Senioren Journaal van vrijdag 14 mei

‘Jong én oud beter dan Knarrenhof’

Een Knarrenhof is geen goed idee. Voor een gezamenlijk woonproject kun je beter mensen uit verschillende generaties zoeken die een ideaal delen, waarschuwt Marinus Trommel, die het initiatief nam tot een ecologisch woonproject in Almelo, in Trouw. Een Knarrenhof voor alleen ouderen is “een valkuil, omdat die gezamenlijk ouder worden en elkaar op den duur niet meer kunnen helpen. Een combinatie van jong en oud(er) is een beter uitgangspunt.”

Waar ga/kan ik straks wonen?

Rabobank organiseert samen met Fizi op dinsdag 1 juni 09.00 uur een webinar voor bestuurders, zorgondernemers en financials in de VVT / GHZ sector. “De financiële polsstok van veel zorginstellingen is beperkt en komt steeds verder onder druk. Hoe ga je daar als bestuurder van een zorginstelling mee om? Zijn het dan private ondernemers met Woon-Zorg concepten (daarbij gesteund door vastgoedbeleggers) die het verschil gaan maken? Of gaan burgerinitiatieven een enorme vlucht nemen?”

Oud, maar geen dor hout

Bescherm kwetsbare ouderen en houd je aan de maatregelen. Dat is het devies als de coronapandemie uitbreekt. De solidariteit is groot, maar al snel komen er barsten in: Zembla onderzoekt waarom het debat over ouderen tijdens de coronacrisis zo op scherp is komen te staan. ‘Oud, maar geen dor hout’ is de titel van de uitzending op donderdag 20 mei om 20.25 uur bij BNNVARA op NPO2.

Wat kun je doen tegen urineverlies?

Een kwart tot ruim de helft van alle vrouwen krijgt er ooit mee te maken, maar toch is het onderwerp nog altijd taboe: urineverlies. Hoe haal je, ook op oudere leeftijd, droog het toilet? ‘Dit onderwerp is nog altijd een taboe in de spreekkamer’, zegt Laetitia de Kort, hoogleraar urologie aan UMC Utrecht, in de Volkskrant. Maar er speelt nog iets anders: ‘Veel mensen denken dat urineverlies nu eenmaal bij het ouder worden hoort. Ze denken dat er toch niets aan te doen valt. Zonde, want niets is minder waar.’

Hulp van de seniorenmakelaar

In Rotterdam kunnen 55-plussers een beroep doen op de seniorenmakelaar die hen ondersteunt bij de zoektocht naar een geschikte woning. Een passend, toekomstbestendig huis betekent langer zelfredzaam zijn, minder aanpassingen vanuit de Wmo en meer doorstroming. Het experiment wordt intussen uitgebreid en er is een tweede makelaar aangesteld. Gemeente.nu legt uit wat het Rotterdamse concept precies inhoudt.

Woonzorg dementievreindelijk

Bij Woonzorg Nederland heeft elke cluster in Nederland, twaalf in totaal, nu ook een ‘ambassadeur dementie’, die daarmee als aanspreekpunt dient voor het team als er casussen zijn die spelen met huurders. “Met behulp van deze ambassadeurs gaan we ook onderzoeken hoe we onze wooncomplexen dementievriendelijker kunnen maken.” Daar zijn al een paar mooie voorbeelden van. “Bij het Ewoud en Elisabeth Gasthuis in Wijk bij Duurstede maakte onze bewonersconsulent dementievriendelijke bewegwijzering, met herkenbare kleuren per verdieping en een duidelijke naamgeving van het complex op de gevel.”

Manifest Seniorenraad Veldhoven

Seniorenraad Veldhoven heeft het college van B&W een beleidsmanifest aangeboden waarin ze de gemeente vraagt te zorgen voor betaalbare seniorenwoningen. De Seniorenraad vindt dat het (veel) te lang duurt voor de gemeente in actie komt. “We zijn geen actiegroep die de barricaden opgaat om te zeggen doe wat wij willen, maar wij zijn van de inclusieve samenleving en de politiek is verantwoordelijk voor de inrichting van die samenleving. We maken ons een beetje zorgen over hoe dat nu gaat. Het manifest is omdat we willen dat er garen op de klos komt”, zegt de voorzitter in het Veldhovens Weekblad.

Samenwerking museum en zorggroep

Het Fries Museum en de Kwadrantgroep gaan door met hun samenwerking. Het museum organiseert samen met medewerkers van de zorgorganisatie sinds 2020 verschillende activiteiten voor kwetsbare ouderen. Zo opende borduurkunstenaar Floor Nijdeken vorige week in woonzorgcentrum Greunshiem in Leeuwarden een borduurinstallatie voor de bewoners. Op deze interactieve installatie kunnen bewoners gezamenlijk werken aan een borduurstuk, schrijft de Leeuwarder Courant.

Technologie en Zorg Academie Drenthe

De Technologie en Zorg Academie (TZA) Drenthe is formeel van start. “Binnen de TZA Drenthe werken 20 partijen samen om ervoor te zorgen dat technologie in de zorg zó gebruikt wordt dat de werkdruk van medewerkers in de zorg vermindert, mensen met een zorgvraag zo zelfstandig en prettig mogelijk kunnen leven en dat meer zorg met minder medewerkers kan worden geleverd. De samenwerkingspartners zijn scholen voor mbo en hbo, instellingen voor zorg, welzijn en wonen en gemeenten in Drenthe.