vrijwilligers en familie in ouderenzorg

Naast het afschalen van de reguliere zorg is er een ‘opschalingsplan’ om de gaten in de roosters te vullen, meldt vakblad Zorgvisie in een artikel over de problemen met de personeelsbezetting in de Amsterdamse ouderenzorg. Amstelring bekijkt hoe medewerkers uit de ondersteunende diensten mee kunnen helpen in uitvoering van de zorg. Dat plan voorziet ook in de inzet van vrijwilligers en familieleden. ‘Het zou enorm helpen als familie meer kan doen’, zegt een bestuurder van Amstelring.

‘Oudere patiënt extra hard getroffen’

“De druk op de zorg raakt iedereen, maar juist ouderen worden nu extra hard getroffen: door het virus zelf, maar ook doordat de reguliere zorg niet door kan gaan”, zegt de Leidse internist ouderengeneeskunde Frederiek van den Bos in de Volkskrant. Zij ziet veel oudere patiënten met meerdere chronische aandoeningen tegelijk. “Behoud van evenwicht wordt ingewikkeld als we onze patiënten niet meer op de polikliniek kunnen zien. Terwijl ouderen dat evenwicht nodig hebben om bijvoorbeeld zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen, iets wat zij als ontzettend belangrijk ervaren voor hun kwaliteit van leven.”

‘Laat oudere niet eenzamer worden’

Ouderenbond ANBO vreest dat de eenzaamheid onder ouderen verder zal toenemen, nu het kabinet harder ingrijpt om het coronavirus terug te dringen, aldus het AD. De bond toont begrip voor de maatregelen, maar waarschuwt voor de gevolgen. “Al die maatregelen zijn er om kwetsbare mensen, onder wie veel ouderen, te beschermen. Maar ze hebben ook een keerzijde: eenzaamheid en sociaal isolement.”

‘Stress en angst gevaarlijker dan corona’

De keerzijde van de coronamaatregelen is dat kwetsbare ouderen veel meer stress en angst ervaren, waardoor zij onnodig lijden en sterven. Immunoloog dr. ir. Carla Peeters pleit daarom in HP De Tijd voor meer focus op de kwaliteit van leven van deze groep mensen, om ernstigere gezondheidsproblemen te voorkomen.

Hoogste vermogens bij 65-plussers

De hoogste vermogens zijn te vinden bij de 65-plussers, aldus het CBS op basis van de cijfers per 1 januari 2019. Zij bezitten vaak een eigen woning en hebben nauwelijks of geen hypotheekschuld meer. Begin 2019 bedroeg het doorsnee vermogen van 65-plushuishoudens 142,6 duizend euro. Ruim de helft van deze huishoudens had een vermogen van meer dan een ton en bij 14 procent was dat meer dan een half miljoen.

1 op 3 vrouwen krijgt dementie

‘1 op de 3 vrouwen krijgt dementie’ staat prominent op de website van Alzheimer Nederland. “Een afschrikwekkend getal waarvan veel mensen denken: ‘dat kan niet waar zijn’. Maar helaas klopt het getal.” “Maar het blijkt wel gemiddeld later in het leven voor te komen! Gemiddeld winnen we door gezond leven dus extra levensjaren én hebben we gemiddeld juist minder jaren met een chronische ziekte als dementie. Win-Win!”

Eiwitrijke voeding en krachtoefeningen

In het project ProMuscle hebben Zilveren Kruis, FrieslandCampina, Innopastry, Alliantie Voeding in de Zorg en Wageningen University & Research onderzocht of de vermindering van mobiliteit bij ouderen valt te voorkomen. In een speciaal programma waarin eiwitrijke voeding met een trainingsprogramma met krachtoefeningen worden gecombineerd wisten de deelnemers volgens FoodHolland een flink stuk zelfredzaamheid terug te krijgen.

Blij met ACP-gesprek

Advance care planning (ACP) is een vorm van gespreksvoering die patiënten helpt doelen en voorkeuren te verhelderen en ze te bespreken met naasten en zorgverleners. De vrees om zo’n gesprek te beginnen ‘omdat de patiënt er niet klaar voor is’, is ongegrond, schrijft Huisarts & Wetenschap: ook mensen die zich nog niet klaar voelen voor een ACP-gesprek, willen wel praten over onderdelen daarvan en zijn vaak blij met dat gesprek.

Voorzichtiger met online wachtwoorden

Onderzoek wijst volgens VPNVerbinding uit dat een groot gedeelte van Nederlandse ouderen veiliger omgaat met zijn of haar wachtwoorden voor online accounts dan jongeren. 20,6% van de jongeren (18-30) gebruikt voor al zijn accounts zelfs hetzelfde wachtwoord. Bij 60-plussers is dit ‘slechts’ 12,9%.

Hebben gepensioneerden toch gelijk?

Pensioenadvocaat Theo Gommer krijgt naar aanleiding van zijn columns in de Telegraaf steeds vaker reacties van verongelijkte gepensioneerden, die vinden dat en onrecht wordt aangedaan, nu de pensioenen niet geïndexeerd worden en zelfs wellicht gekort. De waarheid ligt genuanceerd(er), legt Gommer uit. “Maar, ze hebben wel een punt. Juist hun vertegenwoordigers zijn daar primair verantwoordelijk voor geweest. Dat die ’zure appel’ hen dus dubbel rauw op de maag valt begrijp ik volkomen!”